[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: درباره نشريه :: صفحه اصلي :: آخرين شماره :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
نمایه ها::
برای نویسندگان::
هزینه چاپ::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
سیاست های نشریه ::
بیانیه اخلاقی::
ثبت شکایت::
::
Citation Indices from GS

Citation Indices from GS

AllSince 2019
Citations64463744
h-index2720
i10-index18983
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
ثبت شده در

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
:: دوره 31، شماره 2 - ( 3-1402 ) ::
جلد 31 شماره 2 صفحات 96-86 برگشت به فهرست نسخه ها
تغییرات سطوح سرمی بیومارکرهای متابوتروپیک (آسپروسین و BDNF) در سازگاری به تمرینات تناوبی هوازی
اکبر قلاوند* 1، مهدی محمدپور2 ، ماریا رحمانی قبادی3 ، پژمان معتمدی4 ، آنیا هوسپیان5
1- مرکز تحقیقات گوارش و کبد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران ، akbarghalavand@gmail.com
2- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
3- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران
4- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
5- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده:   (670 مشاهده)
مقدمه: برخی سایتوکین‌‌ها از جمله آسپروسین و فاکتور نوروتروفیک مشتق‌‌شده از مغز (BDNF) از عوامل متابوتروپیک هستند، که در ایجاد دیابت نوع 2 نقش دارند. هدف از انجام تحقیق حاضر تعیین اثر تمرینات تناوبی هوازی بر سطوح در گردش BDNF و آسپروسین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 بود.
مواد و روش ها: در تحقیق نیمه‌‌تجربی حاضر 20 مرد مبتلا به دیابت نوع 2 به روش نمونه‌‌گیری تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. تمرینات ورزشی به مدت دوازده هفته، سه جلسه تمرین در هفته و هر جلسه تمرین به مدت90-60 دقیقه تمرین تناوبی هوازی اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS نسخه 26 و آزمون‌‌های تی-تست و تحلیل کواریانس استفاده شد (0.05 P).
یافته‌ها: نتایج نشان داد که پس از مداخله تمرین، کاهش معنی‌‌داری در سطح آسپروسین سرمی (F=7.670, P=0.013) و افزایش معنی-داری در سطح BDNF سرمی (F=7.585, P=0.014) در گروه تمرین نسبت به مقادیر پایه و گروه کنترل مشاهده شد.
بحث و نتیجه‌گیری:  با توجه به نتایج تحقیق حاضر می‌توان گفت که تمرینات تناوبی هوازی با کاهش آسپروسین و افزایش BDNF به عنوان دو سایتوکین متابوتروپیک نقش موثری در کنترل قند خون و درمان دیابت نوع 2 دارند.
 
واژه‌های کلیدی: دیابت نوع 2، عوامل متابوتروپیک، تمرین تناوبی هوازی، آسپروسین، فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز
متن کامل [PDF 1320 kb]   (393 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1401/5/15 | پذیرش: 1401/9/13 | انتشار: 1402/3/15
فهرست منابع
1. Sandrini L, Di Minno A, Amadio P, Ieraci A, Tremoli E, Barbieri SS. Association between obesity and circulating brain-derived neurotrophic factor (BDNF) levels: systematic review of literature and meta-analysis. Int J Mol Sci 2018; 19:2281. doi: 10.3390/ijms19082281.
2. Lee M-W, Lee M, Oh K-J. Adipose tissue-derived signatures for obesity and type 2 diabetes: adipokines, batokines and microRNAs. J Clin Med 2019; 8:854. doi: 10.3390/jcm8060854.
3. Yuan M, Li W, Zhu Y, Yu B, Wu J. Asprosin: a novel player in metabolic diseases. Front Endocrinol 2020; 11:64. doi: 10.3389/fendo.2020.00064.
4. Zhang L, Chen C, Zhou N, Fu Y, Cheng X. Circulating asprosin concentrations are increased in type 2 diabetes mellitus and independently associated with fasting glucose and triglyceride. Clin Chim Acta 2019; 489:183-8. doi: 10.1016/j.cca.2017.10.034.
5. Duerrschmid C, He Y, Wang C, Li C, Bournat JC, Romere C, et al. Asprosin is a centrally acting orexigenic hormone. Nat Med 2017; 23:1444-53. doi: 10.1038/nm.4432.
6. Wang Y, Qu H, Xiong X, Qiu Y, Liao Y, Chen Y, et al. Plasma asprosin concentrations are increased in individuals with glucose dysregulation and correlated with insulin resistance and first-phase insulin secretion. Mediators Inflamm 2018;2018. doi: 10.1155/2018/9471583.
7. Chaldakov G. The metabotrophic NGF and BDNF: an emerging concept. Arch Ital Biol 2011; 149:257-63. doi: 10.4449/aib. v149i2.1366.
8. Benarroch EE. Brain-derived neurotrophic factor: Regulation, effects, and potential clinical relevance. Neurology 2015; 84:1693-704. doi: 10.1212/WNL.0000000000001507.
9. Bathina S, Srinivas N, Das UN. Streptozotocin produces oxidative stress, inflammation and decreases BDNF concentrations to induce apoptosis of RIN5F cells and type 2 diabetes mellitus in Wistar rats. Biochem Biophys Res Commun 2017; 486:406-13. doi: 10.1016/j.bbrc.2017.03.054.
10. Suzuki S, Koshimizu H, Adachi N, Matsuoka H, Fushimi S, Ono J, et al. Functional interaction between BDNF and mGluR II in vitro: BDNF down-regulated mGluR II gene expression and an mGluR II agonist enhanced BDNF-induced BDNF gene expression in rat cerebral cortical neurons. Peptides 2017; 89:42-9. doi: 10.1016/j.peptides.2017.01.007.
11. Kalra S, Unnikrishnan AG, Baruah MP, Sahay R, Bantwal G. Metabolic and energy imbalance in dysglycemia-based chronic disease. Diabetes Metab Syndr Obes 2021;14: 65–184. doi: 10.2147/DMSO.S286888.
12. Sgrò P, Emerenziani GP, Antinozzi C, Sacchetti M, Di Luigi L. Exercise as a drug for glucose management and prevention in type 2 diabetes mellitus. Curr Opin Pharmacol 2021; 59:95-102. doi: 10.1016/j.coph.2021.05.006.
13. Ghalavand A, Ghobadi MR. Effect of Exercise and Insulin Signaling on Glucose Transporter Type 4 in Skeletal Muscles: A narrative review. J Shahid Sadoughi Uni Med Sci 2023;31: 6244-57. doi: [DOI:10.18502/ssu.v31i1.12329.]
14. Tahan P, Ghalavand A, Heydarzadi S, Maleki E, Delaramnasab M. Effects of aerobic interval training on iron stores and glycemic control in men with type 2 diabetes. Razi J Med Sci 2020; 27:105-14.
15. Jokar M, Ghalavand A. The effect of twelve weeks of aerobic interval training on liver complications and cardiovascular risk factors in men with type 2 diabetes. Razi J Med Sci 2022; 29:26-36.
16. Nakhaei H, Mogharnasi M, Fanaei H. Effect of swimming training on levels of asprosin, lipid profile, glucose and insulin resistance in rats with metabolic syndrome. Obes Med 2019; 15:100111. doi: 10.1016/j.obmed.2019.100111.
17. Wiecek M, Szymura J, Maciejczyk M, Kantorowicz M, Szygula Z. Acute anaerobic exercise affects the secretion of asprosin, irisin, and other cytokines–a comparison between sexes. Front physiol 2018; 9:1782. doi: 10.3389/fphys.2018.01782.
18. Ko JR, Seo DY, Kim TN, Park SH, Kwak H-B, Ko KS, et al. Aerobic exercise training decreases hepatic asprosin in diabetic rats. J Clin Med 2019; 8:666. doi: 10.3390/jcm8050666.
19. Lee T, Yun S, Jeong JH, Jung TW. Asprosin impairs insulin secretion in response to glucose and viability through TLR4/JNK-mediated inflammation. Mol Cell Endocrinol 2019; 486:96-104. doi: 10.1016/j.mce.2019.03.001.
20. Rentería I, García-Suárez PC, Martínez-Corona DO, Moncada-Jiménez J, Plaisance EP, JiméNez-Maldonado A. Short-term high-Intensity interval training increases systemic brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in healthy women. Euro J Sport Sci 2020; 20:516-24. doi: 10.1080/17461391.2019.1650120.
21. Marosi K, Mattson MP. BDNF mediates adaptive brain and body responses to energetic challenges. Trends Endocrinol Metab 2014; 25:89-98. doi: 10.1016/j.tem.2013.10.006.
22. Nakagawa T, Ono‐Kishino M, Sugaru E, Yamanaka M, Taiji M, Noguchi H. Brain‐derived neurotrophic factor (BDNF) regulates glucose and energy metabolism in diabetic mice. Diabetes Metab Res Rev 2002; 18:185-91. doi: 10.2337/diabetes.49.3.436.
23. Burkhalter J, Fiumelli H, Allaman I, Chatton J-Y, Martin JL. Brain-Derived Neurotrophic Factor Stimulates Energy Metabolism in Developing Cortical Neurons. J Neurosci 2003; 23:8212-20. doi: 10.1523/JNEUROSCI.23-23-08212.2003.
24. Cheng A, Wan R, Yang JL, Kamimura N, Gen Son T, Ouyang X, et al. Involvement of PGC-1α in the Formation and Maintenance of Neuronal Dendritic Spines. Nat Commun 2012; 3:1250. doi: 10.1038/ncomms2238.
25. Markham A, Cameron I, Bains R, Franklin P, Kiss JP, Schwendimann L, et al. Brain-derived neurotrophic factor-mediated effects on mitochondrial respiratory coupling and neuroprotection share the same molecular signalling pathways. Eur J Neurosci 2012; 35:366-74. doi: 10.1111/j.1460-9568.2011.07965. x.
26. Nonomura T, A Tsuchida A, Ono-Kishino M, Nakagawa T, Taiji M, Noguchi H. Brain-derived neurotrophic factor regulates energy expenditure through the central nervous system in obese diabetic mice. Int J Exp Diabetes Res 2001; 2:201-9. doi: 10.1155/edr.2001.201.
27. Tsuchida A, Nakagawa T, Itakura Y, Ichihara J, Ogawa W, Kasuga M, et al. The effects of brain-derived neurotrophic factor on insulin signal transduction in the liver of diabetic mice. Diabetologia 2001; 44:555-66. doi: 10.1007/s001250051661.
28. Yamanaka M, Itakura Y, Inoue T, Tsuchida A, Nakagawa T, Noguchi H, et al. Protective effect of brain-derived neurotrophic factor on pancreatic islets in obese diabetic mice. Metabolism 2006; 55:1286-92. doi: 10.1016/j.metabol.2006.04.017.
29. Matthews VB, Aström M-B, Chan MHS, Bruce CR, Krabbe KS, Prelovsek O, et al. Brain-derived neurotrophic factor is produced by skeletal muscle cells in response to contraction and enhances fat oxidation via activation of AMP-activated protein kinase. Diabetologia 2009; 52:1409-18. doi: 10.1007/s00125-009-1364-1.
30. Sigal RJ, Kenny GP, Wasserman DH, Castaneda-Sceppa C, White RD. Physical activity/exercise and type 2 diabetes: a consensus statement from the American Diabetes Association. Diabetes care 2006; 29:1433-8. doi: 10.2337/dc06-9910.
31. Jokar M, Ghalavand A. Improving endothelial function following regular pyramid aerobic training in patients with type 2 diabetes. Razi J Med Sci 2021; 28:60-9.
32. Hingst JR, Bruhn L, Hansen MB, Rosschou MF, Birk JB, Fentz J, et al. Exercise-induced molecular mechanisms promoting glycogen supercompensation in human skeletal muscle. Mol Metab 2018; 16:24-34. doi: 10.1016/j.molmet.2018.07.001.
33. Holloszy JO. Exercise-induced increase in muscle insulin sensitivity. J Appl Physiol 2005; 99:338-43. doi: 10.1152/japplphysiol.00123.2005.
34. Hosseinpour Delavar S, Boyerahmadi A, Soleymani A, Ghalavand A. Effect of eight weeks of aerobic interval training and urtica dioica supplement on some inflammatory indicators and glycemic control in men with type 2 diabetes. Jundishapur Sci Med J 2020; 19:123-35. doi: 10.22118/JSMJ.2020.200813.1814.
35. Ghalavand A, Delaramnasab M, Afshounpour M, Zare A. Effects of continuous aerobic exercise and circuit resistance training on fasting blood glucose control and plasma lipid profile in male patients with type II diabetes mellitus. J Diabet Nurs 2016; 4:8-19.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.ZBMU.REC.1398.178


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghalavand A, Mohammadpour M, Rahmani Ghobadi M, Motamedi P, Hovsepian A. Changes in the Serum Levels of Metabotropic Biomarkers (Asprosin and BDNF) in Adaptation to Aerobic Interval Training. J. Ilam Uni. Med. Sci. 2023; 31 (2) :86-96
URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-7675-fa.html

قلاوند اکبر، محمدپور مهدی، رحمانی قبادی ماریا، معتمدی پژمان، هوسپیان آنیا. تغییرات سطوح سرمی بیومارکرهای متابوتروپیک (آسپروسین و BDNF) در سازگاری به تمرینات تناوبی هوازی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 1402; 31 (2) :86-96

URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-7675-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 2 - ( 3-1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام Journal of Ilam University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.17 seconds with 41 queries by YEKTAWEB 4654