[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: درباره نشريه :: صفحه اصلي :: آخرين شماره :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 31، شماره 1 - ( 1-1402 ) ::
جلد 31 شماره 1 صفحات 41-29 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی و مقایسۀ میزان بیان ژن‌های ZBTB16(Plzf)، ZFP و آلکالین فسفاتاز در سه جمعیت سلولی: سلول‌های بنیادی جنینی، شبه‌جنینی (ES-like) و اسپرم‌ساز موش
عماد رضا1 ، حسین عزیزی* 2، علی اصغر احمدی3
1- گروه زیست‌فناوری، دانشکدۀ زیست‌فناوری، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل، ایران
2- گروه زیست‌فناوری، دانشکدۀ زیست‌فناوری، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل، ایران ، h.azizi@ausmt.ac.ir
3- پژوهشکدۀ شمال، انستیتو پاستور ایران، آمل، ایران
چکیده:   (77 مشاهده)
مقدمه: آلکالین فسفاتاز یکی از آنزیمهای اساسی طی فرایند اسپرماتوژنز است که جزو عامل‌های پرتوانی سلول‌های بنیادی است و در حفظ پرتوانی آن‌ها نقش دارد. پروتئینهای ZBTB16 و ZFP نیز جزو عوامل بااهمیت سلول‌های بنیادی هستند که در سلول‌های بنیادی پرتوان بیان می‌شوند و با نقش خود در مسیرهای پیامرسانی باعث حفظ حالت پرتوانی آن‌ها می‌گردند.
مواد و روش­ها: اولین اقدام، جداسازی سلول‌های بنیادی اسپرمساز و پس از آن، تهیۀ سلول‌های بنیادی جنینی موش و سلول‌های ES-like است. پس از آن، رنگ‌آمیزی آلکالین فسفاتاز انجام شد و در ادامه، بررسی شبکۀ پروتئین-پروتئین و ارتباط ژنها صورت گرفت؛ سپس با استفاده از فن Fluidigm PCR بیان ژن‌های ZBTB16 و ZFP سنجیده گشت و همچنین در انتها، رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی پروتئین ZBTB16 در لوله‌های اسپرم‌ساز نیز انجام شد.
یافته‌های پژوهش: جمعیتهای سلول‌های بنیادی بیان مثبت آلکالین فسفاتاز را نشان دادند و همچنین بیان بسیار اندک و منفی آن در سلول‌های سرتولی و فیبروبلاستها مشاهده گردید. بیان مثبت ژن‌های ZBTB16 و ZFP نیز در این سه جمعیت نشان داده شد و بیان منفی آن‌ها در سلول‌های سرتولی نیز مشاهده گردید که نشان‌دهندۀ اختصاصی بودن این عوامل است. شبکۀ ارتباطی رسم‌شده نشان‌دهندۀ میزان و نوع تأثیر این ژن‌ها بر یکدیگر و دیگر ژن‌ها است.
بحث و نتیجه‌گیری: می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که آلکالین فسفاتاز و همچنین ژن‌های ZBTB16 و ZFP جزو نشانگرهای خاص سلول‌های بنیادی پرتوان و همچنین جزو عامل‌های اصلی سلول‌های بنیادی شبه‌جنینی هستند.

واژه‌های کلیدی: سلول‌های بنیادی اسپرم‌ساز (SSC)، سلول‌های بنیادی جنینی، آلکالین فسفاتاز، پروتئین ZBTB16، پروتئین ZFP
متن کامل [PDF 1437 kb]   (49 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بیولوژی
دریافت: 1401/2/12 | پذیرش: 1401/8/1 | انتشار: 1402/1/15
فهرست منابع
1. Zhou R, Wu J, Liu B, Jiang Y, Chen W, Li J, et al. The roles and mechanisms of Leydig cells and myoid cells in regulating spermatogenesis. Cell Mol Life Sci 2019;76:2681-95. doi: 10.1007/s00018-019-03101-9.
2. Al-Rashida M, Iqbal J. Inhibition of alkaline phosphatase: an emerging new drug target. Mini Rev Med Chem 2015;15:41-51. doi: 10.2174/1389557515666150219113205.
3. Štefková K, Procházková J, Pacherník J. Alkaline phosphatase in stem cells. Stem Cells Int 2015;2015:628368. doi: 10.1155/2015/628368.
4. Sato M, Saitoh I, Kiyokawa Y, Iwase Y, Kubota N, Ibano N, et al. Tissue-Nonspecific Alkaline Phosphatase, a Possible Mediator of Cell Maturation: Towards a New Paradigm. Cells 2021;10:3338. doi: 10.3390/cells10123338.
5. Pham HT, Ono M, Hara ES, Nguyen HTT, Dang AT, Do HT, et al. Tryptophan and kynurenine enhances the stemness and osteogenic differentiation of bone marrow-derived mesenchymal stromal cells in vitro and in vivo. Materials 2021;14:208. doi: 10.3390/ma14010208.
6. Azizi H, Koruji M, Skutella T. Comparison of PLZF gene expression between pluripotent stem cells and testicular germ cells. Cell (Yakhteh) 2020;22:60. doi: 10.22074/cellj.2020.6532.
7. Azizi H, Niazi Tabar A, Mohammadi A. Experimental investigation of Ki67, POU5F1, and ZBTB16 expression in the pig and mouse testicular cells using immunocytochemistry and RT-PCR. J Ilam Uni Med Sci 2020;28:1-10. doi: 10.29252/sjimu.28.5.1.
8. Wei BH, Hao SL, Yang WX. Regulation of spermatogonial stem cell self-renewal and proliferation in mammals. Histol Histopathol 2022:37: 825-38. doi: 10.14670/HH-18-461.
9. Fukuda K, Makino Y, Kaneko S, Shimura C, Okada Y, Ichiyanagi K, et al. Transcriptional states of retroelement-inserted regions and specific KRAB zinc finger protein association are correlated with DNA methylation of retroelements in human male germ cells. Elife 2022;11:e76822. doi:10.7554/eLife.76822.
10. Shen Z, Chen M, Gao Y, Dong F, Cen C, Wu H, et al. The function of Foxo1 in spermatogonia development is independent of PI3K/PTEN signaling. FASEB J 2022;36:e22522. doi: 10.1096/fj.202200640RR.
11. Xiao GQ, Li F, Unger PD, Katerji H, Yang Q, McMahon L, et al. ZBTB16: a novel sensitive and specific biomarker for yolk sac tumor. Mod Pathol 2016;29:591-8. doi: 10.1038/modpathol.2016.46.
12. Xiao GQ, Sherrod AE, Hurth KM. ZBTB16: A new biomarker for primitive neuroectodermal tumor element/Ewing sarcoma. Pathol Res Pract 2019;215:152536. doi: 10.1016/j.prp.2019.152536.
13. Damjanov I. Testicular Germ Cell Tumors: Serological and Immunohistochemical Diagnosis. Acta Med Acad 2021;50:58-70. doi: 10.5644/ama2006-124.326.
14. Azizi H, Asgari B, Skutella T. Pluripotency potential of embryonic stem cell-like cells derived from mouse testis. Cell J (Yakhteh) 2019;21:281. doi: 10.22074/cellj.2019.6068.
15. Zhou W, Shao H, Zhang D, Dong J, Cheng W, Wang L, et al. PTEN signaling is required for the maintenance of spermatogonial stem cells in mouse, by regulating the expressions of PLZF and UTF1. Cell Biosci 2015;5:1-10. doi: 10.1186/s13578-015-0034-x.
16. Cao D, Snir OL. Ovary-II Germ Cell Tumors and Sex Cord Tumors. Practical Gynecologic Pathology: Springer 2021:263-82. doi: 10.1007/978-3-030-68608-6_10.
17. Costoya JA, Hobbs RM, Barna M, Cattoretti G, Manova K, Sukhwani M, et al. Essential role of Plzf in maintenance of spermatogonial stem cells. Nat Genet 2004;36:653-9. doi: 10.1038/ng1367.
18. Hobbs RM, Fagoonee S, Papa A, Webster K, Altruda F, Nishinakamura R, et al. Functional antagonism between Sall4 and Plzf defines germline progenitors. Cell Stem Cell 2012;10:284-98. doi: 10.1016/j.stem.2012.02.004.
19. Fayomi AP, Orwig KE. Spermatogonial stem cells and spermatogenesis in mice, monkeys and men. Stem Cell Res 2018;29:207-14. doi: 10.1016/j.scr.2018.04.009.
20. Azizi H, Hamidabadi HG, Skutella T. Differential proliferation effects after short-term cultivation of mouse spermatogonial stem cells on different feeder layers. Cell J (Yakhteh) 2019;21:186. doi: 10.22074/cellj.2019.5802.
21. Azizi H, Skutella T, Shahverdi A. Generation of mouse spermatogonial stem-cell-colonies in a non-adherent culture. Cell J (Yakhteh) 2017;19:238. doi: 10.22074/cellj.2016.4184.
22. Azizi H, Conrad S, Hinz U, Asgari B, Nanus D, Peterziel H, et al. Derivation of pluripotent cells from mouse SSCs seems to be age dependent. Stem Cells Int 2016;2016:8216312. doi: 10.1155/2016/8216312.
23. González F, Boué S, Belmonte JCI. Methods for making induced pluripotent stem cells: reprogramming a la carte. Nat Rev Genet 2011;12:231-42. doi: 10.1038/nrg2937.
24. O'Connor MD, Kardel MD, Iosfina I, Youssef D, Lu M, Li MM, et al. Alkaline phosphatase‐positive colony formation is a sensitive, specific, and quantitative indicator of undifferentiated human embryonic stem cells. Stem Cells 2008;26:1109-16. doi: 10.1634/stemcells.2007-0801
25. Fukuda K, Makino Y, Kaneko S, Shimura C, Okada Y, Ichiyanagi K, et al. Potential role of KRAB-ZFP binding and transcriptional states on DNA methylation of retroelements in human male germ cells. Elife 2022;11:e76822. doi: 10.7554/eLife.76822.
26. Harchegani AB, Dahan H, Tahmasbpour E, Shahriary A. Effects of zinc deficiency on impaired spermatogenesis and male infertility: the role of oxidative stress, inflammation and apoptosis. Hum Fertil 2018:23:5-16. doi: 10.1080/14647273.2018.1494390.
27. Denny P, Ashworth A. A zinc finger protein-encoding gene expressed in the post-meiotic phase of spermatogenesis. Gene 1991;106:221-7. doi: 10.1016/0378-1119(91)90202-m.
28. Looman C, Mark C, Åbrink M, Hellman L. MZF6D, a novel KRAB zinc-finger gene expressed exclusively in meiotic male germ cells. DNA Cell Biol 2003;22:489-96. doi: 10.1089/10445490360708892.
29. Hosseini R, Marsh P, Pizzey J, Leonard L, Ruddy S, Bains S, et al. Restricted expression of a zinc finger protein in male germ cells. J Mol Endocrinol1994;13:157-65. doi: 10.1677/jme.0.0130157.
30. Zhang S, Qiu W, Wu H, Zhang G, Huang M, Xiao C, et al. The shorter zinc finger protein ZNF230 gene message is transcribed in fertile male testes and may be related to human spermatogenesis. Biochem J 2001;359:721-7. doi: 10.1042/0264-6021:3590721.
31. Kolesnichenko M, Vogt PK. Understanding PLZF: two transcriptional targets, REDD1 and smooth muscle α-actin, define new questions in growth control, senescence, self-renewal and tumor suppression. Cell Cycle 2011;10:771-5. doi: 10.4161/cc.10.5.14829.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: ir.ausmt.rec.1400.29


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Reza E, Azizi H, Ahmadi A A. Evaluation and Comparison of the Expression Levels of the ZBTB16 (Plzf) and ZFP Genes and Alkaline Phosphatase in Three Cell Populations: Mouse Spermatogonial Stem Cells, Embryonic Stem-Like Cells (Es-Like), And Embryonic Stem Cells. Journal title 2023; 31 (1) :29-41
URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-7564-fa.html

رضا عماد، عزیزی حسین، احمدی علی اصغر. بررسی و مقایسۀ میزان بیان ژن‌های ZBTB16(Plzf)، ZFP و آلکالین فسفاتاز در سه جمعیت سلولی: سلول‌های بنیادی جنینی، شبه‌جنینی (ES-like) و اسپرم‌ساز موش. عنوان نشریه. 1402; 31 (1) :29-41

URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-7564-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 1 - ( 1-1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام Journal of Ilam University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.15 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4555