[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: درباره نشريه :: صفحه اصلي :: آخرين شماره :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 29، شماره 4 - ( 8-1400 ) ::
جلد 29 شماره 4 صفحات 27-18 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر محافظتی ژل رویال بر مؤلفه‌های اسپرمی، توان باروری آزمایشگاهی و شاخص‌‌های استرس اکسیداتیو در بیضۀ موش سوری مواجهه‌‌شده با اتفون
رامین جهانگیرفرد*
گروه آناتومی و جنین شناسی مقایسه‌‌ای، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ، r.jahangirfard@urmia.ac.ir
چکیده:   (955 مشاهده)

مقدمه: اتفون از دستۀ سموم ارگانوفسفره است که برای تحریک رشد گیاه به کار می‌‌رود. ژل رویال ماده‌‌ای با خواص آنتی‌اکسیدانی و برای تقویت دستگاه ایمنی مؤثر است. مطالعۀ حاضر با هدف تعیین تأثیر ژل رویال بر مؤلفه‌های اسپرمی، توان باروری آزمایشگاهی و شاخصه‌‌­های استرس اکسیداتیو در موش سوری صورت گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعۀ تجربی، 20 سر موش نر بالغ نژاد NMRI به 4 گروه کنترل و تجربی تقسیم‌بندی شدند. در گروه‌‌ تجربی، حیوانات اتفون را با دوز mg/kg 480 دریافت کردند؛ سپس ژل رویال با غلظت mg/kg 200 به‌تنهایی و همچنین همراه با هورمون اتفون، به‌طور روزانه از طریق دهانی خورانده شد. پس از تیمار، برای ارزیابی مؤلفه‌های اسپرمی و توان باروری آزمایشگاهی، نمونه‌‌های اسپرم از دم اپیدیدیم جمع‌‌آوری و برای شاخصه‌‌های استرس اکسیداتیو، بافت بیضه اخذ گردید. سطح P˂0.05 معنا‌‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها:کاهشی در میزان تحرک و قدرت زنده‌مانی اسپرم‌‌ها، درصد لقاح، بلاستوسیست، جنین‌‌های هچ‌شده و همچنین افزایشی در میزان آسیب به DNA و نبودِ بلوغ هسته‌‌ای اسپرم‌‌ها و جنین‌‌های بلوک‌شده در گروه‌‌های تجربی نسبت به گروه کنترل وجود داشت؛ همچنین میزان ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی و مالون‌دی‌آلدئید در گروه‌‌های دریافت‌کنندۀ اتفون، به‌ترتیب کاهش و افزایش یافتند، این در حالی است که ژل رویال می‌‌تواند از آثار تخریبی ناشی از استرس اکسیداتیو اتفون جلوگیری ‌‌کند (P˂0.05).
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، ژل رویال می‌‌تواند اثر بهبودی بر اسپرم‌‌های اپیدیدیمی و توان باروری آزمایشگاهی داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: ژل رویال، اتفون، مؤلفه‌های ‌‌اسپرمی، استرس اکسیداتیو، لقاح داخل آزمایشگاهی
متن کامل [PDF 588 kb]   (316 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سم شناسی
دریافت: 1399/4/7 | پذیرش: 1399/8/18 | انتشار: 1400/8/10
فهرست منابع
1. Yavuzkocaman A, Kılıç E. Evaluation of the genotoxicity of commercial formulations of ethephon and ethephon cyclanilide on Allium cepa L. root meristematic cells. Caryologia 2017; 70: 229-37-doi.10.1080/00087114.2017.1329960.
2. Rodwell DE, Spencer AG, Allen S. Teratology study in rats. Prep Int Res Dev Corp1980;3: 264-7. doi.10.1016/0041-008X (74)90107-0.
3. Ferrell J. 104-week chronic administration of ethrel in male and female rats. Final Pathol Rep Proj2013;747: 141-263. doi.10.4103/2319-4170.155589.
4. Vanmiller J. Lifetime dietary combined chronic toxicity and oncogenicity study with ethephon in albino Rats. Bushy Run Res Cen Rhone Poulenc 1989; 2:24-7. doi.10.4103/2319-4170.155589.
5. Klonne D. Supplemental historical control data requested for the lifetime dietary oncogenicity study with ethephon in albino Mice. Bushy Run Res Cent Rhone Poulenc ;1994;3: 17.
6. Victor VM, Rocha M, Iafuente M. Immune cell free radicals and antioxidants in sepsis. Int Immuno Pharmacol 2004; 4:327-47. doi.10.1016/j.intimp.2004.01.020.
7. Gholipour Z, Nejati V, Najafi G, Karimpour Z, Khaneshi F.] The protective effect of royal jelly on liver tissue of adult female rats with experimental polycystic ovarian syndrome [. Qom Uni Med Sci J 2014; 8:35-41. (Persian)
8. Lee JY, Baw CK, Gupta S, Aziz N, Agarwal A. Role of oxidative stress in polycystic ovary syndrome. Curr Wome Health Rev 2010:96-107. doi.10.2174/157340410791321336.
9. Dutta U. Evaluation of ethephon induced oxidative stress to gonadal disorder and its amelioration by ethanolic extract of shoot of Bambusa balcooa roxb. in albino Rat. Toxicol Lett 2015; 4:63. doi.10.1016%2Fj.toxlet.2015.08.776.
10. Sharma RK, Agarwal A. Role of reactive oxygen species in male infertility. Urology1996; 48: 835-50. doi.10.1016/S0090-4295(96)00313-5.
11. Narita Y, Ohta S, Suzuki KM, Nemoto T, Abe K, Mishima S. Effects of long term administration of royal jelly on pituitary weight and gene expression in middle aged female rats. Biosci Biotech Biochem 2009; 73:431-3. doi.10.1271/bbb.80556.
12. Abdelwahhab MA, Hassan AM, Amer HA, Naguib KM. Prevention of fumonisin induced maternal and developmental toxicity in Rats by certain plant extracts. J Appl Toxicol 2004; 24:469-74. doi.10.1002/jat.1000.
13. Wei W, Wei M, Kang XJ, Deng HH, Lu ZH. A novel method developed for acetylcholine detection in royal jelly by using capillary electrophoresis coupled with electrogenerated chemiluminescence based on a simple reaction. Electrophoresis 2009; 30:1949-52. doi.10.1002/elps.200800721.
14. Silici S, Ekmekcioglu O, Eraslan G, Demirtas A. Antioxidative effect of royal jelly in Cisplatin-induced testes damage. Urology 2009; 74:545-51. doi.10.1016/j.urology.2009.05.024.
15. Anand P, Thomas SG, Kunnumakkara AB, Sundaram C, Harikumar KB, Sung B. Biological activities of curcumin and its analogues made by man and mother. Biochem Pharmacol 2008; 76: 1590611. doi.10.1016/j.bcp.2008.08.008.
16. Jahangirfard R, Najafi G, Shalizar Jalali A, Ahmadi A. [The effect of ethephon investigation on sperm parameters and in vitro fertilizing potential in adult male Mice [. J Fasa Uni Med Sci 2020; 10: 2545-57. (Persian)
17. Malekian R, Abdanipour A, Sohrabi D. Antioxidant and neuroprotective effects of lycopene and insulin in the hippocampus of streptozotocin induced diabetic Rats. Biomed Rep 2019; 10: 47-54. [DOI:10.3892/br.2018.1171.]
18. Zambrano E, Rodriguez-Gonzalez GL, Guzman C, Garcia-Becerra R, Boeck L, Menjivar M, Larrea F, Nathanielsz PW. A maternal low Protein diet during Pregnancy and lactation in the Rat impairs male reproductive development. J Physiol 2005; 563: 275-84. doi.10.1113/jphysiol.2004.078543.
19. Mohamadghasemi F, Faghani M, Fallahkarkan M. The protective effect of melatonin on sperm parameters, Epididymis and Seminal vesicle morphology in Adult mouse treated with Busulfan. J Iran Anat Sci 2010; 10: 25-36.
20. Menkveld R, Wong WY, Lombard CJ, Wetzels AM, Thomas CM, Merkus HM, et al. Semen parameters including WHO and strict criteria morphology in a fertile and subfertile population: an effort towards standardization of invivo thresholds. Hum Rep 2001; 16: 1165-71. doi.10.1093/humrep/16.6.1165.
21. Nasr-Esfahani MH, Razavi S, Mardani M. Relation between different human sperm nuclear maturity tests and in vitro fertilization. J Assist Rep Gen2001; 18: 221-7.
22. Agarwal A, Saleh RA. Role of oxidants in male infertility rationale significance and treatment. Urol Clin North Am2002; 29: 817-27. doi.10.1016/S0094-0143(02)00081-2.
23. Agarwal A, Saleh RA, Bedaiwy MA. Role of reactive oxygen species in the pathophysiology of human reproduction. Fert Ster 2003; 79: 829-43. doi.10.1016/S0015-0282(02)04948-8.
24. Agarwal A, Sekhon LH. The role of antioxidant therapy in the treatment of male infertility. Hum Fert2010; 13: 217-25. doi.10.3109/14647273.2010.532279.
25. Varnet P, Fulton N, Wallace C, Aitken RJ. Analysis of a plasma membrane redox system in rat epididymal spermatozoa. Biol Reprod. 2001; 65: 13-1102. doi.10.1095/biolreprod65.4.1102.
26. Venkatesh S, Gurdeep Singh M, Prasad Gupta N, Kumar R, Deecaraman M, Dada R. Correlation of sperm morphology and oxidative stress in infertile men. Int J Rep Biomed 2009; 7: 29-34.
27. Abdeldaim MA, Tousson E, Elsayed IET, Awd WM. Ameliorative effects of saussurea lappa root aqueous extract against ethephon induced reproductive toxicity in male Rats. Environ Toxicol 2018;3: 1-10. doi.10.1002/tox.22669.
28. Attia SM. Dominant lethal mutations of topoisomerase II inhibitors etoposide and merbarone in male Mice a mechanistic study. Arch Toxicol2012; 86: 725-31.
29. Ghanbari E, Nejati V, Khazaei M. Antioxidant and protective effects of Royal jelly on histopathological changes in testis of diabetic rats. Int J Rep Biomed 2016; 14:519.
30. Jalali AS, Najafi G, Hosseinchi M, Sedighnia A. Royal Jelly alleviates sperm toxicity and improves in vitro fertilization outcome in stanozolol treated mice. Iranian J Rep Med2015; 13:15.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR-UU-AEC-437/DP3XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jahangirfard R. Protective Effect of Royal Jelly on Sperm Parameters, In-vitro Fertilizing Potential, and Oxidative Stress Indicators in the Testis of Mice Exposed to Ethephon. Journal title 2021; 29 (4) :18-27
URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-6635-fa.html

جهانگیرفرد رامین. اثر محافظتی ژل رویال بر مؤلفه‌های اسپرمی، توان باروری آزمایشگاهی و شاخص‌‌های استرس اکسیداتیو در بیضۀ موش سوری مواجهه‌‌شده با اتفون. عنوان نشریه. 1400; 29 (4) :18-27

URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-6635-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 29، شماره 4 - ( 8-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام Journal of Ilam University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.15 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4555