:: دوره 31، شماره 4 - ( 7-1402 ) ::
جلد 31 شماره 4 صفحات 44-36 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی مقطعی شیوع نیدل استیک و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بیمارستان کوثر شهر سمنان در سال‌های 1397-1393
احمد رضا قاسم1 ، نعیم السادات کیا2 ، علی گوهری1 ، کامیار منصوری3 ، الهه قدس* 4
1- گروه پزشکی اجتماعی ، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
2- گروه پزشکی اجتماعی ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
3- گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
4- گروه پزشکی اجتماعی ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران ، elaheghods2020@gmail.com
چکیده:   (546 مشاهده)
مقدمه: آسیب‌های ناشی از وسایل تیز و برنده یکی از مهم‌ترین خطرات بیولوژیک برای کارکنان بیمارستان محسوب می‌شود که می‌تواند پیامدهای جسمی و روانی خطرناکی را به دنبال داشته باشد. مطالعۀ حاضر با هدف تعیین میزان شیوع نیدل استیک و بررسی عوامل مرتبط با آن در کارکنان بیمارستان کوثر شهر سمنان طراحی و اجرا شد.
مواد و روش­ها: در این مطالعۀ توصیفی_مقطعی، همۀ کارکنان بیمارستان کوثر شهر سمنان بررسی گردیدند که طی سال‌های 1397-1393 دچار نیدل استیک شده بودند. ابراز جمع‌آوری اطلاعات یک چک‌لیست شامل متغیرهای دموگرافیک، شغلی، نوع حادثه و اقدامات انجام‌شده پس از نیدل استیک شدن بود که بخشی از طریق پروندۀ کارکنان در دفتر کنترل عفونت و بخشی نیز از طریق مصاحبه جمع‌آوری شد. داده‌های مربوطه پس از جمع‌آوری، در نرم‌افزار SPSS vol.26 تجزیه‌وتحلیل آماری گردیدند.
یافته­های پژوهش: درمجموع، 194 مورد نیدل استیک با شیوع 7/23 درصد رخ داد. میانگین و انحراف معیار سن افراد بررسی‌شده 41/9±57/34 سال بود و 2/41 درصد در گروه سنی بالای 35 سال قرار داشتند. 68 درصد از آنان زن، 3/60 درصد شاغل در نوبت کاری صبح و اغلب موارد نیدل استیک در کارکنان با سابقۀ کاری کمتر از 5 سال (9/47 درصد) رخ داده بود. بیشترین موارد نیدل استیک (3/60 درصد) را کارکنان با تحصیلات کارشناسی و با شغل پرستاری (7/38 درصد) تشکیل می‌دادند؛ همچنین بیشترین میزان نیدل استیک مربوط به اتاق عمل (9/28 درصد) و فرورفتن سوزن تزریق به دست (8/76 درصد) شایع‌ترین حادثۀ نیدل استیک و شستشو با آب و صابون (4/95 درصد) شایع‌ترین اقدام انجام‌شده پس از نیدل استیک بود.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به میزان نسبتاً بالای شیوع نیدل استیک در کادر درمان، مسئولان بیمارستانی باید ضمن آموزش روش‌های پیشگیری مناسب با ایجاد محیط ایمن، واکسیناسیون و سامانۀ گزارش‌دهی را مدنظر قرار دهند و برای بهبود آن بکوشند.
واژه‌های کلیدی: نیدل استیک، شیوع، بیمارستان، مطالعۀ مقطعی
متن کامل [PDF 655 kb]   (183 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اپیدمیولوژی
دریافت: 1402/2/5 | پذیرش: 1402/3/2 | انتشار: 1402/7/15
فهرست منابع
1. Alfulayw KH, Al-Otaibi ST, Alqahtani HA. Factors associated with needlestick injuries among healthcare workers: implications for prevention. BMC Health Serv Res 2021; 21:1-8. doi: 10.1186/s12913-021-07110-y.
2. Moradi A, Mostafavi E, Moradi A. The Prevalence and causes of needle stick injuries among the primary health care workers of Bahar city, Hamadan Province. Iran Occup Health 2010; 7:39-42. (Persian).
3. Persaud E, Mitchell A. Needlestick injuries among healthcare workers administering COVID-19 vaccinations in the United States. New Solut 2021;31: 16-9.doi: 10.1177/10482911211001483.
4. Aghadoost D, Hajijafari M, Tabatabaei B, hossein Ziloochi M, Dalirian A. Occupational exposure to blood in the stuff of educational-medical centers of Kashan University of Medical Sciences in 2005. Feyz 2007; 10:59-64 (Persian).
5. Koohsari M, Mohebbi B, Sadeghi R, Tol A, Rahimi Forooshani A. Assessing the Effect of Educational Intervention Based on Health Belief Model in Improving Standard Precautions Adherence to Prevent Needlestick among Clinical Staff of Hospitals. J Hosp 2016; 15:49-57 (Persian).
6. AlJohani A, Karuppiah K, Al Mutairi A, Al Mutair A. Narrative review of infection control knowledge and attitude among healthcare workers. J Epidemiol Glob Health 2021; 11:20. doi: 10.2991/jegh.k.201101.001.
7. Sachina BT, Banu A, Pai SB, Shahid S, Chidambara VN. Needle Sticks Injuries (NSIs) and Hepatitis B Vaccination status among Health Care Workers (HCWs) at Asia's Largest Trauma Care Centre in Bengaluru. IJANM 2022; 10:401-4. doi: 10.5958/2454-2652.
8. Ghanei Gheshlagh R, Zahednezhad H, Shabani F, Hameh M, Ghahramani M, Farajzadeh M, et al. Needle Sticks Injuries and its Related Factors among Nurses. Iran J Nurs 2014; 27:21-9. (Persian)
9. Laishram J, Keisam A, Phesao E, Tarao MS, Laloo VJ, Devi HS. Prevalence of needle stick injuries among nurses in a tertiary care hospital and their immediate response. IJMEDPH 2013; 3.doi: 10.4103/2230-8598.123446.
10. Kakizaki M, Ikeda N, Ali M, Enkhtuya B, Tsolmon M, Shibuya K, et al. Needlestick and sharps injuries among health care workers at public tertiary hospitals in an urban community in Mongolia. BMC Res Notes 2011; 4:1-6. doi: 10.1186/1756-0500-4-184.
11. Bouya S, Balouchi A, Rafiemanesh H, Amirshahi M, Dastres M, Moghadam MP, et al. Global Prevalence and Device Related Causes of Needle Stick Injuries among Health Care Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis. Ann Glob Health 2020; 86:35. doi: 10.5334/aogh.2698.
12. Hashemi Sh, Torabian S, Mamani M, Moazen Dehkordi S. The Prevalence of needlestick and sharps injuries among health care workers in Hamadan, Iran. Avicenna J Clin Med 2012; 18:41-6 (Persian).
13. Abareshi F, Hekmatshoar R, Zokaei M, Akrami R. Survey of occupational exposure to needle stick and its risk factors among Healthcare Workers in one of Sabzevar's hospital. Iran Occup Health 2018; 14:70-77. (Persian)
14. Bhardwaj A, Sivapathasundaram N, Yusof M, Minghat A, Swe K, Sinha N. The Prevalence of accidental needle stick injury and their reporting among healthcare workers in orthopaedic wards in general hospital Melaka, Malaysia. Malays Orthop J 2014;8: 6.doi: 10.5704/MOJ.1407.009.
15. Mbaisi EM, Wanzala P, Omolo J. Prevalence and factors associated with percutaneous injuries and splash exposures among health-care workers in a provincial hospital, Kenya, 2010. Pan Afr Med J 2013; 14:10. doi: 10.11604/pamj.2013.14.10.1373.
16. Lotfi R, Gashtasbi A. Needle stick and sharps injuries and its risk factors among health center personnel. J Babol Univ Med Sci 2008; 10:71-7. (Persian)
17. Smith DR, Choe MA, Jeong JS, Jeon MY, Chae YR, An GJ. Epidemiology of needlestick and sharps injuries among professional Korean nurses. J Prof Nurs 2006;22: 359-66.doi: 10.1016/j.profnurs.2006.10.003.
18. Taghavi R, Tavakoli Tabasi K, Mohamadi S, Kor K. Frequency of work injuries of needle stick among personnel in Sina Hospital in 2011. J Neyshabur Univ Med Sci 2015; 2:22-8(Persian).
19. Gershon RR, Pogorzelska M, Qureshi KA, Sherman M. Home health care registered nurses and the risk of percutaneous injuries: a pilot study. Am J Infect Control 2008;36: 165-72.doi: 10.1016/j.ajic.2007.04.278.
20. Yazie TD, Chufa KA, Tebeje MG. Prevalence of needlestick injury among healthcare workers in Ethiopia: a systematic review and meta-analysis. Environ Health Prev Med 2019; 24:1-0. doi: 10.1186/s12199-019-0807-7.
21. Rakhshani F, Heidari M, Barati S. Prevalence of Needlestick Injuries among the Healthcare Professionals in Zahedan Medical Sciences University. IRJE 2009; 4:87-91. (Persian).

Ethics code: IR.SEMUMS.REC.1397.102


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 4 - ( 7-1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها