:: دوره 25، شماره 5 - ( 10-1396 ) ::
جلد 25 شماره 5 صفحات 153-146 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر عصاره آبی چای سفید بر سطح آنزیم ‌های آنتی ‌اکسیدانی بافت کبددر موش‌های صحرایی‌ مواجهه شده با آرسنیک
محمد حسن رسو لی فرد*1، یاسر نوظهور2
1- گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران ، rasoulifardmohamadhassan@yahoo.com
2- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
چکیده:   (4226 مشاهده)

 مقدمه : فلاوونوئید ها و ترکیبات فنلی ظرفیت بالای آنتی اکسیدانی و نقش مهم در سلامتی دارند و باعث افزایش سیستم دفاع آنتی ‌اکسیدانی در برابر استرس اکسیداتیو می گردند. چای سفید نیز از جمله گیاهانی هست که به دلیل ظرفیت آنتی ‌اکسیدانی بالا اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر چای سفید بر استرس اکسیداتیو ناشی از آرسنیک می‌باشد.
مواد و روش ها : در این مطالعه از 32 موش صحرایی نر بالغ در چهار گروه هشت ‌تایی استفاده شد. گروه اول موش ‌های صحرایی سالم (گروه شاهد) که آب مقطر را روزانه به همراه رژیم غذایی استاندارد به صورت گاواژ دریافت کردند. گروه دوم موش‌ های صحرایی تیمار‌شده با آرسنیک با دوز (mg/L) 50 در آب آشامیدنی، گروه سوم موش ‌های صحرایی تیمار‌شده با عصاره چای سفید با غلظت 5/1 درصد به صورت گاواژ و گروه چهارم موش ‌های صحرایی که عصاره آبی چای سفید (5/1 درصد) را از طریق گاواژ همراه با آرسنیک (mg/L) 50  در آب آشامیدنی دریافت کردند. بعد از پایان دوره تیمار  (28 روز) رت ها با استفاده از اتر بی هوش شده و سپس کالبدگشائی انجام شد و سطح آنزیم ‌های آنتی ‌اکسیدانی کاتالاز (CAT) گلوتاتیون پر اکسیداز (GPx) و سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) ، ظرفیت تام آنتی ‌اکسیدانی (TAC) و شاخص پر اکسیداسیون لیپیدی (MDA) کبدی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته های پژوهش: عصاره آبی چای سفید باعث افرایش معنی ‌دار فعالیت آنزیم‌ های CAT،  GPx و SOD و کاهش معنی ‌دار MDA  و افزایش TAC گردید (5 0/0P< ) و مصرف آرسنیک سدیم نیز باعث کاهش معنی دار فعالیت آنزیم‌ های CAT،  GPx و SOD و افزایش معنی ‌دار MDA  و افزایش TAC گردید (5 0/0P<) و مصرف عصاره آبی چای سفید همراه آرسنیک سدیم باعث افزایش فعالیت معنی دار GPx و  SOD گردید (5 0/0P<).
 بحث و نتیجه گیری : نتایج نشان داد که مصرف چای سفید با افزایش فعالیت آنزیم‌ های آنتی ‌اکسیدانی و تقویت سیستم دفاع آنتی ‌اکسیدانی باعث کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از آرسنیک می ‌گردد. در بررسی حاضر نیزآرسنیت سدیم باعث کاهش فعالیت­ های آنزیم­ های آنتی ­اکسیدان و افزایش پر اکسیداسیون لیپیدی شد .

واژه‌های کلیدی: آرسنیک، آنزیم ‌های آنتی ‌اکسیدان، استرس اکسیداتیو، چای سفید
متن کامل [PDF 496 kb]   (1796 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1395/7/4 | پذیرش: 1395/8/18 | انتشار: 1396/10/27XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 25، شماره 5 - ( 10-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها