:: دوره 26، شماره 4 - ( 8-1397 ) ::
جلد 26 شماره 4 صفحات 63-53 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی کیفیت وب‌ سایت دانشگاه علوم پزشکی ایلام از دیدگاه کاربران بر اساس مدل وب کوال
سعید رییسی1 ، مریم دارابی* 2
1- اداره آمار و فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
2- اداره آمار و فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران ، mdarabi798@yahoo.com
چکیده:   (4079 مشاهده)

مقدمه: ارزیابی کیفیت صفحات وب از دیدگاه کاربران، نقشی سازنده در طراحی و توسعه آن دارد. این مطالعه باهدف ارزیابی میزان کیفیت وب ‌سایت دانشگاه علوم پزشکی ایلام از دیدگاه کاربران انجام‌ شده است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شاغل این دانشگاه در سال 1393، به تعداد 1300 نفر تشکیل داده‌ اند که در نهایت طبق فرمول کوکران، 297 نفر با استفاده از روش نمونه‌ گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه وب کوال بود. تجزیه ‌و تحلیل داده ‌ها نیز با استفاده از نرم ‌افزارSPSS vol.16  و روش‌ های آمار توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(آزمون t به ‌صورت t تک نمونه) انجام شد.
یافته ‌های پژوهش: بر طبق نتایج این مطالعه به ترتیب میانگین میزان سودمندی، سهولت استفاده، جذابیت و روابط متقابل در وب ‌سایت دانشگاه علوم پزشکی ایلام برابر 35/3، 79/3، 26/3 و 36/3 بوده که با عدد 3 که مبنای مقایسه انتخاب‌ شده است، تفاوت معناداری دارد.
بحث و نتیجه‌ گیری: نتایج نشان‌ دهنده وضعیت مطلوب وب ‌سایت دانشگاه علوم پزشکی ایلام در چهار بعد سودمندی، سهولت استفاده، جذابیت و روابط متقابل است؛ اما مدیران وب‌ سایت می‌ توانند تمامی جوانب کیفیت وب‌ سایت دانشگاه، مورد بررسی در این مطالعه را ارتقاء ببخشند.

واژه‌های کلیدی: دانشگاه علوم پزشکی ایلام، کیفیت، وب‌سایت، وب کوال
متن کامل [PDF 893 kb]   (1236 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مدیریت اطلاعات بهداشتی,درمانی
دریافت: 1395/5/20 | پذیرش: 1395/5/20 | انتشار: 1397/8/24XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 26، شماره 4 - ( 8-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها