:: دوره 25، شماره 4 - ( 8-1396 ) ::
جلد 25 شماره 4 صفحات 51-43 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیرآموزش مرتبط با کار، جابجایی شغلی، ارزشیابی عملکرد و پیشرفت شغلی در توسعه منابع انسانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1394
مقداد کاظمی1 ، محسن جلیلیان2 ، مهرداد کاظمی* 3، محمدامین رشیدی1
1- گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
2- گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
3- گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران ، kazemi.mehrdad1362@gmail.com
چکیده:   (4612 مشاهده)

مقدمه: منابع انسانی از مهم ترین فاکتور های توسعه سازمانی می‌باشد. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش، جابجایی شغلی، ارزشیابی عملکرد و پیشرفت شغلی در توسعه منابع انسانی انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی بود که بر روی 200 نفر از کارکنان شاغل در پردیس و ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ‌ها از پرسشنامه بررسی عملکرد منابع انسانی استفاده شد. داده ‌های مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS.21 و با استفاده از آزمون‌ های آماری تی مستقل و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ های پژوهش: نتایج نشان داد میانگین سنی، سابقه کاری و آموزش‌ های بدو خدمت در کارکنان ستاد دانشگاه به طور معناداری بیشتر از پردیس می‌باشد(05/0P<). یافته ‌های آزمون پیرسون حاکی از همبستگی مثبت و معنی دار بین عملکرد منابع انسانی با آموزش در ستاد دانشگاه بود (05/0P<) متغیر های آموزش (98/0±48/2) و ارزشیابی عملکرد (33/1±41/2) به ترتیب در پردیس و ستاد دانشگاه بالاترین میانگین نمره را در بین عوامل تاثیر گذار بر توسعه منابع انسانی به خود اختصاص دادند.
بحث و نتیجه گیری: به کار گیری استراتژی‌ های مناسب در آموزش و ارزشیابی کارکنان می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد و توسعه منابع انسانی دانشگاه و واحدهای تابعه آن داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: آموزش، جابجایی شغلی، ارزشیابی عملکرد، پیشرفت شغلی، توسعه منابع انسانی
متن کامل [PDF 543 kb]   (1204 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1394/10/15 | پذیرش: 1395/6/16 | انتشار: 1396/8/15XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 25، شماره 4 - ( 8-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها