:: دوره 24، شماره 2 - ( 3-1395 ) ::
جلد 24 شماره 2 صفحات 62-54 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر آموزش بر تغذیه، فعالیت بدنی و مدیریت استرس در بیماران فشارخونی روستاهای شهرستان الیگودرز استان لرستان در سال 1394
هاجر شایسته1 ، مرتضی منصوریان* 2، امین میرزایی2 ، کورش سایه میری3
1- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام ایران
2- گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام ایران
3- گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام ایران
چکیده:   (7894 مشاهده)

مقدمه: پرفشاری خون یکی از بزرگ ترین مشکلات مزمن بهداشتی جهان است و مسئولیت جهانی قابل توجهی را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح می کند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش بر تغذیه، فعالیت بدنی و مدیریت استرس در بیماران فشارخونی روستاهای شهرستان الیگودرز استان لرستان انجام شد.

مواد و روش ها: این مطالعه مداخله ای آزمایش و کنترل بود که از آذر 1393 لغایت خرداد 1394 در روستاهای چمن سلطان(30 نفر)، دوزان(28 نفر) و سور(28 نفر)  شهرستان الیگودرز استان لرستان در سال 1394 که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند اجرا شد. قبل از اجرای مداخله دو گروه پرسش نامه استاندارد نیمرخ رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی (HPLP II ) را تکمیل کردند و دو ماه پس از اجرای مداخله، هر دو گروه همان پرسش نامه را تکمیل کردند. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های t وChi- square  تجزیه و تحلیل شدند.

یافته های پژوهش: میانگین و انحراف معیار سن در دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 9/7±95/59 و 2/9±51/64 سال می باشد. میانگین و انحراف معیار نمرات سه بعد فعالیت بدنی، تغذیه و مدیریت استرس قبل از مداخله آموزشی در گروه آزمایش به ترتیب 5/4± 09/16، 6/3±34/24، 8/3±34/19 و در گروه کنترل نیز به ترتیب 6/4±04/16، 04/4±51/26، 1/4±02/20 بود که نمرات این ابعاد بعد از مداخله آموزشی به ترتیب ذکر شده در گروه آزمایش به 5/6±76/24، 8/2±5/30، 7±7/25 و در گروه کنترل نیز به 8/4±48/21، 3/3±27/29 و 8/3±5/23 تغییر پیدا کردند. پس از مداخله آموزشی میانگین نمره گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری را نشان داد(P<0.05).

بحث و نتیجه گیری: با توجه به ارتباط بین ابعاد سبک زندگی شامل تغذیه، فعالیت بدنی و مدیریت استرس، بیماری فشارخون به نظر می رسد اجرای برنامه های آموزشی در زمینه تغذیه، فعالیت بدنی و استرس برای بهبود آگاهی و اصلاح رفتارهای بیماران مبتلا به بیماری فشارخون ضروری باشد.

واژه‌های کلیدی: فشارخون، تغذیه، فعالیت بدنی، مدیریت استرس، مداخله آموزشی
متن کامل [PDF 337 kb]   (2375 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت
دریافت: 1394/6/19 | پذیرش: 1394/9/14 | انتشار: 1395/3/26XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 24، شماره 2 - ( 3-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها