:: دوره 23، شماره 3 - ( 6-1394 ) ::
جلد 23 شماره 3 صفحات 7-1 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی با توانمند سازی کارکنان بیمارستانهای شهر ایلام
عبدالمراد میرحسینی1 ، اسفندیار محمدی2 ، اردشیر شیری2 ، عباس نصراللهی* 3
1- دانشگاه علوم پزشکی ایلام
2- دانشگاه ایلام
3- دانشگاه علوم پزشکی ایلام ، nasiryabas@yahoo.com
چکیده:   (8866 مشاهده)

مقدمه: این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و توانمندسازی کارکنان بیمارستان های شهر ایلام به روش کمی انجام شده است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی(cross-sectional) می ‌باشد که در آن تعداد 182 نفر از کارمندان بیمارستان های شهر مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها پرسش نامه بود که روایی آن با استفاده از نظــرات متخصـصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ(82/0) به تأیید رسیده است. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی(میانگین، واریانس و...)، و ضریب همبستگی اسپیرمن و با استفاده از نرم افزار SPSS vol.16 تجزیه و تحلیل شد.
یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد که میانگین و انحراف معیار بر مبناء بعد استثناءM=3.09±1.12 ، پاداش اقتضایی M=2.82±1.08، پاداش مشروطM=2.95±1.11 ، ویژگی های آرمانی M‏=2.22±0.99 ، ملاحظات فردی M=2.51±1.15 و بعد انگیزشی M‏=1.19±1.11 می باشد.
بحث و نتیجه گیری: بین توانمندسازی و بعدهای سبک رهبری تبادلی که شامل بعد استثناء، پاداش های مشروط و پاداش های اقتضایی است تنها بین پاداش های مشروط و پاداش های اقتضایی و توانمتدسازی رابطه معنادار وجود دارد در حالی که بین بعد استثناء و توانمندسازی هیچ گونه رابطه معناداری وجود ندارد. در بین بعدهای سبک رهبری تحول گرایانه با توانمندسازی فقط بین ویژگی های آرمانی و ملاحظات فردی با توانمندسازی رابطه معنادار وجود دارد و بین بعد انگیزشی عنوان سبک رهبری تحول گرا و توانمندسازی رابطه معناداری وجود نداشت. با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده از هر یک از سبک های رهبری تبادلی، تحول آفرین و میزان توانمندی کارکنان بر اساس نتایج این تحقیق میزان توانمندی کارکنان در سبک رهبری تحول آفرین از سبک رهبری تبادلی بیشتر و قوی تر است.

واژه‌های کلیدی: سبک رهبری تبادلی، سبک رهبری تحول آفرین، توانمندسازی
متن کامل [PDF 443 kb]   (3399 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دریافت: 1394/2/15 | پذیرش: 1394/4/7 | انتشار: 1394/6/30


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 23، شماره 3 - ( 6-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها