[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: درباره نشريه :: صفحه اصلي :: آخرين شماره :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
نمایه ها::
برای نویسندگان::
هزینه چاپ::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
سیاست های نشریه ::
بیانیه اخلاقی::
ثبت شکایت::
::
Citation Indices from GS

Citation Indices from GS

AllSince 2019
Citations65593826
h-index2721
i10-index19588
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
ثبت شده در

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
:: دوره 31، شماره 2 - ( 3-1402 ) ::
جلد 31 شماره 2 صفحات 85-76 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با کیفیت زندگی در پرستاران بخش‌‌های مراقبت ویژه در اپیدمی کووید-19
زینب کوچکی1 ، سید امیر حسین پیشگویی2 ، مریم جدید میلانی* 3
1- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه شاهد، تهران ، ایران
2- گروه پزشکی- جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
3- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه شاهد، تهران ، ایران ، milani2000ir@yahoo.com
چکیده:   (1058 مشاهده)
مقدمه: اپیدمی کووید-19 باعث ایجاد فرسودگی شغلی پرستاران و به دنبال آن کاهش کیفیت زندگی و کاهش کیفیت خدمات مراقبتی به بیماران شده است. با توجه به شیوع اپیدمی کووید-19 و تجربه پژوهشگر، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با کیفیت زندگی پرستاران بخش‌‌های مراقبت‌‌های ویژه در اپیدمی کووید-19 انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-همبستگی، بر روی 140پرستار شاغل در بخش‌‌های ویژه(ICU,CCU) بیمارستان‌‌های دولتی استان ایلام از10 بهمن تا 10 اسفند ماه سال1400 در زمان پیک ششم کووید-19 انجام شد. روش نمونه‌‌گیری تمام شماری بود. ابزار جمع آوری داده‌‌ها شامل پرسش‌‌نامه‌‌های جمعیت‌‌شناختی، فرسودگی شغلی ماسلاچ(1985) وکیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت(2004) بود. داده‌‌های جمع‌‌آوری شده با نرم افزارSPSS  نسخه 26 و با استفاده از آزمون‌‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با سطح معنی‌‌داری (P<0.05) تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: در این مطالعه میزان انحراف معیار و میانگین برای فرسودگی شغلی(4/11 ± 1/76)و برای کیفیت زندگی (9/5 ± 9/72) بود. همبستگی معکوس معنی‌‌داری بین فرسودگی شغلی با کیفیت زندگی وجود داشت (P<0.001, r=- 0.296). همچنین، آزمون رگرسیون خطی مؤلفه‌‌های مسخ شخصیت و عملکرد فردی تاثیر معنی‌‌داری بر کیفیت زندگی پرستاران نشان نداد. مؤلفه خستگی عاطفی(P=0.001) تاثیر منفی معنی‌‌داری بر روی کیفیت زندگی پرستاران بخش‌‌های ویژه داشت.
بحث و نتیجه‌گیری:  لازم است مدیران تدابیر حمایتی، تشویقی و آموزشی جهت پیشگیری از اثرات سوء بر پرستاران در زمان شیوع بحران‌‌های سلامت، اتخاذ نمایند.
واژه‌های کلیدی: فرسودگی شغلی، کیفیت زندگی، پرستاران، بخش مراقبت‌‌های ویژه، کووید-19
متن کامل [PDF 1077 kb]   (526 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان پرستاری
دریافت: 1401/6/6 | پذیرش: 1401/9/9 | انتشار: 1402/3/15
فهرست منابع
1. Gorbalenya AE, Baker SC, Baric RS, de Groot RJ, Drosten C, Gulyaeva AA, et al. Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses-a statement of the Coronavirus Study Group. BioRxiv 2020; 02:07.937862. doi: 10.1101/2020.02.07.937862.
2. Kannampallil TG, Goss CW, Evanoff BA, Strickland JR, McAlister RP, Duncan J. Exposure to COVID-19 patients increases physician trainee stress and burnout. PloS one 2020;15: 237301. doi: 10.1371/journal.pone.0237301.
3. Chen Q, Liang M, Li Y, Guo J, Fei D, Wang L, et al. Mental health care for medical staff in China during the COVID-19 outbreak. Lancet Psychiatry 2020;7: e15-e16. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30078-X.
4. Shanafelt T, Ripp J, Trockel M. Understanding and addressing sources of anxiety among health care professionals during the COVID-19 pandemic. JAMA 2020; 323:2133-34. doi:10.1001/jama.2020.5893.
5. Mo Y, Deng L, Zhang L, Lang Q, Liao C, Wang N, et al. Work stress among Chinese nurses to support Wuhan in fighting against COVID‐19 epidemic. J Nurs Manage 2020; 28:1002-9. doi:10.1111/jonm.13014.
6. Babanataj R, Mazdarani S, Hesamzadeh A, Gorji MH, Cherati JY. Resilience training: Effects on occupational stress and resilience of critical care nurses. Int J Nurs Prac 2019;25: 12697. doi:10.1111/ijn.12697.
7. Guo Yf, Plummer V, Lam L, Wang Y, Cross W, Zhang Jp. The effects of resilience and turnover intention on nurses’ burnout: Findings from a comparative cross‐sectional study. J Clin Nurs 2019; 28:499-508. doi:10.1111/jocn.14637.
8. Sherman DW. Nurses’ Stress & Burnout: How to care for yourself when caring for patients and their families experiencing life-threatening illness. AJN American J Nurs 2004; 104:48-56.
9. Wessells Jr DT, Kutscher A, Seeland IB, Selder FE, Cherico DJ, Clark EJ. Professional burnout in medicine and the helping professions. Routledge 2013; doi:10.4324/9781315826080.
10. Hegney DG, Craigie M, Hemsworth D, Osseiran‐Moisson R, Aoun S, Francis K, et al. Compassion satisfaction, compassion fatigue, anxiety, depression and stress in registered nurses in A ustralia: study 1 results. J Nurs Manage 2014; 22:506-18. doi:10.1111/jonm.12160.
11. Naz S, Hashmi AM, Asif A. Burnout and quality of life in nurses of a tertiary care hospital in Pakistan. J Pak Med Assoc 2016; 66:532-36.
12. Mohajeri S, Yaghmaei F, Mehrabi Y, Ghodsye Ghasem Abadi R. Health status of mothers of children with special needs. Iran J Rehabil Res Nurs 2015; 5:12-23(persian).
13. Dinibutun SR. Factors associated with burnout among physicians: an evaluation during a period of COVID-19 pandemic. J Healthc Leadersh 2020; 12:85-94. doi:10.2147%2FJHL.S270440.
14. Nasiry Zarrin Ghabaee N, Talebpour Amir F, Hosseini Velshkolaei M, Rajabzadeh R. Quality of life and its relationship to the Job stress in among nursing staff in Hospitals of Sari, in 2015. J Nurs Edu 2016; 5:40-48(persian).
15. Giorgi F, Mattei A, Notarnicola I, Petrucci C, Lancia L. Can sleep quality and burnout affect the job performance of shift‐work nurses? A hospital cross‐sectional study. J Adv Nurs 2018; 74:698-708. doi:10.1111/jan.13484.
16. Hosseininejad SM, Aminiahidashti H, Montazer SH, Elyasi F, Moosazadeh M, Ahmadi N. Job burnout among the emergency department nurses of medical training centers affiliated to Mazandaran university of medical sciences. Iran J Emerg Med 2016; 3:125-131(persian).
17. Rahmani R, Sargazi V, Shirzaei Jalali M, Babamiri M. Relationship between COVID-19-caused Anxiety and Job Burnout among Hospital Staff: A Cross-sectional Study in the Southeast of Iran. J Occup Hyg Eng 2020; 7:61-9(persian).
18. Borhani F, ESMAELI AM, Razban F, Roshanzadeh M. Moral distress in the nursing and relationship with job burnout. J Med Ethic 2013,7:123-44(persian).
19. Filian E. Evaluation of burnout and its correlation with coping mechanisms in nurses of educational hospitals of Tehran [dissertation]. Tehran Uni Med Sci 1993;45(persian).
20. Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout. J Organ Behav 1981; 2:99-113. doi:10.1002/job.4030020205.
21. Anderson KL, Burckhardt CS. Conceptualization and measurement of quality of life as an outcome variable for health care intervention and research. J Adv Nurs 1999; 29:298-306. doi:10.1046/j.1365-2648.1999.00889. x.
22. Nejat S, Montazeri A, Holakouie Naieni K, Mohammad K, Majdzadeh S. The World Health Organization quality of Life (WHOQOL-BREF) questionnaire: Translation and validation study of the Iranian version. J Public Health Institute Public Health Res 2006; 4:1-12 (persian).
23. Zarei Z, Bazzazian S. The relationship between premenstrual syndrome disorder, stress and quality of life in female students. Iran J Psychiatric Nurs 2015; 2:49-58.
24. Pourakbari F, Khajevand Khoshli A, Asadi J. Relationship of psychological hardiness and quality of life with death anxiety in nurses. J Res Dev Nurs Midw 2014; 11:53-59 (persian).
25. Li X, Jiang T, Sun J, Shi L, Liu J. The relationship between occupational stress, job burnout and quality of life among surgical nurses in Xinjiang, China. BMC Nurs 2021; 20:1-11. doi:10.1186/s12912-021-00703-2.
26. Helvani, Izad Panah, Mihanpour, Esmaili. Determining the relationship between quality of life and job burnout of nurses at Khatam El Nabia Hospital in Kavos Gonbad in 2016. Occup Health 2018 10; 2:1-3(persian).
27. Sahar Sotoodeh G, Hamid S. Relationship between Job Burnout and Quality of Life in Healthcare Workers: Preliminary Results of the Health Cohort of Staff in Shahid Beheshti University of Medical Sciences. J Mazandaran Univ Med Sci 2021; 30:87-96(persian).
28. Sosin M, Pulcrano ME, Shara N, Evans SR. Quality of life and burnout rates across surgical specialties: a systematic review and meta-analysis of the current literature. J Am Coll Surg 2014;219: 149. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2014.07.787.
29. Rafiei S, Kiaiei MZ, Sadeghi P, Makhtoomi V, Asghari D. Assessing the Moderating Role of Job Burnout on the Relationship between Quality of Working Life and Job Performance among Nursing Staff of Teaching Hospitals Affiliated to Qazvin University of Medical Sciences. JHOSP 2019; 17:47-55(persian).
30. Navidian A, Saber S, Rezvani Amin M, Kianian T. Correlation of quality of work life and job satisfaction in nurses of Kerman University of Medical Sciences. J Health Promot Manag 2014; 3:7-15(persian).
31. Freudenberger HJ. The issues of staff burnout in therapeutic communities. J Psychoact Drug 1986; 18:247-51. doi:10.1080/02791072.1986.10472354.
32. Xu J, Ou L. Resilience and quality of life among Wenchuan earthquake survivors: the mediating role of social support. Public Health 2014; 128:430-437. doi: 10.1016/j.puhe.2014.03.002.
33. Huang L, Lei W, Xu F, Liu H, Yu L. Emotional responses and coping strategies in nurses and nursing students during Covid-19 outbreak: A comparative study. PLoS One 2020;15: e0237303. doi: 10.1371/journal.pone.0237303.
34. Toulabi S, Ita T. Comparison of quality of life, mental health, alexithymia and Distress tolerance in nurses in Covid-19 patient care ward with nurses in other wards. J Res Edu Sys 2022; 15: 153-164.
35. Zonderman AB, Ejiogu N, Norbeck J, Evans MK. The influence of health disparities on targeting cancer prevention efforts. Am J Prev Med 2014;46: 87-97. doi: 10.1016/j.amepre.2013.10.026.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.SHAHED.REC.1400.143


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kuchaki Z, Pishgooie A H, Jadid Milani M. Relationship between Job Burnout and Quality of Life in Nurses of Intensive Care Units during the COVID-19 Pandemic. J. Ilam Uni. Med. Sci. 2023; 31 (2) :76-85
URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-7705-fa.html

کوچکی زینب، پیشگویی سید امیر حسین، جدید میلانی مریم. بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با کیفیت زندگی در پرستاران بخش‌‌های مراقبت ویژه در اپیدمی کووید-19. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 1402; 31 (2) :76-85

URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-7705-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 2 - ( 3-1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام Journal of Ilam University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.17 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4657