[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: درباره نشريه :: صفحه اصلي :: آخرين شماره :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
نمایه ها::
برای نویسندگان::
هزینه چاپ::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
سیاست های نشریه ::
بیانیه اخلاقی::
ثبت شکایت::
::
Citation Indices from GS

Citation Indices from GS

AllSince 2019
Citations63853687
h-index2720
i10-index18983
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
ثبت شده در

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
:: دوره 31، شماره 6 - ( 11-1402 ) ::
جلد 31 شماره 6 صفحات 82-73 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس تاب‌آوری و تیپ شخصیتی D در بیماران مبتلا به سرطان
فاطمه ضیایی1 ، شیدا جبل عاملی* 2
1- گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
2- گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران ، jabalameli.sh@gmail.com
چکیده:   (559 مشاهده)
مقدمه: بهزیستی روان‌شناختی برای افراد مبتلا به سرطان از اهمیت فراوانی برخوردار است و تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند ویژگی‌های شخصیتی قرار دارد؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر پیش‌‌بینی بهزیستی روان‌‌شناختی بر اساس تاب‌آوری و تیپ شخصیتی D در بیماران مبتلا به سرطان بود.
مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش را همۀ بیماران مبتلا به سرطان عضو مکسا و انجمن مهرشهر اصفهان در سال 1400 تشکیل دادند. نمونۀ پژوهش شامل 220 نفر از بیماران مبتلا به سرطان، به شیوۀ نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه‌های ویژگی‌های دموگرافیک، بهزیستی روان‌شناختی ریف (1995)، تیپ شخصیتی D دنولت (2005) و تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و درصد‌ و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با سطح معناداری 05/0 و از نرمافزار SPSS vol.24 استفاده شد.
یافته­ های پژوهش: ماتریس همبستگی میان تاب‌آوری، تیپ شخصیتی D و بهزیستی روان‌شناختی نشان داد که بهزیستی روانشناختی با نمرۀ کل تاب‌آوری (P=0.001، r=0.701) همبستگی مثبت معنیدار و با تیپ شخصیتی D (P=0.001، r=0.517) همبستگی منفی معنیداری دارد؛ همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، 38 درصد از واریانس بهزیستی روان‌شناختی بر اساس متغیرهای تاب‌آوری و تیپ شخصیتی D قابل پیش‏بینی است (P=0.001). متغیر تاب‌آوری با بتای 38/0 (P=0.001، T=0.639) به‌طور مثبت و معنادار و متغیر تیپ شخصیتی D با بتای 25/0- (P=0.001، T=0.607) به‌طور منفی و معنادار می‏تواند بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به سرطان را پیش‏بینی کند.
بحث و نتیجه‌گیری: تاب‌آوری و تیپ شخصیتی D می‌توانند بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به سرطان را پیش‌بینی کنند؛ بنابراین، با انجام مداخلات مربوط به تاب‌آوری و تیپ شخصیتی D می‌توان بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به سرطان را افزایش داد.
واژه‌های کلیدی: بهزیستی روان شناختی، تاب‌آوری، تیپ شخصیتی D، سرطان، تحلیل رگرسیون چندگانه
متن کامل [PDF 743 kb]   (238 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی
دریافت: 1402/3/28 | پذیرش: 1402/10/16 | انتشار: 1402/11/15
فهرست منابع
1. Baykal U, Seren S, Sokmen S. A description of oncology nurses’ working conditions in Turkey. Eur J Oncol Nurs 2009; 13: 368-75. doi: 10.1016/j.ejon.2009.04.004.
2. Imani E, Karimi Haji Khademi MA, Hosseini Tasnizi S, Shafizad A. The effect of self-care education program on self-efficacy and quality of life of patients with colorectal cancer undergoing chemotherapy. J Prevent Med 2021; 8:82-72. doi: 10.52547/jpm.8.2.82. (Persian)
3. Fancourt D, Warran K, Finn S, Wiseman T. Psychosocial singing interventions for the mental health and well-being of family carers of patients with cancer: results from a longitudinal controlled study. BMJ Open 2019; 9: e026995. doi: 10.1136/bmjopen-2018-026995.
4. Delming GT, Albitz C, Monnin K, Renzhofer-Pappada HT, Nalepa E, Boehm ML, et al. Personality and psychological distress among older adult, long-term cancer survivors. J Psychosoc Oncol 2017; 35:17-31. doi: 10.1080/07347332.2016.1225145.
5. Seiler A, Jenewein J. Resilience in cancer patients. Front Psychiatry 2019; 10: 208. doi:10.3389/fpsyt.2019.00208.
6. Kurdan Z, Azimi Lolati H, Heydari Fard J, Mousavi Nasab SN. Investigating the relationship between psychological well-being and social capital with resilience in cancer patients. The 8th National Conference on Health Promotion Solutions and Challenges (focusing on cancer). Sari. 2019. (Persian) doi: 10.4103/JNMS.JNMS_11_19.
7. Soleyman Farokh M, Delavar A. The Impact of Personal, Family and Social Factors on Psychological Well-being of Patients with Breast Cancer to Develop a Structural Model. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2020; 28: 45-61. doi: 10.30699/ajnmc.28.1.758. (Persian)
8. Denollet J. Standard assessment of negative affectivity, social inhibition, and Type D personality. Psychosom Med 2005; 67: 89-97. doi: 10.1097/01.psy.0000149256.81953.49.
9. Hajizadeh Bakshaish S, Akbarzadeh D, Ahmadi E. Investigating the relationship between stress and psychological well-being with personality type D in employees of Tabriz metropolis. Int Conf Psychol Cul Life. Tabriz, 2015. (Persian)
10. Nafisi N, Vaziri A, Ghorashi G, Nematzaheh S. Type D Personality Elements (Negative Emotion and Social Inhibition) in Perception of Cancer Patients Disease. JTBCP 2019; 14: 77-86. (Persian)
11. Ryff CD. Psychological well-being in adult life. Curr Dir Psychol Sci 1995; 4: 99-104. doi/10.1111/1467-8721.
12. Ryff CD, Keyes CL. The structure of psychological well-being revisited. J Pers Soc Psychol 1995; 69:719-27. doi: 10.1037//0022-3514.69.4.719.
13. Rahimi S, Hajloo N, Basharpoor S. The prediction model of psychological well-being students based on the Personality traits with the mediation of mindfulness. RJMS 2019; 26: 67-78. (Persian)
14. Epifanio MS, Ingoglia S, Alfano P, Lo Coco G, La Grutta S. Type D Personality and Alexithymia: Common Characteristics of Two Different Constructs. Implications for Research and Clinical Practice. Front Psychol 2018; 9: 106. doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00106.
15. Hansen PE, Floderus B, Frederiksen K, Johansen C. Personality traits, health behavior, and risk for cancer: a prospective study of Swedish twin court. Cancer 2005; 103:1082-91. doi: 10.1002/cncr.20871.
16. Ahmadpour Mubarakeh A, Ahadi H, Mazaheri MM, Nafisi Gh. Construction and validation of a scale to measure d personality type and its relationship with coronary heart disease. Know Res Appl Psychol 2007; 9 : 37-60. (Persian)
17. Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: The Connor Davidson resilience scale (CDI RISC). Depress Anxiety 2003; 18: 76-82. doi: 10.1002/da.10113.
18. Mohammadi M, Jazayeri A, Rafii M, Jokar B, Pourshenaz A. Resilience factors in individuals at risc for substance abuse. J Psychol 2014;1: 203-224. (Persian)
19. Sharifi M. Relationship between fear of recurrence and psychological well-being in women with breast cancer. Nurs Midwifery J 2021; 19: 496-506. doi: 10.52547/unmf.19.6.496. (Persian)
20. Abbaspoor M, Zarrani F, Mazaheri Nejadfard G. Identifying the Effective Factors on Resiliency in Women with Breast Cancer: A Qualitative Study. Rooyesh 2020; 9: 47-56. doi: 20.1001.1.2383353.1399.9.4.10.9. (Persian)
21. Zhao X, Tong S, Yang Y. The Correlation Between Quality of Life and Positive Psychological Resources in Cancer Patients: A Meta-Analysis. Front Psychol 2022; 13 :883157. doi: 10.3389/fpsyg.2022.883157.
22. Mihic-Gongora L, Jiménez-Fonseca P, Hernandez R, Gil-Raga M, Pacheco-Barcia V, Manzano-Fernández A, et al. psychological distress and resilience in patients with advanced cancer during the Covid-19 pandemic: the mediating role of spirituality. BMC Palliat Care 2022; 21:146. doi: 10.1186/s12904-022-01034-y.
23. Jacobson C, Miller N, Mulholland R, Baker L, Glazer D, Betts E, et al. psychological distress and resilience in a multicentre sample of adolescents and young adults with cancer during the COVID-19 pandemic. Clin Child Psychol Psychiatry 2022; 27:201-213. doi: 10.1177/13591045211056923.
24. Sihvola S, Kuosmanen L, Kvist T. Resilience and related factors in colorectal cancer patients: A systematic review. Eur J Oncol Nurs 2022; 56:102079. doi: 10.1016/j.ejon.2021.102079.
25. Baqeri S, Mohammadi masiri F, Masiri fard L, Moradi Kh. The Relationship between D Type Personality and Self-Compassion with Health Behaviors in Women with Breast Cancer: Moderating Role of Perceived Stress. Contemp Psychol 2019; 14: 1-11.doi: 10.29252/bjcp.14.1.1. (Persian)
26. AliAkbari Dehkordi M, Alipour A, Abbaspour P, SalimiE, Safari Y. The Intervening Role of Psychological Well-Being in the Relationship of Meta-Cognitive Beliefs and Personality Type D with Severity of Illness Symptoms among Patients with Psoriasis. RBS 2016; 14: 85-91. doi: 20.1001.1.17352029.1395.14.1.12.4.(Persian)
27. Chen Y, Zhang L, Qi H, You W, Nie C, Ye L, et al. Relationship between negative emotions and job burnout in medical staff during the prevention and control of the COVID-19 epidemic: The mediating role of psychological resilience. Front Psychiatry 2022; 13:857134. doi: 10.3389/fpsyt.2022.857134.
28. Baker DA, Caswell HL, Eccles FJR. Self-compassion and depression, anxiety, and resilience in adults with epilepsy. Epilepsy Behav 2019; 90:154-161. doi: 10.1016/j.yebeh.2018.11.025.
29. Tuman TC. The effect of type D personality on anxiety, depression and fear of COVID-19 disease in healthcare workers. Arch Environ Occup Health 2022;77: 177-184. doi: 10.1080/19338244.2021.1952152.
30. Kołodziej K, Kurowska A, Majda A. Intensification of Type D Personality Traits and Coping Strategies of People Staying in Polish Penitentiary Institutions—Cross-Sectional Study. Int J Environ Res Public Health 2022; 19: 2301. doi: 10.3390/ijerph19042301.
31. Zeighami Mohammadi S, Hashemi M. Correlation between Hopelessness, Resiliency and Type D Personality in Patients with Chronic Heart Failure. Sadra Med J 2020; 8: 289-300. doi:10.30476/smsj.2020.82610.1030. (Persian)
32. Mirzaei F, Neshat Doost HT, Mahani K, Jabalameli, S, Mehrollahi, T. The Effect of Cognitive-Behavioral Stress Management on Anxiety and Somatic Symptoms of Women with Premenstrual Syndrome. Know Res Appl Psychol 2017; 12: 61-71.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.IAU.NAJAFABAD.REC.1400.204


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ziaei F, Jabalameli S. Predicting psychological well-being based on resilience and personality type D in cancer patients. J. Ilam Uni. Med. Sci. 2024; 31 (6) :73-82
URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-8011-fa.html

ضیایی فاطمه، جبل عاملی شیدا. پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس تاب‌آوری و تیپ شخصیتی D در بیماران مبتلا به سرطان. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 1402; 31 (6) :73-82

URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-8011-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 6 - ( 11-1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام Journal of Ilam University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.17 seconds with 41 queries by YEKTAWEB 4646