[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: درباره نشريه :: صفحه اصلي :: آخرين شماره :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
نمایه ها::
برای نویسندگان::
هزینه چاپ::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
سیاست های نشریه ::
بیانیه اخلاقی::
ثبت شکایت::
::
Citation Indices from GS

Citation Indices from GS

AllSince 2019
Citations65513806
h-index2721
i10-index19586
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
ثبت شده در

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
:: دوره 31، شماره 5 - ( 9-1402 ) ::
جلد 31 شماره 5 صفحات 23-14 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر آموزش به همراه بر اساس نظریۀ بندورا، بر خودکارآمدی زایمان‌‌ مادران باردار در شهر مشهد طی سال 1397
ناهید ملکی* 1، مرضیه نجار محی آبادی2 ، سکینه صدیقی3
1- گروه مامایی و سلامت باروری، دانشکدۀ پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران ، nmaleki@shmu.ac.ir
2- گروه مامایی، دانشکدۀ پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
3- گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
چکیده:   (690 مشاهده)
مقدمه: خودکارآمدی طی زایمان ارزیابی فرد از توانایی‌‌اش برای مقابله با استرس و اجرای رفتارهای ضروری، به‌ویژه در مقابله با درد زایمان است. زنانی که در بارداری از حمایت نزدیکان خود بهره‌مند می‌شوند، احساس توانایی بیشتری دارند. دربارۀ پیامد مشارکت دادن همراه در آموزش‌‌های حین بارداری و یا حضور آنان طی فرایند زایمان، یافته‌‌های ضدونقیضی وجود دارد؛ بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش به همراه بر اساس نظریۀ بندورا بر خودکارآمدی مادر باردار طی زایمان انجام شد.
مواد و روش­ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی در سال 1397 بر روی 60 مادر باردار نخست‌زای مراجعه‌کننده به بیمارستان ام‌البنین مشهد انجام گردید که به‌صورت در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی، در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. کلاس آمادگی زایمان برای گروه کنترل در 8 جلسۀ 90 دقیقه‌ای، به‌صورت شفاهی و عملی برگزار گردید. برای گروه مداخله علاوه بر این، جلسات آموزشی بر اساس نظریۀ بندورا، مشتمل بر دو جلسۀ مشترک برای همراه و مادر و دو جلسه به‌تنهایی برای همراه برگزار شد. پیش و بلافاصله پس از پایان آموزش، پرسش‌نامۀ ویژگی‌های دموگرافیک و خودکارآمدی زایمان (لوی، 1993)، از سوی دو گروه تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌‌های تی مستقل، آزمون تی زوجی، من‌ویتنی و ویلکاکسون در نرم‌افزار SPSS vol.16 تحلیل شد. سطح معناداری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته­های پژوهش: میانگین سن مادران گروه مداخله 3/8±7/26 و گروه کنترل 9/5±3/28 سال بود. نسبت همراه با مادر در بیشتر موارد، خواهر بود (3/73 درصد). پیش از مداخله، میانگین خودکارآمدی زایمان در گروه مداخله 3/22±5/82 و در گروه کنترل 4/32±5/87 بود (P=0.492، آزمون تی مستقل). پس از مداخله، میانگین خودکارآمدی زایمان در گروه مداخله 5/18±4/132 و در گروه کنترل برابر با 4/26±2/115 شد (P=0.006، آزمون من‌ویتنی). خودکارآمدی زایمان پس از مداخله در مقایسه با قبل، در گروه مداخله 3/31±9/49 و در گروه کنترل 5/29±7/27 افزایش داشت (P=0.007، آزمون من‌ویتنی). در مقایسۀ درون‌گروهی، در گروه مداخله تفاوت پس با پیش از مداخله، معنی‌دار بود (0.001>P، آزمون ویلکاکسون)؛ همچنین در گروه کنترل تفاوت پس با پیش از مداخله معنی‌دار بود (0.001>P، آزمون تی زوجی).
بحث و نتیجه‌گیری: آموزش به همراه بر اساس نظریۀ بندورا بر خودکارآمدی مادر باردار در زایمان تأثیر دارد. استفاده از آن به‌عنوان یک روش آموزشی به‌منظور آمادگی برای زایمان پیشنهاد می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: زایمان طبیعی، آموزش، همراه، خودکارآمدی، نظریۀ روان‌شناسی
متن کامل [PDF 438 kb]   (287 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش پرستاری
دریافت: 1402/1/24 | پذیرش: 1402/8/2 | انتشار: 1402/9/15
فهرست منابع
1. Besharati F, Hazavehei SMM, Moeini B, Moghimbeigi A. Effect of educational interventions based on theory of planned behavior (TPB) in selecting delivery mode among pregnant women referred to Rasht health centers. J Zanjan Univ Med Sci Health Serv 2012; 19:94-106. doi: JR_ZUMS-19-77_010.
2. Lobel M, DeLuca RS. Psychosocial sequelae of cesarean delivery: review and analysis of their causes and implications. Soc Sci Med 2007; 64:2272-84. doi: 10.1016/j.socscimed.2007.02.028.
3. Abedian Z, Navaee M, Sani HJ, Ebrahimzadeh S. Comparing two instructional methods of role playing and lecture on primigravida females, decision about type of delivery. J Educ Health Promot 2017; 6:29. doi: 10.4103/jehp.jehp_85_15.
4. Shakeri M, Mazloumzade S, Mohamaian F. Factors affecting the rate of cesarean section in Zanjan maternity hospitals in 2008. J Adv Med Biomed Res 2012; 20:98-104(persian).
5. Keshavarz M, Shariati M, Jahdi F. Effects of complementary therapies on pain and labor outcomes in nuliparous women referred to delivery unit in Fatemiyeh Hospital in Shahrood city (2003-2005). Med Sci J 2008; 18:245-50. (persian)
6. Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychol Rev 1977; 84:191-215. doi: 10.1037//0033-295x.84.2.191.
7. Dai X, Dennis C-L. Translation and validation of the breastfeeding self-efficacy scale into Chinese. J Midwifery Womens Health 2003; 48:350-6. doi.org/10.1016/S1526-9523(03)00283-6.
8. Dennis C-L. Theoretical underpinnings of breastfeeding confidence: a self-efficacy framework. J Hum Lact 1999; 15:195-201. doi: 10.1177/089033449901500303.
9. Rajabi G. Validity and reliability evaluation of general self-efficacy scale (GSE1-10) in psychology students of training sciences and psychology faculty of Ahwaz Shahid ChamranUniversity and Marvdasht Azad University. New Thou Educ 2006;2: 111-22.
10. Schultz D. A history of modern psychology: Academic Press 2013.
11. Cwiek D, Grochans E, Sowińska-Gługiewicz I, Wysiecki P. Analysis of some pro-health behaviors of pregnant women after a childbirth education class. Wiad Lek 2004; 57:48-51.
12. Campero L, Hernández B, Osborne J, Morales S, Ludlow T, Muñoz C. Support from a prenatal instructor during childbirth is associated with reduced rates of caesarean section in a Mexican study. Midwifery 2004; 20:312-23. doi: 10.1016/j.midw.2004.04.002.
13. Bohren MA, Hofmeyr GJ, Sakala C, Fukuzawa RK, Cuthbert A. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database Syst Rev 2017;7:CD003766. doi: 10.1002/14651858.CD003766.pub6.
14. Javad NM, Afshari P, Montazeri S, Latifi S. The effect of continuous labor support by accompanying person during labor process. Sci Med J 2008; 7. doi: 10.1186/s13584-019-0299-3
15. Khavandizadeh Aghdam S. The effect of the continuous labor support from a supportive companion on the process and outcomes of labor in primigravida. J Ardabil Univ Med Sci 2006; 6:368-73.
16. Rafiee Vardanjani L, Safdari Dahcheshmeh F. The effect of the presence of an attendant on anxiety and labor pain of primiparae referring to Hajar Hospital in Shahre Kurd. J Res Dev Nurs Midw 2012; 9:41-50.
17. Howharn C. Effects of childbirth preparation classes on self-efficacy in coping with labor pain in Thai primiparas: The University of Texas. Austin 2008.
18. James DK, Steer PJ, Weiner CP, Gonik B. High risk pregnancy e-book: Management options-expert consult: Elsevier Health Sciences 2010.
19. Dehcheshmeh FS, Salehian T, Parvin N. The effect of spouses’ educational classes held for primiparous women referring to Hajar hospital on their quality of life and pregnancy outcomes. Iran J Nurs Midwifery Res 2014;19: S59.
20. Niaki MT, Behmanesh F, Mashmuli F, Azimi H. The Effect of Prenatal Group Education on Knowledge, Attitude and Selection of Delivery Type in Primiparous Women. Iran J Med Educ 2010;10,2.
21. Bagheri A, Masoodi-Alavi N, Abbaszade F. Effective factors for choosing the delivery method among the pregnant women in Kashan. Feyz 2012;16: 146-53.
22. Karim F, Ghazi A, Ali T, Aslam R, Afreen U, Farhat R. Trends and determinants of ceasarean section. J Surg Pak 2011; 16:1. doi: 10.1136/bmjopen-2018-024654.
23. Ali Akbarei S, Jamalian R, Koahn S, Valaie N. Effect of childbirth preparation on reduction of pain and duration of delivery. Feyz 2000; 4:41-8.
24. Ip WY, Tang CS, Goggins WB. An educational intervention to improve women’s ability to cope with childbirth. J Clin Nurs 2009; 18:2125-35. doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02720.x.
25. Gao LL, Ip WY, Sun K. Validation of the short form of the chinese childbirth self‐efficacy inventory in Mainland China. Res Nurs Health 2011; 34:49-59. doi: 10.1002/nur.20400.
26. Hamzekhani M, Hamidzadeh A, Vasegh Rsf, Montazeri A. Effect of computerized educational program on self-efficacy of pregnant women to cope with childbirth. JKH 2014; 9:13-20. doi:10.22100/jkh. v9i1.407.
27. Aziken M, Omo-Aghoja L, Okonofua F. Perceptions and attitudes of pregnant women towards caesarean section in urban Nigeria. Acta Obstet Gynecol Scand 2007 1; 86:42-7. doi: 10.1080/00016340600994950.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: 084-1397


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Maleki N, Najar Mohi Abadi M, Seddighi S. The effect of companion training based on Bandura's theory on maternal self-efficacy during childbirth in Mashhad, 2018. J. Ilam Uni. Med. Sci. 2023; 31 (5) :14-23
URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-7945-fa.html

ملکی ناهید، نجار محی آبادی مرضیه، صدیقی سکینه. بررسی تأثیر آموزش به همراه بر اساس نظریۀ بندورا، بر خودکارآمدی زایمان‌‌ مادران باردار در شهر مشهد طی سال 1397. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 1402; 31 (5) :14-23

URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-7945-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 5 - ( 9-1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام Journal of Ilam University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.17 seconds with 41 queries by YEKTAWEB 4657