[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: درباره نشريه :: صفحه اصلي :: آخرين شماره :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
نمایه ها::
برای نویسندگان::
هزینه چاپ::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
سیاست های نشریه ::
بیانیه اخلاقی::
ثبت شکایت::
::
Citation Indices from GS

Citation Indices from GS

AllSince 2019
Citations65463801
h-index2721
i10-index19586
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
ثبت شده در

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
:: دوره 31، شماره 2 - ( 3-1402 ) ::
جلد 31 شماره 2 صفحات 64-55 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد صاحبان حیوانات خانگی در رابطه با بیماری‌‌های انگلی در شهر‌‌های همدان و کرمانشاه در سال‌‌های ۱۳۹۷ و 1398
زینب صادقی دهکردی* 1، روشن حاصلی2 ، بابک معینی3 ، علیرضا سازمند2
1- گروه پاتوبیولوژی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران ، dehkordisz@gmail.com
2- گروه پاتوبیولوژی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
3- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (771 مشاهده)
مقدمه: نگهداری از حیوانات خانگی می‌‌تواند صاحبان آنان را در معرض آلودگی‌‌های مختلفی از جمله انگل‌‌های عامل بیماری‌‌زای مشترک بین حیوانات و انسان قرار دهد. این مطالعه برای اولین بار در ایران، با هدف بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد در مورد بیماری‌‌های انگلی صاحبان حیوانات خانگی در شهر همدان و کرمانشاه انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی با شرکت 200 نفر از صاحبان حیوانات خانگی شهرهای همدان و کرمانشاه انجامشد. ابزار جمع-آوری اطلاعات یک پرسش‌‌نامه محقق-ساخته شامل 62 پرسش بود که پایایی و روایی آن مورد سنجش و تأیید قرار گرفت. داده‌‌ها با نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل‌‌های آماری در روش‌‌های توصیفی با استفاده از میانگین و انحراف معیار و در روش تحلیلی با استفاده از آزمون من-ویتنی انجام شد.
یافته‌ها: بیشتر شرکت‌‌کنندگان زن، دارای تحصیلات دانشگاهی بودند و از سگ نگهداری می‌‌کردند. بین شرکت‌‌کنندگان هر دو شهر از لحاظ دانش نسبت به بیماری‌‌های انگلی، تفاوت آماری معنی‌‌داری وجود داشت (در کرمانشاه بیشتر بود) (P˂0.01) اما از لحاظ نگرش تفاوت آماری مشاهده نشد. ضریب همسبتگی اسپیرمن نشان داد که در هر دو شهر همدان و کرمانشاه بین نمره‌‌ی آگاهی و عملکرد، ارتباط مستقیم و معنی‌‌داری وجود دارد (همدان r=0.489 ، P˂0.001  و کرمانشاه r=0.655 ، P˂0.001). به طور کلی میزان دانش و عملکرد صاحبان حیوانات خانگی در سطح نامطلوب و میزان نگرش آن‌‌ها در سطح مطلوب قرار دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتابج این مطالعه که برای اولین بار در ایران انجام گرفت پیشنهاد می‌‌دهد صاحبان حیوانات خانگی نیازمند آموزش‌‌های لازم جهت افزایش سطح دانش نسبت به انگل‌‌ها و بیماری‌‌های انگلی حیوانات خود می‌‌باشند که منجر به بهبود نگرش و عملکرد آنان خواهد شد.
واژه‌های کلیدی: آگاهی، نگرش، عملکرد، بیماری‌‌های انگلی، همدان، کرمانشاه
متن کامل [PDF 1364 kb]   (452 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: انگل شناسی پزشکی
دریافت: 1401/8/18 | پذیرش: 1401/11/10 | انتشار: 1402/3/15
فهرست منابع
1. Shamshiri Z, Goudarztalejerdi A, Zolhavarieh SM, Sazmand AR. Molecular Identification of Bartonella species in dogs and arthropod vectors in Hamedan and Kermanshah, Iran. Iran Vet J 2022; 1-15. doi: 10.22055/IVJ.2022.325115.2436.
2. Sadeghi Dehkordi Z, Partoandazanpour A, Adolmaleki N. Seroprevalence and risk factors of Toxoplasma gondii infection among pregnant women in Sanandaj, west of Iran: a cross-sectional study. J Zoonotic Dis 2022;6: 78-83. doi: 10.22034/jzd.2022.14639.
3. Iatta R , Sazmand AR, Nguyen VL, Nemati F, Ayaz MM, Bahiraei ZS, et al. Vector-borne pathogens in dogs of different regions of Iran and Pakistan. Parasitol Res 2021; 120: 4219-28. doi: 10.1007/s00436-020-06992-x.
4. Sarvi Sh, Daryani A, Sharif M, Rahimi MT, Kohansal MH, Mirshafiee S. Zoonotic intestinal parasites of carnivores: a systematic review in Iran. Vet World 2018; 11: 58-65. doi: 10.14202/vetworld.2018.58-65.
5. Sarvi S, Daryani A, Sharif M, Rahimi MT, Azami D, Marhaba Z, et al. Domestic dog as a human health hazard in north of Iran. J Parasit Dis 2016; 40:930-4. doi: 10.1007/s12639-014-0608-2.
6. Berenji F, Pouryousef A, Fata AM, Mahmoudi M, Salehi M, Khoshnegah J. Seroepidemiologcal study of toxocariasis in the owners of domestic cats and dogs in Mashhad, northeastern Iran. Iran J Parasitol 2016; 11: 265-268.
7. Gharekhani J. Study on gastrointestinal zoonotic parasites in pet dogs in western Iran. Türkiye Parazitol Derg 2014; 38: 172-6. doi: 10.5152/tpd.2014.3546.
8. Mirzaei M, Fooladi M. Coproscopy survey of gastrointestinal parasites in owned dogs of Kerman city, Iran. Vet Ital 2013; 49:309-13. doi: 10.12834/VetIt.1209.01.
9. Mohammadpour I, Bozorg-Ghalati F, Gazzonis AL, Motazedian MH, Mohammadpour N. First molecular subtyping and phylogeny of Blastocystis sp. isolated from domestic and synanthropic animals (dogs, cats and brown rats) in southern Iran. Parasit Vectors 2020; 13: 1-11.doi:10.1186/s13071-020-04225-9.
10. Gavgani ASM, Hassan M, EdrissianGholan H, Mohebali M, Davies Clive R. Domestic dog ownership in Iran is a risk factor for human infection with Leishmania infantum. Am J Trop Med Hyg 2002; 67: 511-15. doi: 10.4269/ajtmh.2002.67.511.
11. Alho AM, Lima C, Colella V, de Carvalho LM, Otranto D, Cardoso L. Awareness of zoonotic diseases and parasite control practices: a survey of dog and cat owners in Qatar. Parasit Vectors 2018; 11: 133. doi:10.1186/s13071-018-2720-0.
12. Ferreira A, Alho AM, Otero D, Gomes L, Nijsse R, Overgaauw PA. Urban dog parks as sources of canine parasites: contamination rates and pet owner behaviours in Lisbon, Portugal. J Environ Public Health 2017; 2017: 5984086. doi:10.1155/2017/5984086.
13. Abdulhameed MF, Robertson ID, al-Azizz SA, Habib I. Knowledge, attitudes, and practices of 50 patients with surgically treated cystic echinococcosis from Basrah province, Iraq. J Epidemiol Glob Health 2018; 8: 196-202. doi: 10.2991/j.jegh.2018.08.101.
14. Li D ,Gao Q, Liu j, Yu F, Ning W, Dong Y. Knowledge, attitude, and practices (KAP) and risk factors analysis related to cystic echinococcosis among residents in Tibetan communities, Xiahe county, Gansu province, China. Acta Trop 2015; 147: 17-22. doi: 10.1016/j.actatropica.2015.02.018.
15. Yin J, Gongsang Q, Wang L, Li C, Wu X. Identification of vulnerable populations and knowledge, attitude, and practice analysis of echinococcosis in Tibet autonomous region of China. Environ Res 2020; 190: 110061. doi: 10.1016/j.envres.2020.110061.
16. Ramo´n ME, Margaret RS, Michael PW. Companion animal knowledge, attachment and pet cat care and their associations with household demographics for residents of a rural Texas town. Prevent Vet Med 2010; 94: 251-63. doi: 10.1016/j.prevetmed.2010.01.008.
17. Amiruddin A, Ferasyi TR, Erdiansyah Rahmi E, SulaimanR, Athaillah F, Hambal M. Survey to investigate the knowledge, attitude, and practice of pet owners on animal health control in the city of Banda Aceh. E3S Web Conf2020; 151:4. doi:10.1051/e3sconf/202015101049.
18. Khan A, Naz K, Ahmed H, Simsek S, Afzal M, Haider W. Knowledge, attitudes and practices related to cystic echinococcosis endemicity in Pakistan. Infect Dis Poverty 2018; 7:4. doi: 10.1186/s40249-017-0383-2.
19. Ahmed ME, Hassan QA, Khalifa AK. Echinococcosis in Tambool, central Sudan: a knowledge, attitude and practice (KAP) study. Int Health 2018; 10:490-94. doi:10.1093/inthealth/ihy055.
20. Aydın MF, Adıgüzel EH. A study to assess the awareness of risk factors of cystic echinococcosis in Turkey. Saudi Med J 2018; 39: 280-89. doi: 10.15537/smj.2018.3.21771.
21. Pfukenyi DM, Chipunga SL, Dinginya L, Matenga E. A survey of pet ownership, awareness and public knowledge of pet zoonoses with particular reference to roundworms and hookworms in Harare, Zimbabwe. Trop Anim Health Prod 2010; 42: 247-52. doi: 10.1007/s11250-009-9413-9.
22. Carvelli A, Iacoponi F, Scaramozzino P. A cross sectional survey to estimate the cat population and ownership profiles in a semirural area of central Italy. Biomed Res Int 2016; 1: 1-9. doi:10.1155/2016/3796872.
23. Gates MC, Walker J, Zito G. Cross-sectional survey of pet ownership, veterinary service utilisation, and pet-related expenditures in New Zealand. N Z Vet J 2019; 67: 306-14. doi: 10.1080/00480169.2019.1645626.
24. Pereira A, Martins Â, Brancal H, Vilhena H, Silva P, Pimenta P. Parasitic zoonosis associated with dogs and cats: a survey of Portuguese pet owners’ awareness and deworming practices. Parasit Vectors 2016; 9:245. doi: 10.1186/s13071-016-1533-2.
25. Sazmand A, Alipoor G, Zafari S, Zolhavarieh SM, Alanazi AD, Sargison ND. Assessment of knowledge, attitudes and practices relating to parasitic diseases and anthelmintic resistance among livestock farmers in Hamedan, Iran. Fron Vet Sci 2020a; 7: 4(323). doi: 10.3389/fvets.2020.584323.
26. Stull JW, Peregrine AS, Sargeant JM, Weese JS. Household knowledge, attitudes and practices related to pet contact and associated zoonosis in Ontario, Canada. BMC Public Health 2012; 12 :553. doi: 10.1186/1471-2458-12-553.
27. Qucuo N, Wu G, He R, Quzhen D, Zhuoga C, Deji S. Knowledge, attitudes and practices regarding echinococcosis in Xizang Autonomous region, China. BMC Public Health 2020; 15: 20: 483. doi:10.1186/s12889-020-8314-8.
28. Sazmand A, Bahiraei Z, Nemati F, Annoscia G, Bezerra-Santos MA, Nayebzadeh H. Dermal microfilariae of dogs, jackals and cats in different regions of Iran. Parasit Vectors 2022; 15: 28. doi:10.1186/s13071-021-05141-2.
29. Sazmand A, Torkaman S, Namayeshi S, Faraji S, Zeinali M, Zibaei M. Prevalence of Toxocara species eggs in the soil of public parks in Hamedan city, western Iran. Avicenna J Clin Microbiol Infect 2020; 7: 115-20. doi: 10.34172/ajcmi.2020.25.
30. Jafari-Gh A, Laven R, Eila N, Yadi J, Hatami Z, Soleimani P. Trans boundary and infectious diseases of small ruminants: knowledge, attitude, and practice of nomadic and semi-nomadic pastoralists in northern Iran. Small Rumin Res 2019; 183. doi: 10.1016/j.smallrumres.2019.106039.
31. Hamidinejat H, Ghorbanpour M, Rasooli A, Nouri M, Hekmatimoghaddam S, Namavari M. Occurrence of anti-Toxoplasma gondii and Neospora caninum antibodies in camels (Camelus dromedarius) in the center of Iran. Turk J Vet Anim Sci 2013; 37: 277-81. doi:10.3906/vet-1110-21.
32. Kakaei M, Jalali MHR, Ghorbanpoor M, Asadollahi Z, Sazmand A. Detection of anti-Cysticercus tenuicollis antibody by counterimmunoelectrophoresis in experimentally infected sheep. J Vet Res 2012; 16: 133-37.
33. Partoandazanpoor A, Sadeghi-Dehkordi Z, Ekradi L, Khordadmehr M, Rassouli M, Sazmand A. Molecular diagnosis and pathological study of Toxoplasma gondii in aborted caprine and ovine fetuses in borderline of Iran–Iraq. Acta Parasitol 2020; 65:187-92. doi: 10.2478/s11686-11019-00147-11684.
34. Sazmand A, Razi Jalali MH, Hekmatimoghaddam S, Asadollahi Z. Seroprevalence of hydatidosis in camels of Yazd province, Iran. J Vet Lab Res 2013; 5: 112-21. doi: 10.22075/JVLR.2017.1247.
35. Sardarian K, Maghsood A, Ghiasian S, Zahirnia A. Prevalence of zoonotic intestinal parasites in household and stray dogs in rural areas of Hamadan, western Iran. Trop Biomed 2015; 32: 240-46.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: 2601982 کد پایان نامه


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sadeghi dehkordi Z, Haseli R, Moeini B, Sazmand A. Assessment of Knowledge, Attitudes, and Practices Relating to Parasitic Diseases among Pet Owners in Hamadan and Kermanshah, Iran, From 2018 to 2020. J. Ilam Uni. Med. Sci. 2023; 31 (2) :55-64
URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-7774-fa.html

صادقی دهکردی زینب، حاصلی روشن، معینی بابک، سازمند علیرضا. ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد صاحبان حیوانات خانگی در رابطه با بیماری‌‌های انگلی در شهر‌‌های همدان و کرمانشاه در سال‌‌های ۱۳۹۷ و 1398. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 1402; 31 (2) :55-64

URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-7774-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 2 - ( 3-1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام Journal of Ilam University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.17 seconds with 41 queries by YEKTAWEB 4657