[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: درباره نشريه :: صفحه اصلي :: آخرين شماره :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 28، شماره 5 - ( 10-1399 ) ::
جلد 28 شماره 5 صفحات 63-53 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر تمرین تداومی و تناوبی بر نکروپتوزیس و آپوپتوز پروتئین‌ های شبکه اندوپلاسمیک قلب رت ‌های ویستار دیابتی
مجید جهانی عنصرودی1 ، حسن متین همایی1 ، پروین فرزانگی*1
1- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
چکیده:   (1915 مشاهده)
مقدمه: دیابت شایع­ ترین بیماری اندوکرین است. آپوپتوز و نکروپتوزیس نقش عمده‌ ای در فرآیند بیماری‌ های قلبی ناشی از دیابت دارند، اما اثرات تمرین تداومی و تناوبی بر آپوپتوز و نکروپتوزی سلول ‌های قلب افراد دیابتی مشخص نیست. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر شدت‌ های مختلف تمرین هوازی بر آپوپتوز و نکروپتوزیس در بافت قلبی موش‌ های دیابتی بود.
مواد و روش­ ها: بدین منظور، 32 سر موش صحرایی نر بالغ سفید نژاد ویستار(سن2±12هفته، وزن 15±175گرم) به طور تصادفی به 4 گروه همگن 8 سری شامل: گروه کنترل سالم(C)، گروه کنترل دیابتی(D)، گروه دیابتی به همراه تمرین تداومی با شدت متوسط روزانه 55 دقیقه 26 متر در دقیقه(D+MICT) و گروه دیابتی به ‌همراه تمرین تناوبی(D+HIIT) با شدت 85 تا 90 درصد سرعت بیشینه 5 روز در هفته به مدت 8 هفته تقسیم شدند، البته قبل از شروع پروتکل تمرینی سرعت دویدن برای به دست آوردن حداکثر اکسیژن مصرفی محاسبه شد. برای بررسی تغییرات در بیان پروتئین‌ های‎ مرتبط با مسیر مرگ آپوپتوتیک و نکروپتوتیک در میوکارد عضله قلبی دیابتی شده از روش مبتنی ‌بر روش وسترن بلات استفاده شد. از تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه(One-Way ANOVA) برای بررسی تفاوت بین گروه ها استفاده شد و سطح معنی داری(P0.05) تعیین شد.
یافته‌ های پژوهش: نتایج نشان داد القای دیابت نوع 2 سبب افزایش مرگ سلولی آپوپتوتیک و نکروپتوتیک می‌ گردد(P=0.001). در حالی که، هر دو نوع تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید موجب تعدیل مرگ سلولی آپوپتوتیک می ‌شود(P0.05). اما تاثیر تمرین تناوبی از تمرین تداومی بیشتر بود. با این حال فقط تمرین تناوبی بر مرگ نکروپتوزیس تاثیر کاهشی معنی ‌داری داشت(P0.05).
بحث و نتیجه‌ گیری: به ‌نظر می ‌رسد که، انجام تمرینات تداومی و تناوبی بر مرگ آپوپتوتیک تاثیر دارند. ولی تمرینات تناوبی شدید بر مرگ نکروپتوتیک موثر می‌ باشد.
 
واژه‌های کلیدی: شبکه اندوپلاسمیک، تمرین هوازی، آپوپتوز، نکروپتوز، دیابت نوع 2
متن کامل [PDF 1092 kb]   (991 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت همگانی
دریافت: 1398/11/29 | پذیرش: 1399/6/17 | انتشار: 1399/10/10
فهرست منابع
1. King H, Aubert RE, Herman WH. Global burden of diabetes 1995–2025 prevalence numerical estimates and projections. Diabete Care 1998;21:1414-31. doi.10.2337/diacare.21.9.1414
2. Kendal B, Wallace VA, Olivera PJ. Mitochondrial determinants of doxorubicin induced cardiomyopathy. Am Heart Asso2020;12:926-42. doi.10.1161/CIRCRESAHA. 119.31468.
3. Rubler S, Dlugash J, Yuceoglu YZ, Kumral T, Branwood AW, Grishman A. New type of cardiomyopathy associated with diabetic glomerulosclerosis. Am J Cardiol1972; 30:595-602. doi.10.1016/0002-9149(72)90595-4
4. Jin LI, Deli ZH, Bianca JJM, Wiersma M. Imbalance of ER and mitochondria interactions
5. prelude to cardiac ageing and disease? Cells2019; 8:1217-32. doi.10.3390/cells8121617
6. Huvaling Li, Bei LV, Ling K, Jing Zh, Ming Zh, Lijuang H, et al. Nova1 mediates resistance of Rat pheochromocytoma cells to hypoxia induced apoptosis via the Bax/Bcl-2/caspase-3 pathway. Int J Moler Med2017; 40:1125-33. doi. 10.3892/ijmm.2017.3089
7. Gill C, Mestril R, Samali A. Losing heart the role of apoptosis in heart disease a novel therapeutic target? FASEB J 2002;16:135-46. doi.10.1096/fj.01-0629com
8. Kanda T, Matsuaka S, Yamazaki M, Shibato T, Nieri K, Takahashi H, et al. Apoptosis and non-alcoholic fatty liver diseases. World J Gastroenterol2018; 24:2661-71. doi.10.3748/wjg. v24.i25.2661
9. Health UDO, Services H. Physical activity guidelines advisory committee final report. Washington Dep Health Hum Serv 2008; 2:213-9. doi.10.1249/MSS.0000000000001945.
10. Nabilpour M, Mayhew J. Effect of peripheral heart action on body composition and blood pressure in women with high blood pressure. Int J Sport Stud Health2018;1:123-8. doi.10.5812/intjssh.81874.
11. Yingmei Zh, Adam T, Walley C, James RS, Jun R. Autophagy as an emerging target in cardiorenal metabolic disease from pathophysiology to management. Pharmacoal Therap 2019; 191:1-22. doi.10.1016/j.pharmthera.2018.06.004.
12. Wisloff U, Helgerud J, Kemi OJ, Ellingsen O. Intensity controlled treadmill running in Rats Vo2max and cardiac hypertrophy. Am J Physiol Heart Cir Physiol2001;280:1301-10. doi.10.1152/ajpheart.2001.280.3.H1301.
13. Kazemi A, Eslami R, Karimqasemi L. [The effect of high-intensity interval training on tumor necrosis factor-alpha levels in visceral and subcutaneous adipose tissue and insulin resistance in male Rats]. Sport Physiol Res Sport Sci 2017;8:17-30. (Persian) doi.10.22059/JSB.2018.247817.1227.
14. Sophia M, Raefsky MP, Matson. Adaptive responses of neuronal mitochondria to bioenergetic challenges roles in neuroplasticity and disease resistance. Expe Clin Endocrinol Diabete2017; 102:203-16. doi.10.1016/j.freeradbiomed.2016.11.045
15. Lu K, Wang L, Wang C, Yang Y, Hu D, Ding R. Effects of high intensity interval versus continuous moderate intensity aerobic exercise on apoptosis oxidative stress and metabolism of the infarcted myocardium in a Rat model. Mole Med Rep2015;12:2374-82. doi. 10.3892/mmr.2015.3669.
16. Teixeira de Lemos E, Pinto R, Oliveira J, Garrido P, Sereno J, Mascarenhas F, et al. Differential effects of acute extenuating and chronic training exercise on inflammation and oxidative stress status in an animal model of type 2 diabetes mellitus. Med Inflam2011; 5:69-82. doi.10.1155/2011/253061.
17. Sasidharan SR, Joseph JA, Anandakumar S, Venkatesan V, Madhavan A, Nair C, et al. An experimental approach for selecting appropriate rodent diets for research studies on metabolic disorders. Biomed Res Int 2013;2: 25-35. doi.10.1155/2013/752870.
18. Asgari HD, Riyahi MS, Babaei S. [Effect of eight weeks high intensity interval training and medium intensity interval training and aloe vera intake on serum vaspin and insulin resistance in diabetic male Rats]. J Arak Uni Med Sci 2018; 20: 67-75. (Persian) doi.79490421/259865.
19. Fiordaliso F, Li B, Latini R, Sonnenblick EH, Anversa P, Leri A, et al. Myocyte death in streptozotocin-induced diabetes in Rats is angiotensin II-dependent. Lab Invest 2000;80:513-22. doi.0023-6837/00/8004-51303.00/0.
20. Wencker D, Chandra M, Nguyen K, Miao W, Garantziotis S, Factor SM, et al. A mechanistic role for cardiac myocyte apoptosis in heart failure. J Clin Invest2003;111:1497-504. doi.10.1172/JCI17664.
21. Cao JY, Wang H. Role of Fas fasL in insulitis in nonobese diabetic mouse. Chinese Med J2004;117:615-27.doi.10.1097/00006676-199803000-00008.
22. Aboutaleb N, Shamsaei N, Khaksari M, Erfani S, Rajabi H, Nikbakht F. Pre ischemic exercise reduces apoptosis in hippocampal CA3 cells after cerebral ischemia by modulation of the Bax/Bcl-2 proteins ratio and prevention of caspase-3 activation. J Physiol Sci 2015;65:435-443.doi.10.1007/s12576-015-0382-7.
23. Mohammadi M, Salehi I, Farajnia S. [Effect of swimming exercise on oxidative stress in hippocampus of diabetic male Rats]. Med J Tabriz Uni Med Sci Health Serv2008;30:111-8. (Persian) doi.10.1179/1351000214Y.0000000116.
24. Derouich M, Boutayeb A. The effect of physical exercise on the dynamics of glucose and insulin. J Biomech2002;35:911-7. doi.10.1016/s0021-9290(02)00055-6.
25. Lee S, Tjonna A, Rognmo O, Stolen T, Bye A, Haram P. Aerobic interval training versus continuous moderate exercise as a treatment for the metabolic syndrome. Circulation 2008;118:346-54. doi.10.1016/j.ahj.2009.10.003.
26. Ramos JS, Dalleck LC, Tjonna AE, Beetham KS, Coombes JS. The impact of high intensity interval training versus moderate intensity continuous training on vascular function a systematic review and meta analysis. Sport Med2015;45:679-92.doi.10.1007/s40279-015-0321-z.
27. Little JP, Gillen JB, Percival M, Safdar A, Tarnopolsky MA, Punthakee Z, et al. Low volume high intensity interval training reduces hyperglycemia and increases muscle mitochondrial capacity in patients with type 2 diabetes. Am J Physiol Heart Cir Physiol2011;111:15654-60. doi.10.1152/japplphysiol.00921.2011.
28. Gomezmerino D, Drogou C, Guezennec C, Chennaoui M. Effects of chronic exercise on cytokine production in white adipose tissue and skeletal muscle of Rats. Cytokine 2007;40:23-9. doi.10.1016/j.cyto.2007.07.188.
29. Rodahl K, Astrand PO, Dahl HA, Stromme SB. Physiological bases of exercise. Hum Kin 2003;7:142-52.
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.IAU.SARI.REC.1397.8XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jahani M, Matin Homaie H, Farzanegi P. Effect of Continuous and Interval Exercise on the Necroptosis and Apoptosis of Endoplasmic Reticulum Proteins in the Heart of Diabetic Wistar Rats. Journal title 2020; 28 (5) :53-63
URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-6366-fa.html

جهانی عنصرودی مجید، متین همایی حسن، فرزانگی پروین. تاثیر تمرین تداومی و تناوبی بر نکروپتوزیس و آپوپتوز پروتئین‌ های شبکه اندوپلاسمیک قلب رت ‌های ویستار دیابتی. عنوان نشریه. 1399; 28 (5) :53-63

URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-6366-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 28، شماره 5 - ( 10-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام Journal of Ilam University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.15 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4555