:: دوره 28، شماره 4 - ( 8-1399 ) ::
جلد 28 شماره 4 صفحات 47-53 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزشیابی برنامه آموزش بهداشت بر دانش، نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از تب مالت در روستائیان شهرستان هلیلان
اسفندیار عزیزی 1، مرتضی شمس2، علی صیدخانی نهال3 ، مرتضی حسین زاده4 ، محسن جلیلیان5 ، صادق هواسی6
1- گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران ، va.2010@yahoo.com
2- مرکز تحقیقات بیماری های زئونوز، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
3- گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
4- گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
5- گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
6- گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
چکیده:   (397 مشاهده)
مقدمه: تب مالت معضلی بهداشتی است که سالانه صدمات اقتصادی-بهداشتی زیادی را برای جامعه در بر دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر دانش، نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلاء به تب مالت در جمعیت بخش هلیلان از توابع شهرستان چرداول، به منظور کاهش ابتلا به این بیماری است.
مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است که به صورت قبل و بعد از آزمون انجام شد. جمعیت مورد مـــطالعه 209 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی-درمانی منطقه هلیلان بود. نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که دانش، نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از تب مالت مورد سنجش قرار می گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS vol.16، و با انجام آزمون تی زوجی و کای اسکوئر در سطح معنی داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته های پژوهش: میانگین سنی شرکت کنندگان 3/7±5/28 بود که 5/66 درصد از آن ها زن بودند. میانگین نمره دانش(P=0.001)، نگرش(P=0.025) و رفتارهای پیشگیری کننده(P=0.001) پس از مداخله آموزشی تفاوت معناداری با پیش آزمون داشتند.
بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که برنامه آموزشی تدوین شده بر دانش، نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلاء به تب مالت در بین شرکت کننده گان تاثیرگذار بوده است.
واژه‌های کلیدی: |آموزش بهداشت|تب مالت|دانش|نگرش|رفتار ،
متن کامل [PDF 686 kb]   (142 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت
دریافت: 1398/10/24 | پذیرش: 1398/11/12 | انتشار: 1399/8/10XML   English Abstract   Printدوره 28، شماره 4 - ( 8-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها