مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام- بیانیه اخلاقی
بیانیه ی اخلاقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/16 | 

تصمیمات مربوط به انتشار مقالات

با توجه به سیاست­های مجله علوم پزشکی دانشگاه ایلام، سردبیر به ویرایشگران خود حق تغییر مقالات را در مورد لازم اعم از الزامات قانونی مورد نیاز (مانند : حذف توهین ها و بررسی متون کپی شده و عدم وجود دزدی ادبی) در هنگام ویراست خواهد داد.

ارزیابی منصفانه مقالات

یک ویرایشگر بررسی مقالات را باید بدون توجه به نژاد، جنسیت، اعتقادات مذهبی، قومی، شهروندی، یا مشی سیاسی نویسندگان انجام دهد.

رازداری

سردبیر و هیائت تحریریه باید هرگونه اطلاعات در مورد مقاله ارسال شده فاش نکرده و تنها به نویسنده  مسئول، داوران، داوران بالقوه، مشاوران سردبیر و ناشر انتقال دهند.

افشا منافع

مطالب مقالات دریافتی که هنوز منتشرنشده­ اند، بدون رضایت کتبی صریح نویسندگان برای مقالات کسانیکه  ویرایش را انجام می دهند نباید استفاده شود.

وظایف داوران:

کمک به تصمیم ­گیری­ های هیئت تحریریه

دواران می بایست براساس سیاست­ های مجله مقالات را بررسی کنند، با گذاشتن کامنت ها در طی بازبینی مقالات برای نویسندگان با آن­ ها ارتباط برقرارکنند و آن­ ها را در بهبود نگارش نیز کمک کنند.

بموقع بودن

داور انتخاب شده باید بدون وقفه به بررسی مقالات بپردازد و اگر هم تشخیص می­دهد که بررسی در زمان تعیین شده امکان پذیر نسیت به مجله اطلاع داده و انصراف خود را از داوری مقاله اعلام کند.

محرمانه

 در مورد مقالات دریافتی باید به عنوان اسناد محرمانه رفتارشود. ویراستاران نبایدمقالات را مگر به ویرایشگران مجاز نشان دهند.

استانداردهای عینی  

بررسی باید واقعی و واضح باشد، انجام شود. انتقاد شخصی به  نویسنده نیز نامناسب بوده و جایز نیست. داوران با استدلال باید دیدگاه ­های خود را برای نوسندگان بیان کنند.

تقدیر و تشکر از منابع

داوران باید آثار منتشر شده ی دارای وابستگی با مطالعه را که نویسندگان ذکر نکرده­ اند را شناسایی کنند. هر بیانیه ای که قبلا گزارش شده در صورت مشاهده و یا استدلال باید توسط استنادهای مربوطه ضمیمه شود. همچنین داوران باید متوجه همپوشانی پاسخ­ های ویرایشگران نسبت به هر گونه شباهت قابل توجه بین مقاله تحت بررسی و هر مقاله دیگر منتشرشده مرتبط با دانش شخصی آن ها باشند.

وظایف نویسندگان:

 گزارشات صادقانه و کامل و عدم دزدی ادبی

نویسنده در ابتدا باید اهمیت انجام تحقیق و هدف کار خود را توضیح دهد. داده­ ها با توجه به منبع تولیدی گزارش صداقت داشته باشند. در صورت استفاده از سایر منابع نام منابع با توجه به در نظر گرفتن موارد اخلاقی و عدم وجود دزدی ادبی در مطالب ارائه شده ذکر شود.

تالیف و مسئولیت مقاله

تعداد افرادی که در طول فرآیند پژوهش به عنوان یک همکار و یا موارد دیگر حضور داشتند باید به عنوان نویسنده در این مقاله ذکر شوند. مسئولیت نویسندگان و وابستگی ذکر شود. مانند نویسنده مسئول، و غیره. لازم به ذکر است تمامی نویسندگان از انتشار مقاله مطلع بوده و آن را تائید کرده باشند.

 پاسخ به انتقادات

 بعد از فرآیند داوری، نویسنده نسبت به تغییرات خواسته شده اقدام نموده و در صورت پرسش در مورد داده های خام، آن را در اختیار داوران قرار دهد.

انتشار چندگانه یا هم­زمان

نویسنده حق ندارد مقاله ه­ای را که در این نشریه ثبت می­ کند را قبلا در سایر نشریات به چاپ رسانده باشد و یا همزمان برای سایر نشریات ارسال کند این عمل جزء موارد غیر اخلاقی و غیراصولی شمرده خواهد شد.

تقدیر و تشکر از منابع

 نویسنگان باید از نشریات، منابع، سازمان و افرادی که در طی پژوهش از اطلاعات و کمک­ های آن­ ها استفاده کرده اند سپاسگذاری کنند.

افشا و بازگویی وابستگی­ ها مالی

در صورت وجود هرگونه برنامه مالی تاثیر گذار در روند پژوهش و نتایج حاصله این مورد نیز باید ذکر شود بطوریکه تمام منابع مالی استفاده شده در روند مطالعه باید ذکر شود.

خطاهای اساسی در انتشار

در صورت وجود هرگونه مغایرت در مقاله ارسالی نویسنده باید بدون تاخیر آن را به نشریه اطلاع دهد و جهت حذف و یا تغییر آن بخش اقدام کند.

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام:
http://sjimu.medilam.ac.ir/find-1.79.36.fa.html
برگشت به اصل مطلب