مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام- سیاست های نشریه
سیاست های نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/16 | 

سیاست های نشریه

مجله منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی ایلام دستورالعمل کمیته اخلاق در نشر(cope)تایید می­کند.

لطفا موارد ذکر شده را دنبال کنید:

نمای کلی

این سیاست از نشریه راهنمایی هست برای روند انتشار نشریه ما. نشریه  دانشگاه علوم پزشکی ایلام تا حد امکان از سیاست های(cope)پیروی می­کند:

COPE - Committee on Publication Ethics

تالیف

نویسنده در توضیح و توصیف مطالب، موارد آماری و سایر مواردی که در مقاله ذکر شده همچنین در طرح انجام شده سهم بالایی دارد. بنابراین باید در تمامی موارد جوابگوی پرسش های احتمالی باشد.

تقدیر و تشکر

نویسنگان باید از نشریات، منابع، سازمان و افرادی که در طی پژوهش از اطلاعات و کمک­ های آن­ ها استفاده کرده اند سپاسگذاری کنند.

تغییر در متن مقاله یا مجلات

هر زمان نیاز به تغییر مقاله وجود داشته باشد تنها نویسنده می تواند با درخواست کتبی برای ناشر و ارائه مدارک مورد نیاز آن را اعمال کند.

COPE – flowcharts on Changes in Authorship

ارسال و ثبت مقالات

نویسندگان باید "راهنمای نگارش مقاله" درصفحه مجله را قبل از ارسال مقاله مطالعه کنند. مقاله باید با توجه به سبک و مشخصات سیاست نشریه آماده شود. نویسندگان ذکر شده در مقاله باید الزامات مورد نیاز برای تالیف مشخص شده در بالا را برآورده کنند. در  صورت امکان سهم هر یک از نویسندگان مشخص شود.

تضاد منافع

نویسندگان باید تمامی منافع مالی / وابستگی هایی که مقاله را تحت تاثیر قرار داده است را افشا کنند. داوران باید هر گونه تضاد منافع را افشا کند و در صورت لزوم، بررسی مقاله ای که دارای تضاد منافع است را نپذیرد. ویراستاران نیز باید هر مقاله­ای را که ممکن است تضاد منافع داشته باشد را نپذیرند. چنین مقالاتی باید برای بررسی به سایر ویراستاران سپرده شود.

COPE - flowcharts on Conflict of Interest

محرمانه

مقالات مانند یک سند محرمانه بوده و باید ناشران و هیئت تحرریه و داوران در حفظ محرمانه آن تلاش کنند. برای مشاهده موارد بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

COPE Guidelines

داوری همتا
 

اصول اساسی که همکار داور باید به آن پایبند باشند:

 تنها بررسی مقالاتی که در آن تخصص موضوعی دارند و نیاز به ارزیابی داشته و اینکه داوران باید آن را به موقع ارزیابی کنند.
  احترام به محرمانه بودن داوری همتا و  اطلاعات مربوط به یک مقاله و یا بررسی آن را، در طی و یا بعد از فرآیند داوری بیش­تر از آنچه توسط مجله منتشر شده است را افشا نکند.

برای مطالعه موارد بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

COPE Guidelines

سوء رفتار

هرگونه سوء رفتار یا تخلفات که در ارتباط با محققین یا نویسندگان باشد قابل چشم پوشی نبوده در صورت مشاهده موراد مشکوک به لینک زیرر مشاهده کنید:

COPE Guidelines

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام:
http://sjimu.medilam.ac.ir/find-1.78.37.fa.html
برگشت به اصل مطلب