مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام- اطلاعیه چاپ سریع
چاپ سریع

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به اطلاع تمام نویسندگان محترم می رساند که مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در نظر دارد که در هر نسخه ۵ مقاله به صورت چاپ سریع، منتشر کند.

روند چاپ سریع :

بعد از اینکه مقاله مراحل اداری (طرح در کمیته علمی،داوری و ...) خود را طی کرد و در وضعیت پذیرفته شده  قرار گرفت، نویسنده در صورت تمایل برای چاپ سریع، با واریز مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ تومان به شماره حساب ۱۳۸۷۶۶۹۶۴ با شناسه ۹۸۳۵۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۵۴ بانک رفاه کارگران معاونت تحقیقات و فناوری و اسکن فیش واریزی، می تواند درخواست چاپ سریع برای مقاله موردنظر را ثبت کند.

راهنمای ثبت درخواست

برای ثبت درخواست بعد از اینکه وارد سایت شدید (Login کردید) در منوی سمت راست گزینه چاپ سریع و زیر منوی ثبت درخواست برای شما فعال می شود، با انتخاب این گزینه به صفحه ثبت درخواست می روید، در این صفحه نسخه ی مورد نظر برای چاپ سریع را انتخاب  کنید و در صورت وجود ظرفیت خالی، فیش واریزی و اطلاعات خواسته شده را ثبت کنید. بعد از ثبت درخواست کارشناسان واحد انتشارات درخواست را بررسی و اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام:
http://sjimu.medilam.ac.ir/find.php?item=1.73.25.fa
برگشت به اصل مطلب