مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام- اخبار نشریه
ثبت شده در

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/11 | 
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام:
http://sjimu.medilam.ac.ir/find-1.42.48.fa.html
برگشت به اصل مطلب