مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و چشم انداز مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام به منظور انتشار تازه ‏ترین یافته ‎های علمی و پژوهشی در حیطه علوم پایه و بالینی پزشکی، مقالات مربوط به اخلاق پزشکی، آمار و روش تحقیق پزشکی، پزشکی مبتنی بر شواهد و مقالات اپیدمیولوژیک منتشر می‏شود. مقالات ارسالی به مجله شامل ۴ نوع تحقیق می باشند که عبارتند از:

مقاله پژوهشی ( Original research ): به منظور ارائه نتایج یک کار تحقیقی با رعایت اصول و قواعد تحقیقات علمی پزشکی نوشته می شوند. این نوع مقاله افزون بر چکیده باید دارای چهار بخش اصلی مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‏ های پژوهش و بحث و نتیجه گیری باشد.

گزارش کوتاه ( Short report ): برای بحث و اظهار نظر درباره یک موضوع خاص که می‏تواند علاوه بر مسائل علمی، شامل جنبه‏ های اجتماعی نیز باشد.

گزارش موردی ( Case report ): برای معرفی مورد یا مواردی که به‌ ندرت در پزشکی مشاهده می‏ شوند.

نامه به سردبیر(Letter to editor): برای اظهار نظر درباره مطالب منتشر شده در شماره‏ های پیشین مجله یا مطرح ساختن یک مسأله به شکلی مختصر و کوتاه نوشته می شوند.

  شورای سردبیری مجله از نوشته‏ های ارسالی شما استقبال می‏کند.

 
 

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام:
http://sjimu.medilam.ac.ir/find.php?item=1.41.21.fa
برگشت به اصل مطلب