مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام- صفحه اصلی
ثبت شناسه ORCID

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/12 | 
کاربران گرامی

به اطلاع می رساند طبق آیین نامه وزارتی تمامی نویسندگان مقالات اعم از اعضا هیئت علمی و یا نویسندگان آزاد بایستی جهت پذیرش مقالات کد ORCID ارائه دهند.

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام:
http://sjimu.medilam.ac.ir/find-1.37.46.fa.html
برگشت به اصل مطلب