:: دوره 31، شماره 3 - ( 5-1402 ) ::
جلد 31 شماره 3 صفحات 61-47 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی عوامل مؤثر بر عدم پایبندی به مصرف دارو در بیماران HIV مثبت در ایران با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی
نرگس کشتکار1 ، ایروان مسعودی اصل* 2، سمیه حسام1 ، سعاد محفوظ پور1
1- گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
2- دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران، تهران، ایران ، drmasoudiasl@gmail.com
چکیده:   (763 مشاهده)
مقدمه: عدم پایبندی به مصرف دارو در بیماران HIV (ویروس نقص ایمنی انسانی) مثبت باعث بروز بیماری‌های مرتبط با HIV و در نهایت کاهش کیفیت زندگی و کاهش عملکرد سیستم ایمنی این بیماران می­شود. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر عدم پایبندی به مصرف دارو در بیماران HIV مثبت ایران انجام شد.
مواد و روش­ها: مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی است که به روش توصیفی در سال 1399-1400 انجام شد. ابتدا از طریق بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان در زمینه درمان مبتلایان به ویروس HIV، مؤلفه‌های اصلی مؤثر بر عدم پایبندی به مصرف دارو در بیماران HIV مثبت استخراج و با استفاده از آن‌ها، پرسش‌نامه پژوهش طراحی شد. داده‌ها از 590 نفر از بیماران HIV مثبت جمع‌آوری و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و از طریق نرم‌افزارهای SPSS نسخه 23 و لیزرل تحلیل شد.
یافته­ های پژوهش: چهار عامل شامل عوامل سازمانی (16 گویه)، عوامل فردی (19 گویه)، عوامل آموزشی (7 گویه) و عوامل ارتباطی (7 گویه) به‌عنوان عوامل مؤثر بر عدم پایبندی به مصرف دارو در مبتلایان به ویروس HIV شناسایی شد. عوامل ارتباطی، عوامل فردی، عوامل آموزشی و عوامل سازمانی با بار عاملی 76/0، 74/0، 73/0 و 71/0 به ترتیب بر عدم پایبندی به مصرف دارو در بیماران HIV مثبت تأثیر داشتند.
بحث و نتیجه‌گیری: به ‌منظور موفقیت در پایبندی به درمان مبتلایان به ویروس HIV، ضمن توجه به کلیه عوامل چهارگانه بهتر است عوامل ارتباطی (بهبود حمایت اجتماعی بیماران از سوی خانواده و دوستان) و عوامل فردی (کنار نیامدن با وضعیت بیماری و تأثیر ننگ و همچنین افشای آن) مورد توجه بیشتری از سوی کارشناسان مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری و پزشکان درمانگر قرار گیرند.

ایروان مسعودی اصل: Google Scholar
واژه‌های کلیدی: پایبندی به مصرف دارو، HIV/AIDS، ایمنی بیمار، تحلیل عاملی اکتشافی
متن کامل [PDF 937 kb]   (303 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بیماریهای عفونی
دریافت: 1401/4/26 | پذیرش: 1401/9/13 | انتشار: 1402/6/15
فهرست منابع
1. F Farhoudi B, Ghalekhani N, Afsar Kazerooni P, Namdari Tabar H, Tayeri K, Gouya MM, et al. Cascade of care in people living with HIV in Iran in 2019; how far to reach UNAIDS/WHO targets. AIDS Care 2022; 34:590-96. doi: 10.1080/09540121.2021.1944603.
2. Stover J, Glaubius R, Kassanjee R, Dugdale CM. Updates to the Spectrum/AIM model for the UNAIDS 2020 HIV estimates. J Int AIDS Soc 2021;24: e25778. doi: 10.1002/jia2.25778.
3. Ellsworth GB, Burke LA, Wells MT, Mishra S, Caffrey M, Liddle D, et al. Randomized Pilot Study of an Advanced Smart-Pill Bottle as an Adherence Intervention in Patients with HIV on Antiretroviral Treatment. J Acquir Immune Defic Syndr 2021; 86:73-80. doi: 10.1097/QAI.0000000000002519.
4. Buh A, Deonandan R, Gomes J, Krentel A, Oladimeji O, Yaya S. Adherence barriers and interventions to improve ART adherence in Sub-Saharan African countries: A systematic review protocol. PLoS One 2022;17: e0269252. doi: 10.1371/journal.pone.0269252.
5. Ritchwood TD, Bishu KG, Egede LE. Trends in healthcare expenditure among people living with HIV/AIDS in the United States: evidence from 10 Years of nationally representative data. Int J Equity Health 2017; 16:188. doi: 10.1186/s12939-017-0683-y.
6. Whiteley LB, Olsen EM, Haubrick KK, Odoom E, Tarantino N, Brown LK. A Review of Interventions to Enhance HIV Medication Adherence. Curr HIV/AIDS Rep 2021; 18:443-57. doi: 10.1007/s11904-021-00568-9.
7. Khalili H, Rohani R, Seyedalinaghi S, Hajiabdolbaghi M, Dashti-Khavidaki S, Talasaz AH. Adherence to Antiretroviral Therapy Among Iranian HIV/AIDS Patients. Curr Clin Pharmacol 2012; 7:111-15. doi: 10.2174/157488412800228910.
8. Flensburg O, Richert T, Väfors Fritz M. Parents of adult children with drug addiction dealing with shame and courtesy stigma. Drugs: Edu Prev Policy 2022; 7-19, doi:10.1080/09687637.2022.2099249.
9. Byrd KK, Hou JG, Hazen R, Kirkham H, Suzuki S, Clay PG, et al. Patient-Centered HIV Care Model Team. Antiretroviral Adherence Level Necessary for HIV Viral Suppression Using Real-World Data. J Acquir Immune Defic Syndr 2019; 82:245-51. doi: 10.1097/QAI.0000000000002142.
10. Benson C, Wang X, Dunn KJ, Li N, Mesana L, Lai J, et al. Antiretroviral Adherence, Drug Resistance, and the Impact of Social Determinants of Health in HIV-1 Patients in the US. AIDS Behav 2020; 24:3562-73. doi: 10.1007/s10461-020-02937-8.
11. Morowatisharifabad MA, Movahed E, Farokhzadian J, Nikooie R, Hosseinzadeh M, Askarishahi M, et al. Antiretroviral therapy adherence and its determinant factors among people living with HIV/AIDS: a case study in Iran. BMC Res Notes 2019; 12:162. doi: 10.1186/s13104-019-4204-5.
12. Langebeek N, Gisolf EH, Reiss P, Vervoort SC, Hafsteinsdóttir TB, Richter C, et al. Predictors and correlates of adherence to combination antiretroviral therapy (ART) for chronic HIV infection: a meta-analysis. BMC Med 2014; 12:142. doi: 10.1186/PREACCEPT-1453408941291432.
13. Mugavero MJ, Amico KR, Horn T, Thompson MA. The state of engagement in HIV care in the United States: from cascade to continuum to control. Clin Infect Dis 2013; 57:1164-71. doi: 10.1093/cid/cit420.
14. Langebeek N, Gisolf EH, Reiss P, Vervoort SC, Hafsteinsdóttir TB, Richter C, et al. Predictors and correlates of adherence to combination antiretroviral therapy (ART) for chronic HIV infection: a meta-analysis. BMC Med 2014; 12:142. doi: 10.1186/PREACCEPT-1453408941291432.
15. Camacho G, Kalichman S, Katner H. Anticipated HIV-Related Stigma and HIV Treatment Adherence: The Indirect Effect of Medication Concerns. AIDS Behav 2020; 24:185-191. doi: 10.1007/s10461-019-02644-z.
16. Schotanus-Dijkstra M, Drossaert CHC, Pieterse ME, Boon B, Walburg JA, Bohlmeijer ET. An early intervention to promote well-being and flourishing and reduce anxiety and depression: A randomized controlled trial. Internet Interv 2017; 9:15-24. doi: 10.1016/j.invent.2017.04.002.
17. Kimera E, Vindevogel S, De Maeyer J, Reynaert D, Engelen AM, Nuwaha F, et al. Challenges and support for quality of life of youths living with HIV/AIDS in schools and larger community in East Africa: a systematic review. Syst Rev 2019; 8:64. doi: 10.1186/s13643-019-0980-1.
18. Spaan P, van Luenen S, Garnefski N, Kraaij V. Psychosocial interventions enhance HIV medication adherence: A systematic review and meta-analysis. J Health Psychol 2020; 25:1326-40. doi: 10.1177/1359105318755545.
19. Cook D, Rocker G. Dying with dignity in the intensive care unit. N Engl J Med 2014; 370:2506-14. doi: 10.1056/NEJMra1208795.
20. Guo Q, Jacelon CS. An integrative review of dignity in end-of-life care. Palliat Med2014; 28:931-40. doi: 10.1177/0269216314528399.
21. Pihl E, Fridlund B, Mårtensson J. Patients' experiences of physical limitations in daily life activities when suffering from chronic heart failure; a phenomenographic analysis. Scand J Caring Sci 2011; 25:3-11. doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00780. x.
22. Buh A, Deonandan R, Gomes J, Krentel A, Oladimeji O, Yaya S. Adherence barriers and interventions to improve ART adherence in Sub-Saharan African countries: A systematic review protocol. PLoS One 2022;17: e0269252. doi: 10.1371/journal.pone.0269252.
23. Abdulai MA, Mevissen FEF, Marien V, Ruiter RAC, Owusu-Agyei S, Asante KP, et al. A qualitative analysis of factors influencing the implementation of antiretroviral treatment adherence policy in Ghana: stakeholders’ perspective. Health Res Policy Syst 2023; 21:54. doi: 10.1186/s12961-023-01010-9.
24. Chory A, Callen G, Nyandiko W, Njoroge T, Ashimosi C, Aluoch J, et al. A Pilot Study of a Mobile Intervention to Support Mental Health and Adherence Among Adolescents Living with HIV in Western Kenya. AIDS Behav 2022; 26:232-42. doi: 10.1007/s10461-021-03376-9.
25. Sumari-de Boer IM, Ngowi KM, Sonda TB, Pima FM, Masika Bpharm LV, Sprangers MAG, et al. Effect of Digital Adherence Tools on Adherence to Antiretroviral Treatment Among Adults Living with HIV in Kilimanjaro, Tanzania: A Randomized Controlled Trial. J Acquir Immune Defic Syndr 2021; 87:1136-44. doi: 10.1097/QAI.0000000000002695.
26. Okonji EF, Mukumbang FC, Orth Z, Vickerman-Delport SA, Van Wyk B. Psychosocial support interventions for improved adherence and retention in ART care for young people living with HIV (10-24 years): a scoping review. BMC Public Health 2020; 20:1841. doi: 10.1186/s12889-020-09717-y.
27. Glasner S, Patrick K, Ybarra M, Reback CJ, Ang A, Kalichman S, et al. Promising outcomes from a cognitive behavioral therapy text-messaging intervention targeting drug use, antiretroviral therapy adherence, and HIV risk behaviors among adults living with HIV and substance use disorders. Drug Alcohol Depend 2022; 231:109229. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2021.109229.
28. Negash T, Ehlers V. Personal factors influencing patients' adherence to ART in Addis Ababa, Ethiopia. J Assoc Nurses AIDS Care 2013; 24:530-8. doi: 10.1016/j.jana.2012.11.004.
29. Habibpour K, Safari R. Comprehensive guide to the use of SPSS in survey research. MotafkaranPublishing. 2009.
30. Shah R, Goldstein SM. Use of structural equation modeling in operations management research: Looking back and forward. J Oper Manag 2006; 24:148-69. doi: 10.1016/j.jom.2005.05.001.
31. Kline R. Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press. 2010; 427pp.
32. Heydari M, Mehraeen M, Keshani P, Faghih M. The Association Between Mental Health of HIV Patients and Antiretroviral Medication Adherence. Int J High Risk Behav Addict 2021;10: doi:10.5812/ijhrba.102149.
33. Dalmida SG, McCoy K, Koenig HG, Miller A, Holstad MM, Thomas T, et al. Examination of the Role of Religious and Psychosocial Factors in HIV Medication Adherence Rates. J Relig Health 2017; 56:2144-61. doi: 10.1007/s10943-017-0377-1.
34. Mehari M, Kiros N, Yemane A, Asghedom N, Debesay S, Tekeste T. Factors affecting treatment adherence among HIV-positive patients in Eritrea. Int Biol Biomed J 2017; 3:150-6.
35. Yuan Y, L'italien G, Mukherjee J, Iloeje UH. Determinants of discontinuation of initial highly active antiretroviral therapy regimens in a US HIV-infected patient cohort. HIV Med 2006; 7:156-62. doi: 10.1111/j.1468-1293.2006.00355. x.
36. Le PM, Nguyen PT, Nguyen HV, Bui DH, Vo SH, Nguyen NV, et al. Adherence to highly active antiretroviral therapy among people living with HIV and associated high-risk behaviours and clinical characteristics: A cross-sectional survey in Vietnam. Int J STD AIDS 2021; 32:911-18. doi: 10.1177/09564624211002405.

Ethics code: IR.IAU.SRB.REC.1399.209


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 3 - ( 5-1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها