:: دوره 30، شماره 4 - ( 7-1401 ) ::
جلد 30 شماره 4 صفحات 93-86 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر هشت هفته فعالیت ورزشی تناوبی پرشدت و کم‌شدت بر بیان ژن کموکاین و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی رت‌های نر بالغ
الهام وسدی* 1، فرهاد غلامی2 ، مرضیه امیرسالاری2
1- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران ، e.vosadi@yahoo.com
2- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
چکیده:   (535 مشاهده)
مقدمه: طی فعالیت ورزشی، رگ‌زایی در عضلۀ اسکلتی فعال رخ می‌‌دهد؛ اما سازوکارهای بالقوه در بهبود این سازگاری شناخته‌شده نیست. هدف مطالعۀ حاضر بررسی یک دوره فعالیت ورزشی تناوبی پر‌‌شدت و کم‌‌شدت بر بیان ژن کموکاین و تأثیر آن بر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در رت‌‌‌­های نر بالغ است.
مواد و روش ها: در این پژوهش، 24 سر رت به سه گروه 8 تایی کنترل، فعالیت ورزشی پرشدت (HIT) و فعالیت ورزشی کم‌‌شدت (LIT) تقسیم‌بندی شدند. تمرین گروه HIT شامل دویدن با شدت Vo2max 90-85 درصد و دو دقیقه‌ با شدت Vo2max 60-50 درصد و برنامۀ تمرین گروه LIT شامل‌ دویدن با شدت Vo2max 60-55 درصد و دو دقیقه‌ با شدت Vo2max 50-45 درصد است و در همین زمان، گروه کنترل هیچ‌گونه تمرینی نداشت. میزان بیان ژن‌ کموکاین و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در عضلۀ سولئوس اندازه‌‌‌گیری شد و داده‌‌‌‌های به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی‌داری 05/0 ارزیابی گردیدند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد، مقادیر بیان ژن کموکاین و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در گروه HIT به‌طور معنی‌داری از گروه کنترل بیشتر بود (0.01=P، 0.04=P)، درحالی‌که مقادیر کموکاین و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در گروه ‌‌LIT نسبت به گروه کنترل، تفاوت معنا‌‌داری نداشت (0.2=P، 0.1=P).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعۀ حاضر به‌نظر می‌‌رسد، شدت بالای فعالیت ورزشی می‌‌تواند در افزایش رگ‌‌زایی ناشی از افزایش کموکاین وابسته به فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، مؤثرتر از شدت پایین باشد.
واژه‌های کلیدی: رت نر بالغ، کموکاین، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، فعالیت ورزشی پرشدت، فعالیت ورزشی کم‌‌شدت
متن کامل [PDF 771 kb]   (152 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تربیت بدنی
دریافت: 1400/6/17 | پذیرش: 1400/12/1 | انتشار: 1401/7/15
فهرست منابع
1. Giudice J, Taylor JM. Muscle as a paracrine and endocrine organ. Curr Opin Pharmacol 2017; 34:49–55.doi: 10.1016/j.coph.2017.05.005.
2. Chan XC, McDermott JC, Siu KW. Identification of secreted proteins during skeletal muscle development. J Proteome Res 2007; 6:698–710.doi:10.1021/pr060448k.
3. Pedersen BK. Muscle as a secretory organ. Compr Physiol 2013; 3:1337–62.doi:10.1002/cphy.c120033.
4. Pedersen BK, Febbraio MA. Muscles, exercise and obesity: skeletal muscle as a secretory organ. Nat Rev Endocrinol 2012; 8:457–65.doi:10.1038/nrendo.2012.49.
5. Louis E, Raue U, Yang Y, Jemiolo B, Trappe S. Time course of proteolytic, cytokine, and myostatin gene expression after acute exercise in human skeletal muscle. J Appl Physiol 2007; 103:1744-51.doi:10.1152/japplphysiol.00679.2007.
6. Hittel DS, Axelson M, Sarna N, et al. Myostatin decreases with aerobic exercise and associates with insulin resistance. Med Sci Sports Exerc 2010; 42:2023–29. doi: 10.1249/MSS.0b013e3181e0b9a8.
7. Mélik-Parsadaniantz S, Rostène W. Chemokines and neuromodulation. J Neuroimmunol 2008; 198:62-8. doi: 10.1016/j.jneuroim.2008.04.022.
8. Zlotnik A, Yoshie O. The chemokine superfamily revisited. Immunity 2012; 36:705-16. doi: 10.1016/j.immuni.2012.05.008.
9. Ridiandries A, Tan J, Bursill CA. The role of CC-chemokines in the regulation of angiogenesis. Int J Mol Sci 2016; 17:1856. doi:10.3390/ijms17111 856.
10. Strieter RM, Kunkel SL, Arenberg DA, et al. Interferon gamma-inducible protein 10 (IP-10), a member of the C-X-C chemokine family, is an inhibitor of angiogenesis. Biochem Biophys Res Commun 1995; 210:51–57. doi:10.1006/ bbrc.1995.1626.
11. Angiolillo AL, Sgadari C, Taub DD, et al. Human interferon-inducible protein 10 is a potent inhibitor of angiogenesis in vivo. J Exp Med 1995; 182:155–62. doi:10.1084/jem.182.1.155.
12. Belperio JA, Keane MP, Arenberg DA, et al. CXC chemokines in angiogenesis. J Leukoc Biol 2000; 68:1–8. doi:10.1189/jlb.68.1.1
13. Lee HG, Choi JY, Park JW, Park TS, Song KD, Shin D,et al. Effects of exercise on myokine gene expression in horse skeletal muscles. Asian-Australas J Anim Sci 2019; 32:350.doi. 10.5713/ajas.18.0375.
14. Fernandez‐Verdejo R, Vanwynsberghe AM, Essaghir A, Demoulin JB, Hai T, Deldicque L, et al. Activating transcription factor 3 attenuates chemokine and cytokine expression in mouse skeletal muscle after exercise and facilitates molecular adaptation to endurance training. FASEB J 2017; 31:840-51. doi:10.1096/fj. 201600987R.
15. Ostrowski K, Rohde T, Asp S, Schjerling P, Pedersen BK. Chemokines are elevated in plasma after strenuous exercise in humans. Eur J Appl Physiol 2001; 84:244-5.doi:10.1007/s00421017 0012.
16. Sangani HH, Afzalpour ME, Abtahi Ivari SH. Effect of acute interval and continuous aerobic exercises on serum hematopoietic stem cell CD34 and chemokine SDF-1 in overweight women. J practic studi Bioscien sport 2020; 8: 60-70. doi:10.22077/jpsbs.2019.1360.1379.
17. Ishiuchi Y, Sato H, Tsujimura K, Kawaguchi H, Matsuwaki T, Yamanouchi K, et al. Skeletal muscle cell contraction reduces a novel myokine, chemokine (CXC motif) ligand 10 (CXCL10): potential roles in exercise-regulated angiogenesis. Biosci Biotechnol Biochem 2018; 82:97-105. doi:10.1080/09168451.2017.1411778.
18. Barry JC, Simtchouk S, Durrer C, Jung ME, Little JP. Short-term exercise training alters leukocyte chemokine receptors in obese adults. Med Sci Sports Exerc 2017; 49:1631-40.doi: 10.1249/mss.0000000000001261.
19. Yamada M, Hokazono C, Tokizawa K, Marui S, Iwata M, Lira VA, et al. Muscle-derived SDF-1α/CXCL12 modulates endothelial cell proliferation but not exercise training-induced angiogenesis. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2019; 317: 770-9. doi:10.1152/ajpregu. 00155.2019.
20. Hoydal MA, Wisloff U, Kemi OJ, Ellingsen O. Running speed and maximal oxygen uptake in rats and mice: practical implications for exercise training. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007; 14:753-60.doi: 10.1097/HJR.0b013e3281eacef1.
21. Kemi OJ, Haram PM, Loennechen JP, Osnes J-B, Skomedal T, Wisloff U, et al. Moderate vs. high exercise intensity: differential effects on aerobic fitness, cardiomyocyte contractility, and endothelial function. Cardiovasc Res 2005; 67:161-72.doi: 10.1016/j.cardiores.2005.03.010.

Ethics code: کد اخلاق به شماره 370299/141 از کمیته اخلاق دانشگاه تهرانXML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 30، شماره 4 - ( 7-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها