:: دوره 31، شماره 1 - ( 1-1402 ) ::
جلد 31 شماره 1 صفحات 59-52 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی شیوع و علل نارسایی مزمن کلیه در بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی نفرولوژی شهر ایلام
بهاره غیاثی1 ، حدیث نظری* 2، محمد امین باباربیع3 ، افسانه رئیسی فر4
1- گروه نفرولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
2- گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران ، nazarihadis2014@gmail.com
3- بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
4- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
چکیده:   (1087 مشاهده)
مقدمه: شیوع بیماری مزمن کلیوی روزبه‌روز در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، همچون ایران، در حال افزایش است. این اختلال همۀ ابعاد اقتصادی، اجتماعی و روحی روانی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گام اول برای پیشگیری یا جلوگیری از گسترش یک بیماری اطلاع از شیوع و علل آن بیماری است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع و علل نارسایی مزمن کلیه در بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی نفرولوژی شهر ایلام انجام‌گرفته است.
مواد و روش­ها: در این مطالعۀ توصیفی-مقطعی، پس از اخذ کد اخلاق از معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایلام، به مدت دو سال تعداد 2928 نفر از بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی نفرولوژی شهر ایلام مطالعه شدند. در این بررسی، مراجعان با استفاده از پرسش‌نامۀ 17 سؤالی محقق‌ساخته و نتایج آزمایش خون و سونوگرافی، به‌منظور وجود داشتن یا نداشتن نارسایی مزمن کلیه و علل آن بررسی گردیدند؛ سپس داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS vol.22 با استفاده از آمار توصیفی تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌های پژوهش: بر اساس نتایج این مطالعه، بیشتر بیماران مرد (3/54 درصد) بودند و بیشتر از 40 سال (9/47 درصد) داشتند. شیوع بیماری مزمن کلیه در بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک نفرولوژی ایلام 28/24 درصد بود که بیشتر آنان (6/32 درصد) در مرحلۀ سوم (30<GFR<59) این بیماری قرار داشتند. در این مطالعه، علل بروز نارسایی کلیه به‌ترتیب دیابت (9/21 درصد)، سنگ کلیه (6/17 درصد)، گلومرولونفریت (2/17 درصد) و فشارخون بالا (7/11 درصد) بود.
بحث و نتیجه‌گیری: بیماری مزمن کلیه در ایلام شیوع بالایی دارد؛ اما شایع‌ترین علل بروز آن بر اساس نتایج این مطالعه قابل‌پیشگیری و درمان است؛ بنابراین، با انجام اقدامات مناسب همچون آگاهی دادن دربارۀ بیماری و عوامل خطر آن می‌توان از بروز بیماری و گسترش و پیشرفت آن جلوگیری کرد.
 
واژه‌های کلیدی: شیوع، نارسایی مزمن کلیه، بیماری مرحلۀ آخر کلیوی، عوامل خطر
متن کامل [PDF 1106 kb]   (565 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: متخصص داخلی
دریافت: 1400/6/8 | پذیرش: 1401/8/3 | انتشار: 1402/1/15
فهرست منابع
1. Longo D, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Jameson J, Loscalzo J. Harrison's Principles of Internal Medicine, 18th Edition: McGraw-Hill Education; 2011.
2. Raiesifar A, Tayebi A, Najafi Mehrii S, Ebadi A, Einollahi B, Tabibi H, et al. Effect of applying continuous care model on quality of life among kidney transplant patients: a randomized clinical trial. Iran J Kidney Dis 2014; 8:139-44.
3. Tol A SS, Moradian Sorkhkoulaei M, Azam K. Determination of Quality of Life of Dialysis and Kidney Transplant Patients Compared to Healthy People. Health Sys Res 2012;7.
4. Kim KM, Oh HJ, Choi HY, Lee H, Ryu D-R. Impact of chronic kidney disease on mortality: A nationwide cohort study. Kidney Res Clin Pract 2019;38:382.doi:10.23876/j.krcp.18.0128.
5. Luyckx VA, Tonelli M, Stanifer JW. The global burden of kidney disease and the sustainable development goals. Bull World Health Organ 2018;96:414-22d. doi:10.2471/BLT.17.206441.
6. Feroze U, Martin D, Reina-Patton A, Kalantar-Zadeh K, Kopple JD. Mental health, depression, and anxiety in patients on maintenance dialysis. Iran J Kidney Dis 2010; 4:173-80.
7. Abassi MR, Safavi A, Haghverdi M, Saedi B. Sleep Disorders in ESRD Patients Undergoing Hemodialysis. Acta Med Iran 2016; 54:176-84.
8. Hejazi SS, Nikbakht S, Nasiri ZarrinGhabaee D, Akaberi A, Nazari Sheyhaki A. Hope in caregivers and hemodialysis patients. J North Khorasan Uni Med Sci 2015;6:807-17.doi: 10.29252/jnkums.6.4.807.
9. Hosseinpanah F, Kasraei F, Nassiri AA, Azizi F. High prevalence of chronic kidney disease in Iran: a large population-based study. BMC Public Health 2009;9:44. doi:10.1186/1471-2458-9-44.
10. Ene-Iordache B, Perico N, Bikbov B, Carminati S, Remuzzi A, Perna A, et al. Chronic kidney disease and cardiovascular risk in six regions of the world (ISN-KDDC): a cross-sectional study. Lancet Glob Health 2016;4:e307-19. doi: 10.1016/S2214-109X(16)00071-1.
11. Malekmakan L, Tadayon T, Roozbeh J, Sayadi M. End-stage Renal Disease in the Middle East: A Systematic Review and Meta-analysis. Iran J Kidney Dis 2018; 12:195-203.
12. Najafi I, Attari F, Islami F, Shakeri R, Malekzadeh F, Salahi R, et al. Renal function and risk factors of moderate to severe chronic kidney disease in Golestan Province, northeast of Iran. PLoS One 2010;5:e14216. doi: 10.1371/journal.pone.0014216.
13. Mahdavi-Mazdeh M. Why do we need chronic kidney disease screening and which way to go? Iran J Kidney Dis 2010; 4:275-81.
14. Khajehdehi P, Malekmakan L, Pakfetrat M, Roozbeh J, Sayadi M. Prevalence of Chronic Kidney Disease and Its Contributing Risk Factors in Southern Iran a Cross-sectional Adult Population-based Study. Iran J Kidney Dis 2014; 8:109-15.
15. Sepanlou SG, Barahimi H, Najafi I, Kamangar F, Poustchi H, Shakeri R, et al. Prevalence and determinants of chronic kidney disease in northeast of Iran: Results of the Golestan cohort study. PloS one 2017;12:e0176540. doi: 10.1371/journal.pone.0176540.
16. Shen Q, Jin W, Ji S, Chen X, Zhao X, Behera TR. The association between socioeconomic status and prevalence of chronic kidney disease: A cross-sectional study among rural residents in eastern China. Medicine 2019;98:e14822. doi: 10.1097/MD.0000000000014822.
17. Hassannia T, Farzadfar F, Noori A, Moradi-Lakeh M, Delavari F, Jamshidi HR, et al. National and sub-national prevalence, trend, and burden of end stage renal diseases (ESRD) in Iran 1990-2013; the study protocol. Arch Iran Med 2014; 17:800-3.
18. Mousavi SS, Soleimani A, Mousavi MB. Epidemiology of end-stage renal disease in Iran: a review article. Saudi J Kidney Dis Transpl 2014;25:697-702. doi: 10.4103/13192442.132242.
19. Hadian b, Anbari k, Heidari r. Epidemiologic study of end stage renal disease and related risk factors in patients under hemodialysis in Lorestan province. Yafte 2015; 16:44-53.
20. Erfanpoor S, Etemad K, Khalili D, Khodakarim S, Hadaegh F, Azizi F. Assosition of diabetes and hypertension with the incidence of chronic kidney disease: Tehran Lipid and Glucose Study. J Shahrekord Uni Med Sci 2017;18:75-90.
21. Aune D, Mahamat-Saleh Y, Norat T, Riboli E. Body fatness, diabetes, physical activity and risk of kidney stones: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Eur J Epidemiol 2018;33:1033-47. doi: 10.1007/s10654-018-0426-4.

Ethics code: (IR22.40.96.10626)


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 1 - ( 1-1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها