:: دوره 29، شماره 6 - ( 11-1400 ) ::
جلد 29 شماره 6 صفحات 47-36 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر حامل‌‌های لیپوزوم و نانوذرات آلبومین حاوی ملیتین فعال شونده در جلوگیری از رشد آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط in vivo
سهیلا اخزری1 ، صدیقه نبیان* 2، پرویز شایان1 ، محمد طاهری3
1- گروه انگل‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2- گروه انگل‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ، Nabian@ut.ac.ir
3- آزمایشگاه مرکزی رستگار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (1271 مشاهده)
مقدمه: لیشمانیازیس بیماری عفونی و انگلی است که از بیماری‌های مهم زئونوز در مناطق گرمسیری و نیمه‌‌گرمسیری و در کشور‌‌های درحال‌توسعه است. با وجود تلاش‌‌های محققان بالینی طی سال‌‌های متمادی، پیشرفت‌‌های اندکی در درمان لیشمانیوز پوستی که به بهبود بالینی رضایت‌بخش منجر شود، صورت گرفته است. در این مطالعه، برای لیشمانیوز ناشی از لیشمانیا ماژور از ملیتـین فعال‌شونده استفاده شد و به‌منظور ورود ملیتین به داخل ماکروفاژ‌‌های آلوده به لیشمانیا، از لیپوزوم و نانوذرات آلبومین به‌طور جداگانه استفاده گردید و آثار آن روی سلول‌‌های آلوده به لیشمانیا بررسی و مقایسه شد.
مواد و روش ها: پس از طراحی پپتید ملیتین فعال‌شونده، برای بیان انتخابی که با استفاده از سرور‌‌های pep fold, expasy صورت گرفت، برای انتقال پپتید به درون سلول و بررسی عملکرد حامل‌‌های انتقال روی سلول‌‌های آلوده به لیشمانیا ماژور، از لیپوزوم و نانوذرات آلبومین استفاده گردید. درنهایت، برای تجزیه‌وتحلیل فعالیت ضدلیشمانیایی حامل‌‌های حاوی ملیتین فعال‌شونده و جذب آن‌ها توسط ماکروفاژ‌‌ها در شرایط in vivo بررسی شدند.
یافته‌ها: پس از ایجاد زخم در موش‌‌های BALB/c در هفتۀ دوم، غلظت مؤثر 100 میکرولیتر از هرکدام از حامل‌‌های نانوذرات آلبومین و لیپوزوم حاوی 25 میکروگرم ملیتین فعال‌شونده، به‌عنوان دوز درمانی به موش‌‌های BALB/c تزریق گردید. پس از گذشت هفتۀ پنجم، در گروه سوم (کنترل) اندازۀ زخم به‌طور چشمگیری افزایش یافت که درنهایت، به مرگ موش‌‌های گروه کنترل منجر گردید؛ اما در گروه اول و دوم که تحت درمان با لیپوزوم حاوی پپتید و نانوذرات آلبومین بودند، در شروع هفتۀ پنجم، اندازۀ زخم‌‌ها کوچک‌‌تر و روند بهبودی آغاز شد (P<0.05).
بحث و نتیجه‌گیری: نتیجۀ آثار درمانی با حامل‌‌های لیپوزوم و نانوذرات آلبومین حاوی 25 میکروگرم/میلی‌لیتر ملیتین فعال‌شونده در موش‌‌های مبتلا به لیشمانیوز جلدی، در مقایسه با گروه کنترل در این بخش از مطالعات نشان داد که می‌‌‌توان حاملهای لیپوزوم و نانوذرات آلبومین حاوی ملیتین فعال‌شونده را به‌عنوان یک روش درمانی مؤثر، مناسب و حتی جایگزین در درمان لیشمانیوز جلدی پیشنهاد کرد.
 
واژه‌های کلیدی: لیپوزوم، لیشمانیا ماژور، ملیتین، نانوذرات آلبومین
متن کامل [PDF 817 kb]   (509 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: انگل شناسی پزشکی
دریافت: 1400/2/19 | پذیرش: 1400/6/27 | انتشار: 1400/11/15
فهرست منابع
1. Akhzari S, Rezvan H, Zolhavarieh SM, Moafi M. Comparison of proinflammatory gene expression in lesions caused by either burn injuries or cutaneous Leishmaniasis. Gene Cell Tis2017;4: 81-6. doi.10.17795/gct-42887.
2. Cummings HE, Tuladhar R, Satoskar AR. Cytokines and their STATs in cutaneous and visceral leishmaniasis. J Biomed Biotechnol2010; 2:23-7. doi.10.1155/2010/294389
3. Blum J, Desjeux P, Schwartz E, Beck B, Hatz C. Treatment of cutaneous leishmaniasis among travellers. J Antimicrob Chem 2004;53:158-66. doi.10.1093/jac/dkh058.
4. Santos DO, Coutinho CE, Madeira MF, Bottino CG, Vieira RT, Nascimento SB, et al. Leishmaniasis treatment a challenge that remains: a review. Parasitol Res2008;103:41-6. doi.10.1007/s00436-008-0943-2.
5. Visse R, Nagase H. Matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinases structure function and biochemistry. Circul Res2003;92:827-39. doi.10.1161/01.RES.0000070112.80711.3D.
6. Mast BA, Schultz GS. Interactions of cytokines, growth factors and proteases in acute and chronic wounds. Wound Rep Reg1996;4:411-20. doi.10.1046/j.1524-475X.1996.40404.x.
7. Ravindran R, Bhowmick S, Das A, Ali N. Comparison of BCG and MPL and cationic liposome adjuvant systems in leishmanial antigen vaccine formulations against murine visceral Leishmaniasis. BMC Microbiol 2010;10:1-7. doi.147-2180/10/181.
8. Adade CM, Oliveira IR, Pais JA, Soutopadrón T. Melittin peptide kills Trypanosoma cruzi parasites by inducing different cell death pathways. Toxicon2013; 69:227-39. doi.10.1016/j.toxicon.2013.03.011.
9. Wade D, Boman A, Wahlin B, Drain CM, Andreu D, Boman HG, et al. All di amino acid containing channel forming antibiotic peptides. Proce Nat Acad Sci1990 J;87:4761-5. doi. 10.1073/pnas.87.12.4761.
10. BAzzo R, Tappin MJ, Pastore A, Harvey TS, Carver JA, Campbell ID. The structure of melittin a 1H NMR study in methanol. European J Biochem1988 ;173:139-46. doi.10.1111/j.1432-1033.1988.tb13977.x.
11. Tichy J, Novak J. Detection of antimicrobials in bee products with activity against viridans streptococci. J Alt Comple Med 2000;6:383-9. doi.10.1089/acm.2000.6.383
12. Olson ES, Aguilera TA, Jiang T, Ellies LG, Nguyen QT, Wong EH, et al. In vivo characterization of activatable cell penetrating peptides for targeting protease activity in cancer. Int Biol 2009;1:382-93. doi.10.1039/b904890a.
13. Marettimira AC, Pinho KM, Oliveira MP, Pirmez C, Craft N. MMP-9 activity is induced by Leishmania braziliensis infection and correlates with mucosal leishmaniasis. Actatropica 2011;119:160-4. doi.10.1016/j.actatropica.2011.05.009.
14. Tirkey, Bulbul, Bharatbhushan, S. Prodrug encapsulated albumin nanoparticles as an alternative approach to manifest anti proliferative effects of suicide gene therapy. Mate Sci Eng 2017;73: 507-15. doi.10.1016/j.msec.2016.12.108
15. Olson ES, Aguilera TA, Jiang T, Ellies LG, Nguyen QT, Wong EH, et al. In vivo characterization of activatable cell penetrating peptides for targeting protease activity in cancer. Int Biol2009;1:382-93. doi.10.1039/b904890a.
16. Lainson R, Shaw JJ. Evolution classification and geographical distribution. 1th ed. Academic Publication.1987;P.213-23.
17. Ouellette M, Drummelsmith J, Papadopoulou B. Leishmaniasis drugs in the clinic resistance and new developments. Drug Res Up 2004;7:257-66. doi.10.1016/j.drup.2004.07.002.
18. Croft SL, Sundar S, Fairlamb AH. Drug resistance in Leishmaniasis. Clin Microbiol Rev 2006;19:111-26. doi.10.1128/CMR.19.1.111-126.2006
19. Croft SL, Yardley V. Chemotherapy of Leishmaniasis. Cur Pharm Des2002;8:319-42. doi.10.2174/1381612023396258.
20. Maleki MA, Javidi Z, Taheri AR, Ebrahimi Rad M, Rasti MA. A study of hematologic, hepatic and renal side effects of intramuscular injection of meglumine antimoniate on patients with cutaneous leishmaniasis. Med J Mashhad Uni Med Sci2007;50:371-8. doi.10.22038/MJMS.2007.5555
21. Zhang L, Falla TJ. Host defense peptides for use as potential therapeutics. Cur Opin Inv Drug 2009;
22. 10:164-71.doi.10.1007/978-1-60761-594-1_19.
23. Moghimipour E, Aghel N, Mahmoudabadi AZ, Ramezani Z, Handali S. Preparation and characterization of liposomes containing essential oil of Eucalyptus camaldulensis leaf. Jundishapur J Natural Pharm Prod 2012;7:117. doi.10.5812/jjpharma.5261.
24. Carneiro G, Santos DC, Oliveira MC, Fernandes AP, Ferreira LS, Ramaldes GA, et al. Topical delivery and in vivo antileishmanial activity of paromomycin-loaded liposomes for treatment of cutaneous Leishmaniasis. J Lip Res 2010;20:16-23. doi. 10.3109/08982100903015025.
25. Jithan AV, Madhavi K, Madhavi M, Prabhakar K. Preparation and characterization of albumin nanoparticles encapsulating curcumin intended for the treatment of breast cancer. International journal of pharmaceutical investigation. 2011 1:119. doi.10.4103/2230-973X.82432.
26. Pereira AV, Barros GD, Pinto EG, Tempone AG, Orsi RD, Santos LD, et al. Melittin induces in vitro death of Leishmania infantum by triggering the cellular innate immune response. J Ven Anim Tox Includ Trop Dis 2016;22:63-7. doi.10.1186/s40409-016-0055-x
27. Eltahirsaeed WS, Gasimkhalil EA. Immune response modifying effects of bee venom protein melittin autoclaved L.donovani complex in CD1 Mice the search for new vaccine adjuvants. J Vac 2017;8:2. doi.10.4172/2157-7560.1000372.
28. Khalili S, Mohebali M, Ebrahimzadeh E, Shayan E, Mohammadiyeganeh S, Moghaddam MM, et al. Antimicrobial activity of an antimicrobial peptide against amastigote forms of Leishmania major. Vet Res Forum 2018 ;9: 323. doi.10.30466/vrf.2018.33107.
29. Borborema SE, Schwendener RA, Junior JA, Andrade HF, Nascimento N. Uptake and antileishmanial activity of meglumine antimoniate containing liposomes in Leishmania major infected macrophages. Int J Antimicrobial Age 2011;38:341-7. doi.10.1016/j.ijantimicag.2011.05.012
30. Tempone AG, Perez D, Rath S, Vilarinho AL, Mortara RA, Andrade HF. Targeting Leishmania chagasi amastigotes through macrophage scavenger receptors the use of drugs entrapped in liposomes containing phosphatidylserine. J Antimicrob Chem 2004 ;54:54-9. doi.10.1093/jac/dkh281

Ethics code: 7506009/6/35XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 29، شماره 6 - ( 11-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها