:: دوره 30، شماره 1 - ( 1-1401 ) ::
جلد 30 شماره 1 صفحات 103-95 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر عصارۀ آبی گیاه سیرموک بر فعالیت آنزیم استیل کولین‌استراز مهارشده به‌وسیلۀ ارگانوفسفرۀ دیازینون
مینو اسدی1 ، فرانک هادی* 2، سید حسام الدین حجازی1 ، فریده آذربانی1
1- گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
2- گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران ، hadi.f@lu.ac.ir
چکیده:   (318 مشاهده)
مقدمه: جنس Allium با بیش از 900 گونۀ مهم پرورشی و وحشی، به‌عنوان آنتی‌اکسیدان طبیعی و فعال زیستی، در صنعت داروسازی و غذایی کاربرد وسیعی دارد. در این پژوهش، تأثیر فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصارۀ آبی گیاه سیرموک و تأثیر آن بر مهار آنزیم استیل کولین‌استراز و بازیابی فعالیت آنزیم مهارشده بررسی‌شده است.
مواد و روش ها: پس از تهیۀ عصارۀ آبی سیرموک، ابتدا فعالیت آنتی‌اکسیدانی غلظت‌های 100، 500 و 1000 میکروگرم بر میلی‌لیتر از عصاره با استفاده از روش مهار رادیکال آزاد DPPH و سپس میزان فعالیت آنزیم استیل کولین‌استراز سرمی و فعال‌سازی مجدد آن پس از مهار توسط ارگانوفسفات دیازینون، در حضور غلظت‌های 100، 500 و 1000 میکروگرم بر میلی‌لیتر از عصاره با روش المن بررسی گردید.
یافته‌ها: غلظت مهار 50 درصد (IC50) از رادیکال‌های آزاد DPPH، 19/360 میکروگرم در میلی‌لیتر محاسبه شد. عصارۀ آبی سیرموک فعالیت استیل کولین‌استراز را مهار نکرد و به‌صورت وابسته به غلظت افزایش یافت؛ همچنین بازیابی دوبارۀ فعالیت آنزیم‌ مهارشده در مجاورت غلظت‌های مختلف عصارۀ آبی گیاه مشاهده گردید.
بحث و نتیجه‌گیری: عصارۀ آبی گیاه سیرموک فعالیت استیل کولین‌استراز را مهار نمی‌کند؛ اما قادر است آنزیم‌ مهار‌شده توسط دیازینون را دوباره فعال نمایند. علت این تأثیر مثبت ممکن است به وجود فعالیت آنتی‌اکسیدانی بالا و حضور ترکیبات فنل و فلاونوئِید در عصاره مرتبط باشد.
 
واژه‌های کلیدی: آنتی استیل کولین استراز|سیرموک(Allium canadenes)|فعالیت آنتی اکسیدانی|ارگانوفسفره دیازینون ،
متن کامل [PDF 1184 kb]   (87 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بیوشیمی
دریافت: 1400/1/19 | پذیرش: 1400/8/1 | انتشار: 1401/1/1
فهرست منابع
1. Liao J, Boschetti N, Mortensen V, Jensen SP, Koch C, Nørgaard-Pedersen B, et al. Characterization of salt‐soluble forms of acetylcholinesterase from bovine brain. J Neurochem. 1994; 63: 1446-1453.‌ doi: 10.1046/j.1471-4159.1994.63041446.x. PMID: 7931296
2. Carroll RT, Grimm JL, Hepburn TW, Emmerling MR. Purification of acetylcholinesterase by tacrine affinity chromatography. Protein Expr Purif. 1995; 6:389-93. doi: 10.1006/prep.1995.1051. PMID: 8527921.
3. Hebert LE, Scherr PA, Bienias JL, Bennett DA, Evans DA. Alzheimer disease in the US population: prevalence estimates using the 2000 census. Arch neurol. 2003;60:1119-1122. doi:10.1001/archneur.60.8.1119.
4. Arendt T, Brückner MK, Lange M, Bigl V. Changes in acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase in Alzheimer's disease resemble embryonic development—a study of molecular forms. Neurochem int. 1992; 21: 381-396. doi: 10.1016/0197-0186(92)90189-X.
5. Britton NL, Brown A. An Illustrated Flora of the Northern United States: Canada and the British Possessions from Newfoundland to the Parallel of the Southern Boundary of Virginia, and from the Atlantic Ocean Westward to the 102d Meridian: C. Scribner's sons; 1913.
6. Stajner D, Igic R, Popovic B, Malencic D. Comparative study of antioxidant properties of wild growing and cultivated Allium species. Phytother Res. 2008; 22:113-117. doi: 10.1002/ptr.2278.
7. Ried K, Fakler P. Potential of garlic (Allium sativum) in lowering high blood pressure: mechanisms of action and clinical relevance. Integr Blood Press Control. 2014; 7:71. doi:10.2147/IBPC.S51434
8. Djurdjevic L, Dinic A, Pavlovic P, Mitrovic M, Karadzic B, Tesevic V. Allelopathic potential of Allium ursinum L. Biochem Syst Ecol. 2004; 32:533-544. doi:10.1016/j.bse.2003.10.001
9. Ogzewalla CD, Bonfiglio JF, Sigell LT. Common plants and their toxicity. Pediatr Clin N Am. 1987; 34:1557-1598. doi:10.1016/S0031-3955(16)36373-8.
10. Karami-Osboo R, Mirabolfathy M, Kamran R, Shetab-Boushehri M, Sarkari S. Aflatoxin B1 in maize harvested over 3 years in Iran. Food Control. 2012; 23:271-4. doi:10.1016/j.foodcont.2011.06.007
11. Jokanovic M. Medical treatment of acute poisoning with organophosphorus and carbamate pesticides. Toxicol lett. 2009;190 :2:107-15. doi: 10.1016/j.toxlet.2009.07.025.
12. Misra U, Nag D, Bhushan V, Ray P. Clinical and biochemical changes in chronically exposed organophosphate workers. Toxicol lett. 1985;24:187-193. doi: 10.1016/0378-4274(85)90056-6.
13. Husin L, Uttaman A, Hisham H, Hussain I, Jamil M. The effect of pesticide on the activity of serum cholinesterase and current perception threshold on the paddy farmers in the Muda agricultural development area, MADA, Kedah, Malaysia. Med j Malaysia. 1999; 54:320-324.
14. Kalender S, Ogutcu A, Uzunhisarcikli M, Açikgoz F, Durak D, Ulusoy Y, et al. Diazinon-induced hepatotoxicity and protective effect of vitamin E on some biochemical indices and ultrastructural changes. Toxicology. 2005; 211: 197-206. doi:10.1016/j.tox.2005.03.007
15. Ncir M, Saoudi M, Sellami H, Rahmouni F, Lahyani A, Makni Ayadi F, et al. In vitro and in vivo studies of Allium sativum extract against deltamethrin-induced oxidative stress in rats brain and kidney. Arch physiol biochem. 2018; 124: 207-217. doi:10.1080/13813455.2017.1376335
16. Sargazi Z, Nikravesh M, Jalali M, Sadeghnia H. The protective effect of vitamin E on serum and erythrocytes cholinesterase levels in poisoning of Diazinon, in adult female rats. Journal of North Khorasan Universtity of Medical Sciences 2016; 7:801-812. doi: 10.29252/jnkums.7.4.801. (Persian)
17. Shokrzade M, Habibi O, Abbasi A, Makhlugh M, Sadat Hosseini A, Poolaee S. Protective Effect of Methanol and Hot-water Extraction from Trametes versicolor on Ethanol-induced Liver Toxicity in Mice. J Mazandaran Univ Med Sci. 2015; 24:141-51. (Persian)
18. Malmir S and Jafari M. Comparison of the effects of diazinon and paraoxon on the antioxidant system of rat lung. Sci J Kurd Univ of Med Sci. 2014; 19: 123-133. (Persian)
19. Jafari M, Salehi M, Asgari A, Ahmadi S, Abbasnezhad M, Hajihoosani R. et al. Effects of paraoxon on serum biochemical parameters and oxidative stress induction in various tissues of Wistar and Norway rats. Environ toxicol and pharmacol. 2012; 34: 876-887. doi: 10.1016/j.etap.2012.08.011
20. Jafari M, Salehi M, Ahmadi S, Asgari A, Abasnezhad M, Hajigholamali M. The role of oxidative stress in diazinon-induced tissues toxicity in Wistar and Norway rats. Toxicol mech methods. 2012; 22: 638-647. doi: 10.3109/15376516.2012.716090.
21. Khazaie S, Jafari M, Heydari J, Salem F. Investigating response of spleen and erythrocytes antioxidant defense system on the effects of n-acetyl cysteine against Paraoxon toxicity in rat. Stud Med Sci. 2015; 26: 176-184. (Persian).

Ethics code: ندارد چون کار انسانی و یا حیوانی انجام نشده است


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 30، شماره 1 - ( 1-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها