:: دوره 30، شماره 4 - ( 7-1401 ) ::
جلد 30 شماره 4 صفحات 116-106 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی واریانت‎های اگزون 1 ژن NOEY2 با سندروم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) و دیابت
پریچهر کرجی بانی1 ، ابوالحسن رضایی* 2
1- گروه ژنتیک، دانشکدۀ علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن، ایران
2- گروه ژنتیک، دانشکدۀ علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن، ایران ، a.rezaei7300@gmail.com
چکیده:   (1094 مشاهده)

مقدمه: سندروم تخمدان پلی‌کیستیک (Polycystic ovary syndrome: PCOS) علت 75 درصد ناباروریهای ناشی از نداشتن تخمک‌گذاری است. مطالعۀ حاضر با هدف بررسی ارتباط احتمالی میان پلی‏مورفیسم‌های اگزون 1 ژن NOEY2 در زنان مبتلا به PCOS و دیابت انجام‌شده است.
مواد و روش ها: در این مقاله، تعداد 240 نمونۀ خون زنان (هرکدام به میزان cc1) شامل چهار گروه پلی‌کیستیک، دیابت، پلی‌کیستیک-دیابت و کنترل مطالعه شدند. استخراج DNA ژنومیک افراد توسط کیت استخراج و بر اساس دستورالعمل صورت گرفت. یک جفت پرایمر برای توالی اگزون 1 ژن NOEY2 طراحی و سنتز گردید. پس از انجام مراحل تکثیر ژن توسط واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) و بررسی کیفیت باندها، توالی‌یابی سانگر روی محصولات PCR صورت گرفت. نتایج توالییابی توسط نرمافزارهای Chromas،  GeneRunner و Alignment و محاسبات آماری توسط نرم‌افزارهای SNPAlyze، SPSS و Web-Assotest بررسی و محاسبه شدند.
یافته‌ها: تحلیل توالیها وجود دو پلیمورفیسم را تأیید کرد: پلیمورفیسم 5’UTR c.156G>A در ناحیۀ اگزون 1 ژن NOEY2 و پلی‌مورفیسم دوم 5’UTR c.156G>A، 76 نوکلئوتید دورتر از اگزون 1 و در ناحیۀ اینترون 1 ژن   .NOEY2  پس از بررسی‌های آماری، اختلاف معنی‌داری از نظر آماری میان 5’UTR c.156G>A و استعداد ابتلا به PCOS و دیابت مشاهده گردید.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نبودِ گزارش این ناحیه در پایگاه‌های دادۀ ژنتیکی، این پلی‌مورفیسم اولین بار در مطالعۀ حاضر گزارش‌شده است و مطالعات بیوانفورماتیکی نشان داد که این پلی‌مورفیسم بهسبب قرارگیری در ناحیۀ پروموتری همپوشان با CTCF می‌تواند تمایل اتصال عامل‌های رونویسی خاصی را با تغییر آللی تحت تأثیر قرار دهد.
واژه‌های کلیدی: پلی‌مورفیسم، دیابت، سندروم تخمدان پلی‌کیستیک، ژن NOEY2
متن کامل [PDF 1347 kb]   (527 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژنتیک
دریافت: 1400/1/18 | پذیرش: 1401/1/16 | انتشار: 1401/7/15
فهرست منابع
1. Rocha AL, Oliveira FR, Azevedo RC, Silva VA, Peres TM, Candido AL, et al. Recent advances in the understanding and management of polycystic ovary syndrome. F1000Res 2019;8. doi.10.12688/f1000research.15318.1
2. Yu Y, Xu F, Peng H, Fang X, Zhao S, Li Y, et al. NOEY2 (ARHI), an imprinted putative tumor suppressor gene in ovarian and breast carcinomas. Proc Natl Acad Sci USA 1999 ;96:214-9. doi. 10.1073/pnas.96.1.214
3. Parseh S, Shakerian S, Alizadeh AA. Effect of Chronic Aerobic/Resistive Exercises with Supplementation of Cinnamon on Insulin Resistance in Women with Polycystic Ovary Syndrome in Ahvaz City in 2017. J Arak Uni Med Sci 2019;22:15-26.
4. Bentley-Lewis R, Seely E, Dunaif A. Ovarian hypertension: polycystic ovary syndrome. Endocrinol Metab Clin North Am 2011;40:433-49. doi. 10.1016/j.ecl.2011.01.009.
5. Zangeneh FZ, Naghizadeh MM, Bagheri M. Comparing life style of patients with polycystic ovary syndrome and normal women. Tehran Uni Med J 2018;76:58-66.
6. Amini L, Ghorbani B, Montazeri A. Iranian version of Health-related Quality of Life for women with Polycystic Ovary Syndrome (PCOSQ): translation, reliability and validity. Payesh 2012;11:227-33.
7. Badgwell DB, Lu Z, Le K, Gao F, Yang M, Suh GK, et al. The tumor-suppressor gene ARHI (DIRAS3) suppresses ovarian cancer cell migration through inhibition of the Stat3 and FAK/Rho signaling pathways. Oncogene 2012;31:68-79. doi.10.1038/onc.2011.213
8. Luo RZ, Fang X, Marquez R, Liu SY, Mills GB, Liao WS, et al. ARHI is a Ras-related small G-protein with a novel N-terminal extension that inhibits growth of ovarian and breast cancers. Oncogene 2003;22:2897-909. doi.10.1038/sj.onc.1206380
9. Yu Y, Luo R, Lu Z, Feng WW, Badgwell D, Issa JP, et al. Biochemistry and biology of ARHI (DIRAS3), an imprinted tumor suppressor gene whose expression is lost in ovarian and breast cancers. Methods Enzymol 2006;407:455-68. doi.10.1016/S0076-6879(05)07037-0
10. Shabgah AG, Salmaninejad A, Thangavelu L, Alexander M, Yumashev AV, Goleij P, et al. The role of non-coding genome in the behavior of infiltrated myeloid-derived suppressor cells in tumor microenvironment; a perspective and state-of-the-art in cancer targeted therapy. Prog Biophys Mol Biol 2021;161:17-26. doi.10.1016/j.pbiomolbio.2020.11.006
11. Lu Z, Luo RZ, Lu Y, Zhang X, Yu Q, Khare S, et al. The tumor suppressor gene ARHI regulates autophagy and tumor dormancy in human ovarian cancer cells. J Clin Invest 2008;118:3917-29. doi.10.1172/JCI35512
12. Wang ET, Calderon-Margalit R, Cedars MI, Daviglus ML, Merkin SS, Schreiner PJ, et al. Polycystic ovary syndrome and risk for long-term diabetes and dyslipidemia. Obstet Gynecol 2011;117:6. doi.10.1097/AOG.0b013e31820209bb
13. Rashidi H, Tafazoli M, Jalali MT. Relationship between serum lipids and insulin resistance among women with polycystic ovary syndrome. Armaghane danesh 2016;21:939-49.
14. Horri N, Farmani M, Haghighi S, Sattari G, Pournaghshband Z, Amini M. The prevalence of polycystic ovary syndrome (pcos) in type 2 diabetic women in reprodutive ages. Iran J Diabet Metabol 2006;5:257-63.
15. Shokrzadeh M, Goleij P, Behravan E, Ghassemi-Barghi N, Salehabadi Y, Rezaei A. Association between diabetics and intestinal cancer with the risk of mutation in CD38 gene in Iranian population. Arq Gastroenterol 2020;57:137-43. doi. 10.1590/S0004-2803.202000000-25
16. Ardalan Moghadam F, Rezaei A. Investigation of the presence of polymorphism in exons 2 and 3 of the DIRAS3 gene in women with breast cancer and diabetes. Cell Mol Res 2022; 35: 272-90.
17. Azziz R. Polycystic ovary syndrome. Obstet Gynecol 2018;132:321-36. doi.10.1097/aog.0000000000002698
18. Tsunoda T, Takagi T. Estimating transcription factor bindability on DNA. Bioinformatics 1999 Jul 1;15:622-30. doi.org/10.1093/bioinformatics/15.7.622.
19. Holmes BF, Sparling DP, Olson AL, Winder WW, Dohm GL. Regulation of muscle GLUT4 enhancer factor and myocyte enhancer factor 2 by AMP-activated protein kinase. Am J Physiol Endocrinol Metab 2005;289:E1071-6. doi.org/ 10.1152/ajpendo.00606.2004
20. Zhang Y, Guan Q, Liu Y, Zhang Y, Chen Y, Chen J, et al. Regulation of hepatic gluconeogenesis by nuclear factor Y transcription factor in mice. J Biol Chem 2018;293:7894-904. doi.10.1074/jbc.RA117.000508
21. Gurzov EN, Stanley WJ, Pappas EG, Thomas HE, Gough DJ. The JAK/STAT pathway in obesity and diabetes. FEBS J 2016;283:3002-15. doi.10.1111/febs.13709.

Ethics code: IR.IAU.TON.REC.1397.031XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 30، شماره 4 - ( 7-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها