:: دوره 29، شماره 6 - ( 11-1400 ) ::
جلد 29 شماره 6 صفحات 80-69 برگشت به فهرست نسخه ها
کاربرد رگرسیون جمعی مفصل دومتغیره در تعیین عوامل مؤثر بر آنزیم‌‌های کبدی ALT و AST
فرهاد محمدی1 ، مرتضی سدهی* 2، سلیمان خیری3 ، علی احمدی1 ، مهدی امیدی4
1- 1 گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدل‌‌سازی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
2- 1 گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدل‌‌سازی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران ، sedehi56@gmail.com
3- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدل‌‌سازی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
4- گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
چکیده:   (1294 مشاهده)
مقدمه: معمولاً هنگامی‌که توزیع متغیر وابسته از خاصیت نرمال بودن پیروی نمی‌‌کند، می‌‌توان از نوع رگرسیون ناپارامتری استفاده کرد. در این مطالعه هم با توجه به ویژگی متغیرها، از الگوی رگرسیون مفصل دومتغیره برای تشخیص عوامل تأثیرگذار بر آنزیم‌‌های کبدی ALT و AST و همچنین برای ارتباط هر دو آنزیم استفاده‌شده است. این نوع رگرسیون هنگامی مناسب است که متغیرهای پاسخ، چولگی و وابستگی نسبتاً بالایی باهم داشته باشند.
مواد و روش ها: در این مطالعۀ مقطعی، نمونه‌‌ای به حجم 2000 نفر از افراد شرکت‌کننده در مطالعۀ هم‌گروهی شهرکرد به‌تصادف انتخاب شد. برای رسیدن به الگوی رگرسیون مفصل، توزیع حاشیه‌‌ای گوسین معکوس و تابع مفصل گامبل با توجه به معیار آکائیک انتخاب گردید و از پکیج‌‌های آماری Gamlss،Copula ،Ggrm  در نرم‌افزار R استفاده شد.
یافته‌ها: با توجه به یافته‌‌ها، برخی از متغیرها از طریق مؤلفه‌های توزیع‌‌ حاشیه‌‌ای و تابع مفصل بر غلظت آنزیم‌‌های ALT و AST به‌عنوان عوامل مؤثر شناسایی گردیدند. متغیرهای اورۀ خون، تری‌گلیسرید، GGT، ALP و BMI تأثیر غیرخطی و معنا‌‌داری بر میانگین غلظت آنزیم ALT داشتند. متغیرهای BMI، GGT، ALP، LDL و HDL به‌صورت غیرخطی و همچنین اورۀ خون به‌صورت خطی، بر میانگین غلظت آنزیم AST به‌طور معنی‌‌دار مؤثر بودند. درنهایت، متغیرهای BMI، تری‌گلیسرید، GGT و ALP بر ارتباط میان سطح غلظت آنزیم‌‌های کبدی ALT و AST تأثیر می‌‌گذارند.
بحث و نتیجه‌گیری: پا استفاده از این الگو می‌‌توان علاوه بر شناسایی برخی عوامل مؤثر، به تشخیص روابط خطی و غیرخطی میان‌‌ متغیرهای مستقل با وابسته پی برد.
واژه‌های کلیدی: رگرسیون مفصل، تابع مفصل، آنزیم‌‌های کبدی ALT و AST
متن کامل [PDF 587 kb]   (505 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آمار زیستی
دریافت: 1399/12/13 | پذیرش: 1400/7/7 | انتشار: 1400/11/15
فهرست منابع
1. Dasgupta A. Alcohol and Its Biomarkers: Elsevier; 2015.
2. Field HA, Ober EA, Roeser T, Stainier DY. Formation of the digestive system in zebrafish liver morphogenesis. Deve Biol2003;253:279-90. doi.10.1016/S0012-1606(02)0017-9
3. Hilmi I, Horton CN, Planinsic RM, Sakai T, Nicolau R, Damian D, et al. The impact of postreperfusion syndrome on short term patient and liver allograft outcome in patients undergoing orthotopic liver transplantation. Liver Trans 2008;14:504-8. doi.10.1002/lt.21381
4. Ko SH, Baeg MK, Han KD, Ko SH, Ahn YB. Increased liver markers are associated with higher risk of type 2 diabetes. World J Gastroenterol 2015;21:7478. doi.10.3748/wjg.v21.i24.7478
5. Bral M, Aboelnazar N, Hatami S, Thiesen A, Bigam DL, Freed DH, et al. Clearance of transaminases during normothermic ex situ liver perfusion. Plos One 2019;14:215619. doi.10.1371/journal.pone.0215619
6. Kharchenko N, Synyts V, Kovtun T. Comparative analysis of the effects of alcoholism and opium addiction on liver function. Fiziolohichnyi 2001;47:81-6.
7. Espasandín J, Cadarso C, Kneib T, Marra G, Klein N, Radice R, et al. Assessing the relationship between markers of glycemic control through flexible copula regression models. Stat Med 2019;38:5161-81. doi.10.1002/Sim.8358
8. Mccullagh P, Nelder J. Generalized linear models. 2th ed. Chapman Hall London Publication. 1989;P.214-29.
9. Chen Y, Hanson T. Copula regression models for discrete and mixed bivariate responses. J Stat Theor Pract 2017;11:515-30.
10. Masarotto G, Varin C. Gaussian copula regression in R. J Stat Soft2017;77:1-26.
11. Sun J, Frees EW, Rosenberg MA. Heavy tailed longitudinal data modeling using copulas. Ins Mathe Econom 2008;42:817-30. doi.10.1016/j.insmatheco.2007.09.009
12. Marra G, Radice R. GJRM generalised joint regression modelling. 1 th ed. Sunders Publication.2017;P.173-92.
13. Khaledifar A, Hashemzadeh M, Solati K, Poustchi H, Bollati V, Ahmadi A, et al. The protocol of a population based prospective cohort study in southwest of Iran to analyze common non-communicable diseases Shahrekord cohort study. BMC Publ Health 2018;18:1-10.
14. Ning C. Dependence structure between the equity market and the foreign exchange market a copula approach. J Int Mon Fin2010;29:743-59. doi.10.1016/j.jimonfin.2009.12.002
15. Chavezdemoulin V, Vatter T. Generalized additive models for conditional copulas. J Mult Ana 2015;141:147-67. doi.10.1016/j.jmva.2015.07.003
16. Stasinopoulos MD, Rigby RA, Heller GZ, Voudouris V, De Bastiani F. Flexible regression and smoothing using. Gamlss CRC Publication. 2017;P.231-55.
17. Robinson D, Whitehead T. Effect of body mass and other factors on serum liver enzyme levels in men attending for well population screening. Ann Clin Biochem 1989;26:393-400. doi:10.1177/000456328902600503
18. Tohidi M, Harati H, Hadaegh F, Mehrabi Y, Azizi F. Association of liver enzymes with incident type 2 diabetes Tehran lipid and glucose study. Iranian J Diabete Metab2007;7:167-76.
19. Stranges S, Trevisan M, Dorn JM, Dmochowski J, Donahue RP. Body fat distribution liver enzymes and risk of hypertension evidence from the Western New York study. Hypertension 2005;46:1186-93. doi.10.1161/01.HYP.0000185688.81320.4d
20. Javaid A, Hasan R, Zohra A, Hussain Z. A comparative study of the antihypertensive agents on serum liver enzymes ALT, AST and ALP of hypertensive and cardiac patients. J Bas Appl Sci2012;8:468-72.
21. Afsharnezhad S, Masoomi A, Mohammadi M, Lotfi M, Shohodi Far S. Evaluation the level of Serum Liver enzymes in Crystal Addicts. Modares Journal of Biotechnology. 2010;1(1):0-.
22. Hussein RR, Soliman RH, Ali AMA, Tawfeik MH, Abdelrahim ME. Effect of antiepileptic drugs on liver enzymes. Benisuef Uni J Bas Appl Sci 2013;2:9-14. doi.10.1016/j.bjbas.2013.09.002
23. Jain R, Varghese ST. Diagnostic usefulness of liver function tests in alcohol and opioid dependent patients. Add Dis Their Treat 2005;4:117-20. doi.10.1097/01.adt.0000155724.37245.9c
24. Tomizawa M, Kawanabe Y, Shinozaki F, Sato S, Motoyoshi Y, Sugiyama T, et al. Elevated levels of alanine transaminase and triglycerides within normal limits are associated with fatty liver. Exp Therape Med2014;8:759-62. doi.10.3892/etm.2014.1798
25. Deb S, Puthanveetil P, Sakharkar P. A Population based cross-sectional study of the association between liver enzymes and lipid levels. Int J Hepatol2018;2018:39-43.
26. Jiang ZG, Mukamal K, Tapper E, Robson SC, Tsugawa Y. Low LDL-C and high HDL-C levels are associated with elevated serum transaminases amongst adults in the United States a cross sectional study. Plos One2014;9:85366. doi.10.1371/journal.pone.0085366

Ethics code: 3316XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 29، شماره 6 - ( 11-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها