:: دوره 29، شماره 2 - ( 3-1400 ) ::
جلد 29 شماره 2 صفحات 63-55 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر ماساژ سوئدی بر شاخص‌های فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به سکتۀ مغزی ایسکمیک
امنه ملکی1 ، زهرا مشتاق2 ، طاهره نصرآبادی* 3
1- گروه پرستاری، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی، تهران، ایران
2- گروه پرستاری، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3- گروه پرستاری، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی، تهران، ایران ، taherehnasrabadi2009@gmail.com
چکیده:   (2136 مشاهده)
مقدمه: علاوه بر عوامل مستعدکنندۀ سکتۀ مغزی، استرسورهایی که ناشی از عوارض سکتۀ مغزی هستند؛ مانند اختلال در تکلم، فلج نسبی یا کامل اندام‌ها (پارزی و پلژی)، استرس ناشی از بستری شدن و ناتوانی در انجام فعالیت‌های روزمره، باعث ایجاد تغییرات فیزیولوژیک در بیماران سکتۀ مغزی می‌شوند که با تغییر سبک زندگی و استفاده از طب تکمیلی می‌توان شاخص‌های فیزیولوژیک را در این بیماران کنترل کرد. در این پژوهش، تأثیر ماساژ سوئدی بر شاخص‌های فیزیولوژیک در بیماران سکتۀ مغزی بررسی‌شده است.
مواد و روش‌ها: این پژوهش، مطالعه‌ای نیمه‌تجربی است که طی 1398 و 1399، بر روی 45 نفر از بیماران سکتۀ مغزی ایسکمیک انجام گردید که در بخش‌های ایسییو، داخلی و نورولوژی بیمارستان‌های امام رضا (ع) و شهید فیاضبخش وابسته به سازمان تأمین اجتماعی تهران بستری بودند. افراد آزمایش‌شده، طی ساعات 15 الی 17، به مدت بیست دقیقه در طول سه روز متوالی، تحت ماساژ سوئدی در ناحیۀ پشت قرار گرفتند و شاخص‌های فیزیولوژیک ده دقیقه پیش از ماساژ و ده دقیقه پس از ماساژ سوئدی کنترل گردید. روش گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامۀ اطلاعات جمعیتشناختی و چک‌لیست شاخص‌های فیزیولوژیک بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از جداول آماری، نمودارها، شاخص‌های آماری، آزمون‌هایی نظیر آزمون t زوج و از نرم‌افزار SPSS vol.21 استفاده شد.
یافته‌های پژوهش: نتایج تحلیل آماری نشان داد که میانگین فشارخون سیستول در روز اول، دوم و سوم ده دقیقه پس از ماساژ سوئدی، به ترتیب برابر (122.98±15.61)، (118.24±15.29) و (119.18±13.46) میلی‌متر جیوه بود؛ همچنین میانگین فشارخون دیاستول در ده دقیقه پس از ماساژ سوئدی، در سه روز متوالی، به ترتیب برابر (66.60±10.35)، (65.09±10.63) و (69.44±10.22) میلی‌متر جیوه بود. تحلیل آماری نشان داد که تفاوت معناداری میان داده‌ها پیش و پس از ماساژ وجود داشت.
میانگین تعداد نبض در سه روز متوالی، به ترتیب (83.11±13.46)، (78.82±10.32) و (80.09±8.56) بود که از نظر تحلیل آماری، تفاوت معناداری وجود داشت؛ همچنین برای میانگین درصد غلظت اکسیژن خون شریانی، در سه روز متوالی پس از ماساژ، به ترتیب نتایج ذیل بهدست آمد: (95.93±1.91)، (97.20±1.49) و (97.42±1.39) که از نظر آماری تفاوت معناداری وجود داشت. میانگین درجه حرارت بدن، در سه روز متوالی پس از ماساژ سوئدی، به ترتیب (37.19±0.34)، (37.80±5.41) و (37.16±0.38) بود که در دو روز اول سطح معنادار مشاهده‌شده بیشتر از 005/0 بود و تنها در روز سوم تفاوت معناداری حاصل گردید (P<0.005).
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعۀ حاضر نشان‌دهندۀ تأثیر مثبت ماساژ سوئدی بر فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، کاهش تعداد نبض و افزایش میزان درصد اکسیژن خون شریانی در بیماران سکتۀ مغزی ایسکمیک است؛ اما بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده، تأثیر مداخله بر درجه حرارت بدن محسوس نبود.
 
واژه‌های کلیدی: سکتۀ مغزی ایسکمیک، ماساژ سوئدی، شاخص‌های فیزیولوژیک
متن کامل [PDF 780 kb]   (590 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/3/13 | پذیرش: 1399/6/25 | انتشار: 1400/3/10
فهرست منابع
1. Passier P, Visser J, Zandvoort M, Rinkel G, Lindeman E, Post M. Predictors of long term health related quality of life in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Neuro Rehabil2012; 30:137-45.
2. Mousavi M, Lotfi R, Dadkhahtehrani T, Khorramirad A. [Risk factor frequencies in ischemic and hemorrhagic stroke: a comparative study]. Adv Nurs Midwifer2009; 19:12-7. (Persian)
3. Lee JH, Seo EK, Shim JS, Chung SP. The effects of aroma massage and foot bath on psychophysiological response in stroke patients. J Phys Therap Sci 2017; 29:1292-6. doi.10.1589/jpts.29.1292
4. Abbasi Z, Abedian Z, Fadayi A, Esmaeil H. [Effect of massage on physiologic responses on primiparous Women]. Horizon Med Sci 2007; 13:28-33. (Persian)
5. Eimani E, Moshtaqeshgh Z, Alihoseini T, Alavimajd H, AbedSaeidi J. [The effect of foot massage on physiological indicators of female patients with CVA admitted in the ICU]. JSSU 2009; 17:209-15. (Persian)
6. Eimani E. [The effect of foot massage on physiological and sleep parameters of patients admitted to the ICU of one of the hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of medical sciences. J Med Sci UniTehran 2004; 2:62-6. (Persian)
7. Hajihosseini F, Avazeh A, Elahi N, Shariati A, Souri H. [The effect of massage on comatos patients' vital signs hospitalized in intensive care units]. J Arak Uni Med Sci 2006; 9:26-35
8. (Persian)
9. Gholami F. [The effect of two Swedish massage techniques on physiological symptoms and anxiety in healthy Women]. Iran J Nurs2018; 2:23-9. (Persian)
10. Jouzi M. [Assessment of the effect of massage therapy on stroke patients]. Med Sci2009; 19:256-61. (Persian)
11. Atashi V, Mohammadi F, Dalvandi A, Abdollahi I, Kazemi R. [Effect of slow stroke back massage (ssbm) on shoulder pain and hand function in patients with stroke]. Hayat 2012; 18:47-56. (Persian)
12. Maleki M, Ghaderi M, Ashktorab T, Nooghabi H. [The effect of light music on physiological parameters of patients with traumatic brain injuries at intensive care units]. Horizon Med Sci 2012, 18: 66-74. (Persian)
13. Atashi V, Mohammadi F, Dalvandi A, Abdollahi I, Shafiei Z. [Effect of slow stroke back massage on anxiety in patients with stroke a randomized clinical trial]. J Clin Nurs Midwifer2014; 2:45-52. (Persian)
14. Sahbaie F, Mohammadzadeh S, Ebrahimi E, Zolfaghari F. [The effect of Sweden massage on hypertention. Med Sci J Islam Azad Uni 2008; 18:167-70.
15. (Persian)
16. Chen L, Shiahlian CH, Meiyeh W. Effects of massage on blood pressure in patients with hypertension and prehypertension a metaanalysis of randomized controlled trials. J Cardiovasc Nurs2016; 3:73-83. doi.10.1097/JCN.0000000000000217

Ethics code: IR.IAU.PS.REC.1398.199XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 29، شماره 2 - ( 3-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها