[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: درباره نشريه :: صفحه اصلي :: آخرين شماره :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 28، شماره 3 - ( 6-1399 ) ::
جلد 28 شماره 3 صفحات 10-1 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش گیرنده ‎های گرلینی ناحیه سپتوم میانی در اثرات مورفین بر تثبیت حافظه در یادگیری اجتنابی غیرفعال
سودابه دستجانی فراهانی1 ، نیلوفر دربندی* 2، فرزانه نظری سرنجه3
1- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران
2- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران ، N-Darbandi@araku.ac.ir
3- گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده:   (1919 مشاهده)
مقدمه: شواهد نشان می دهد مورفین باعث تخریب حافظه می شود. هم چنین هورمون گرلین در ارتباط با حافظه و یادگیری دخالت دارد و اثرات پاداشی مواد مخدر را میانجی‎ گری می ‎کند. در مطالعه حاضر نقش گیرنده‎ های گرلینی ناحیه سپتوم میانی در اثرات مورفین بر تثبیت حافظه در یادگیری اجتنابی غیرفعال بررسی شد.
 مواد و روش‏ ها: در این مطالعه تجربی، 91 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 13 گروه(7=n) شامل گروه‎ های­ سالین(ml/kg1)، مورفین(mg/kg5/7-5/0) و  گرلین(lµnmol/1-0) به همراه مورفین(mg/kg5/7) یا سالین(ml/kg1) تقسیم شدند. در گروه‎ های دریافت کننده گرلین، بلافاصله پس از آموزش گرلین به درون ناحیه سپتوم میانی تزریق و پس از پنج دقیقه سالین و یا مورفین به صورت زیرجلدی تزریق شد. مرحله آزمون 24 ساعت بعد از آموزش انجام شد. داده­ ها با استفاده از آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.
 یافته ‏های پژوهش: تزریق پس از آموزش مورفین، مدت زمان ورود به ناحیه تاریک را در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی ‏داری کاهش و مدت زمان ماندن در اتاق تاریک را افزایش می ­دهد(P<0.001). تزریق گرلین به داخل ناحیه MS فراموشی ناشی از مورفین(5/7 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) را مهار نمود(P<0.001). تزریق گرلین به تنهایی تاثیر معنی ‏داری بر به ‏خاطر‏آوری حافظه نداشت(P>0.05).
بحث و نتیجه‏ گیری: گرلین قادر است از اثرات تخریبی مورفین بر حافظه و یادگیری در مدل اجتنابی مهاری جلوگیری کرده و احتمالاً ناحیه سپتوم میانی در بروز این اثر دخالت دارد.
واژه‌های کلیدی: گرلین، یادگیری اجتنابی غیرفعال، سپتوم میانی، مورفین، موش صحرایی نر
متن کامل [PDF 985 kb]   (586 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1398/8/5 | پذیرش: 1398/11/19 | انتشار: 1399/6/10
فهرست منابع
1. Ghasemzadeh Z, Rezayof A. Role of hippocampal and prefrontal cortical signaling pathways in dextromethorphan effect on morphine-induced memory impairment in Rats. Neurobiol Learn 2016; 128: 23-32. doi.10.1016/j.nlm.2015.11.015.
2. Khakpai F, Nasehi M, Haerirohani A, Eidi A, Zarrindast MR. Septo hippocampo septal loop and memory formation. Bas Clin Neurosci 2013; 4:5-23.
3. Muller C, Remy S. Septo hippocampal interaction. Cell Tis Res 2018; 373: 565-75. doi.10.1007/s00441-017-2745-2.
4. Felten DL, Obanion MK, Summo M. Netters atlas of neuroscience. 3th ed. Elsevier Publication. 2016; P.421-61.
5. Hajizadehmoghaddam A, Bigdellu R, Fatemitabatabaei SR, Roohbakhsh A. Cannabinoid system of the lateral septum in the modulation of anxiety like behaviors in Rats. Arch Iran Med 2013; 16: 711-6. doi.0131612/AIM.006.
6. Matsuyama N, Uwano T, Hori E, Ono T, Nishijo H. Reward contingency modulates neuronal activity in Rat septal nuclei during elemental and configural association tasks. Front Behave Neurosci 2011; 5:1-17. doi.10.3389/fnbeh.2011.00026.
7. Tsanov M. Differential and complementary roles of medial and lateral septum in the orchestration of limbic oscillations and signal integration. Eur J Neurosci 2017; 48:2783-94. doi.10.1111/ejn.13746.
8. Muller TD, Nogueiras R, Andermann ML, Andrews ZB, Anker SD, Argente J, et al. Ghrelin. Mol Metab 2015; 4:437-60 doi.10.1016/j.molmet.2015.03.005.
9. Delporte C. Structure and physiological actions of ghrelin. Scientifica2013; 1-25. doi:10.1155/2013/518909.
10. Gasco V, Beccuti G, Marotta F, Benso A, Granata R, Broglio F, Ghigo E. Endocrine and metabolic actions of ghrelin. Endocr Dev 2010; 17:86-95. doi. 10.1159/000262531.
11. Carlini VP, Perez MF, Salde E, Schioth HB, Ramirez OA, Barioglio SR. Ghrelin induced memory facilitation implicates nitric oxide synthase activation and decrease in the threshold to promote LTP in hippocampal dentate gyrus. Physiol Behave 2010; 101: 117-23. doi. 10.1016/j.physbeh.2010.04.026
12. Beheshti S, Aslani N. Local injection of d-lys3-GHRP6 in the rat amygdala dentate gyrus or ventral tegmental area impairs memory consolidation. Neuropeptides 2018; 67: 20-6. doi. 10.1016/j.npep.2017.11.002.
13. Diano S, Farr SA, Benoit SC, McNay EC, Silva ID, Horvath B, et al. Ghrelin controls hippocampal spine synapse density and memory performance. Nat Neurosci 2006; 9:381-8. doi.10.1038/nn1656.
14. Gholami M, Sadegh M. [Assessing the effect of drug tolerance due to chronic administration of morphine and salicylate on synaptic plasticity]. Torbat Heydariyeh Uni Med Sci 2017; 5: 61-71. (Persian)
15. Zigman JM, Jones JE, Lee CE, Saper CB, Elmquist JK. Expression of ghrelin receptor mRNA in the Rat and the Mouse brain. J Comp Neurol 2006; 494: 528-48. doi. 10.1002/cne.20823.
16. Darbandi N, Nazariserenjehyadegary A, Momeni, HR. [The effect of iintra ventral tegmental area injection of ghrelin on morphine induced amnesia in male Rats]. JRUMS 2019; 18: 147-60. (Persian)
17. Paxinos G, Watson C. The Rat brain in stereotaxic coordinates. 3th ed. Acad San Diego Publication. 2007; P.231-9.
18. Nazariserenjeh F, Darbandi N, Majidpour S, Moradi P. Ghrelin modulates morphine nicotine interaction in avoidance memory involvement of CA1 nicotinic receptors. Brain Res 2019; 1720: 146315. doi. 10.1016/j.brainres.2019.146315.
19. Darbandi N, Nazariserenjeh F, Moradi P. [The effect of intra hippocampal injection of ghrelin on morphine- induced amnesia in inhibitory avoidance task]. Qom Uni Med Sci J 2018; 12:19-29. (Persian). doi. 10.29252/qums.12.8.19.
20. Rezayof A, Amini R, Rassouli Y, Zarrindast MR. Influence of nitric oxide on morphine induced amnesia and interactions with dopaminergic receptor agents. Physiol Behav 2006; 88: 124 -31. doi.10.1016/j.physbeh.2006.03.017.
21. Goshadrou F, Kermani M, Ronaghi A, Sajjadi S. The effect of ghrelin on MK801 induced memory impairment in rats. Peptides 2013; 44: 60-5. doi. 10.1016/j.peptides.2013.03.022.
22. Guo M, Xu NJ, Li YT, Yang JY, Wu CF, Pei G. Morphine modulates glutamate release in the hippocampal CA1 area in Mice. Neurosci Lett 2005; 381: 12-5. doi. 10.1016/j.neulet.2005.01.071.
23. Cai Y, Yang L, Hu G, Chen X, Niu F, Yuan L, et al. Regulation of morphine induced synaptic alterations role of oxidative stress ER stress and autophagy. J Cell Biol 2016; 215: 245-58. doi.10.1083/jcb.201605065.
24. Mohamed HM, Mahmoud AM. Chronic exposure to the opioid tramadol induces oxidative damage, inflammation and apoptosis, and alters cerebral monoamine neurotransmitters in Rats. Biomed Pharmacother 2019; 110: 239-47. doi.10.1016/j.biopha.2018.11.141.
25. Rouhani F, Khodarahmi P, Naseh V. NGF and BDNF and Arc mRNA expression in the hippocampus of Rats after administration of morphine. Neurochem Res 2019; 44: 2139-46. doi.10.1007/s11064-019-02851-z.
26. Wang H, Burns L. Naloxones pentapeptide binding site on filamin A blocks Mu opioid receptorGs coupling and CREB activation of acute morphine. Plos One 2009; 4: 4282. doi. 10.1371/journal.pone.0004282.
27. Mandal A, Prabhavalkar K, Bhatt L. Gastrointestinal hormones in regulation of memory. Peptides 2018; 102: 16–25. doi: 10.1016/j.peptides.2018.02.003.
28. Ghersi MS, Gabach LA, Buteler F, Vilcaes AA, Schioth HB, Perez MF, Barioglio SR. Ghrelin increases memory consolidation through hippocampalmechanisms dependent on glutamate release and NR2B subunitsof the NMDA receptor. Psychopharmacology 2015; 232: 1843-57. doi.10.1007/s00213-014-3817-6.
29. Ardjmand A, Rezayof A, Zarrindast MR. Involvement of central amygdala NMDA receptor mechanism in morphine state dependent memory retrieval. Neurosci Res 2011; 69: 25-31. doi. 10.1016/j.neures.2010.09.005.
30. Jerlhag E, Engel JA. Ghrelin receptor antagonism attenuates nicotine induced locomotor stimulation accumbal dopamine release and conditioned place preference in Mice. Drug Alcohol Dep 2011; 117: 126-31. doi.10.1016/j.drugalcdep.2011.01.010.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: (IR.ARAKMU.REC.1397.215)XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dastjani-Farahani S, Darbandi N. The Role of Middle Septal Ghrelin Receptors in the Effects of Morphine on Memory Consolidation in Passive Avoidance Learning. Journal of Ilam University of Medical Sciences 2020; 28 (3) :1-10
URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-6108-fa.html

دستجانی فراهانی سودابه، دربندی نیلوفر، نظری سرنجه فرزانه. نقش گیرنده ‎های گرلینی ناحیه سپتوم میانی در اثرات مورفین بر تثبیت حافظه در یادگیری اجتنابی غیرفعال. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1399; 28 (3) :10-1

URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-6108-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 28، شماره 3 - ( 6-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام Journal of Ilam University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.15 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4541