:: دوره 28، شماره 4 - ( 7-1399 ) ::
جلد 28 شماره 4 صفحات 78-66 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وضعیت بیان و متیلاسیون پروموتر ژن ELF5 در بیماران مبتلا به سرطان پستان
آذر حیدری زادی1 ، مهدیه سلیمی* 2، حسین مزدارانی3
1- گروه ژنتیک، واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
2- گروه ژنتیک پزشکی، پژوهشکده زیست فناوری پزشکی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران ، salimi@nigeb.ac.ir
3- گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده:   (2463 مشاهده)
مقدمه: سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در زنان ایرانی است. ژنELF5  به عنوان یک  فاکتور رونویسی از خانوادهETS  می تواند نقش کلیدی در بدخیمی سرطان پستان خصوصاً در زیر گروهbasal-like  و فرم های مقاوم آندوکرینی ایفا نماید. تغییرات متیلاسیون پروموتر ژن، هدف مناسبی جهت اســــتراتژی های درمــانی  محسوب می شود. در مطالعه حاضر فراوانی این پدیده اپیژنتیک و بیان ژن ELF5 و نیز ارتباط آن ها با ویژگی های پاتولوژیکی و بالینی بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر به منظور بررسی متیلاسیون پروموتر ژن ELF5، 134 نمونه بافـــتی با استــــفاده از روش  Methylation Specific PCR و جهت بررسی بیان ژن، 164 نمونه بافتی توموری و 10 نمونه بافت نرمال پستانی مستخرج از جراحی زیبایی کاهش حجم پستان با استفاده از روش Real-Time RT-PCR مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته های پژوهش: داده های حاصل از این پژوهش مبین این امر است که حدود 70 درصد از نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان در ناحیه پروموتر ژن ELF5 واجد متیلاسیون می باشند. هم چنین کاهش بیان ژن ELF5 با افزایش استیج یا مرحله بیماری، سه گانه منفی بودن و تهاجم ارتباط معناداری را نشان می دهد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج حاضر مبین این است که افزایش فراوانی متیلاسیون پروموتر این ژن در بیماران نسبت به بافت های کنترل و ارتباط آن با عوامل موید پروگنوز ضعیف بیماری می تواند به عنوان یک کاندید احتمالی جهت مطالعات بیشتر در جهت تایید نقش زیست نشانگر پیش اگهی ضعیف در سرطان پستان معرفی گردد.
 
واژه‌های کلیدی: ELF5، متیلاسون، سرطان پستان، بیان ژن، اپی ژنتیک
متن کامل [PDF 734 kb]   (1385 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژنتیک
دریافت: 1398/6/24 | پذیرش: 1399/1/26 | انتشار: 1399/8/10
فهرست منابع
1. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, Ebrahimi M. Breast cancer in Iran an epidemiological review. Breast J 2007; 13:383-91. doi.10.1111/j.1524-474
2. Dumitrescu RG. Early epigenetic markers for precision medicine. Meth Mol Biol 2018; 1856:3-17. doi.10.1007/978-1-4939-8751-1-1.
3. Ramalho J, Henrique R, Jeronimo C. Methylation specific PCR in Tost J DNA methylation protocols. Meth Mole Biol2018; 1708:123-9. doi.10.1007/978-1-4939-7481-8-23
4. Abbasi B, Ansarinejad N, Fardad F, Nasiripour S, Ramim T. [Breast cancer epigenetics]. Tehran Uni Med J 2016; 74:535-44. (Persian)
5. Brancaccio M, Natale F, Falco G, Angrisano T. Cell free DNA methylation the new frontiers of pancreatic cancer biomarkers discovery. Genes2020; 11:14. doi.10.3390/genes11010014
6. Lee HJ, Hinshelwood RA, Bouras T, Gallego D, Valdes F, Blazek K, et al. Lineage specific methylation of the Elf5 promoter in mammary epithelial cells. Stemcells 2011; 29:1611-9. doi.10.1002/stem.706
7. Zhang X, Lin J, Ma Y, Zhao J. Overexpression of E74-like factor 5 inhibits migration and invasion of ovarian cancer cells. Int J Exp Clin Res2019; 25:856. doi.10.12659/MSM.913058
8. Luk IY, Reehorst CM, Mariadason JM. ELF3 and ELF5 and EHF and SPDEF transcription factors in tissue homeostasis and cancer. Molecules 2018; 23:2191. doi.10.3390/molecules23092191
9. Zhou J, Ng AY, Tymms MJ, Jermiin LS, Seth AK, Thomas RS, et al. A novel transcription factor ELF5 belongs to the ELF subfamily of ETS genes and maps to human chromosome 11p13–15 a region subject to LOH and rearrangement in human carcinoma cell lines. Oncogene 1998; 17:2719-32. doi.10.1038/sj.onc.1202198
10. Omata F, Mcnamara KM, Suzuki K, Abe E, Hirakawa H, Ishida T, et al. Effect of the normal mammary differentiation regulator ELF5 upon clinical outcomes of triple negative breast cancers patients. Breast Cancer2018 1; 25:489-96. doi.10.1007/s12282-018-0842-z.
11. Lapinskas EJ, Svobodova S, Davis ID, Cebon J, Hertzog PJ, Pritchard MA. The ets transcription factor elf5 functions as a tumor suppressor in the kidney. Twin Res Hum Gene2011; 14:316-22. doi.10.1375/twin.14.4.316.
12. Metzger DE, Xu Y, Shannon JM. Elf5 is an epithelium specific fibroblast growth factor sensitive transcription factor in the embryonic lung. Dev Dynam Off Publ Am Associ Anatom2007; 236:1175-92. doi.10.1002/dvdy.21133.
13. Chakrabarti R, Hwang J, Blanco MA, Wei Y, Lukacisin M, Romano RA, et al. Elf5 inhibits the epithelial mesenchymal transition in mammary gland development and breast cancer metastasis by transcriptionally repressing Snail2. Nature Cell Biol2012; 14:1212-22. doi.10.1038/ncb2607.
14. Wu B, Cao X, Liang X, Zhang X, Zhang W, Sun G, et al. Epigenetic regulation of Elf5 is associated with epithelial-mesenchymal transition in urothelial cancer. Plos One2015 28;10: 117510. doi.10.1371/journal.pone.0117510.
15. Rogers RL, Seuningen I, Gould J, Hertzog PJ, Naylor MJ, Pritchard MA. Transcript profiling of Elf5+/− mammary glands during pregnancy identifies novel targets of Elf5. Plos One 2010 7; 5: 13150. doi.10.1371/journal.pone.0013150.
16. Furth PA, Nakles RE, Millman S, Diaz ES, Cabrera MC. Signal transducer and activator of transcription 5 as a key signaling pathway in normal mammary gland developmental biology and breast cancer. Breast Cancer Res Ac2011; 13:220. doi.10.1186/bcr2921.
17. Chean J, Chen CJ, Shively JE. ETS transcription factor ELF5 induces lumen formation in a 3D model of mammary morphogenesis and its expression is inhibited by Jak2 inhibitor TG101348. ExpCell Res2017; 359:62-75. doi.10.1016/j.yexcr.2017.08.008.
18. Siegel PM, Muller WJ. Transcription factor regulatory networks in mammary epithelial development and tumorigenesis. Oncogene2010; 29:2753-9. doi.10.1038/onc.2010.43.
19. Piggin CL, Roden DL, Gallego D, Lee HJ, Oakes SR, Ormandy CJ. ELF5 isoform expression is tissue specific and significantly altered in cancer. Breast Cancer Res2016; 18:4. doi.10.1186/s13058-015-0666-0.
20. Okamura Y, Aoki Y, Obayashi T, Tadaka S, Ito S, Narise T, et al. Coexpression database for animal species by DNA-microarray and RNAseq based expression data with multiple quality assessment systems. Nucle Acids Res2015; 43: 82-6. doi.10.1093/nar/gku1163.
21. Fitzgerald LM, Browne EP, Christie KD, Punska EC, Simmons LO, Williams KE, et al. ELF5 and dok7 regulation in anti-estrogen treated cells and tumors. Cancer Cell Int2016; 16:8. doi.10.1186/s12935-016-0282-9.
22. Mathsyaraja H, Ostrowski MC. Setting Snail2s pace during EMT. Nature Cell Biolo 2012; 14:123-7. doi.10.1038/ncb2616

Ethics code: 52d/4922, 6.10.2016XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 28، شماره 4 - ( 7-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها