:: دوره 28، شماره 3 - ( 5-1399 ) ::
جلد 28 شماره 3 صفحات 79-70 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی شدت بیماری آرتریت روماتوئید بر اساس میزان سدیمانتاسیون خون و مفاصل حساس با استفاده از مدل طولی
ایوب پورصفر1 ، مهدی رهگذر* 2، اکبر بیگلریان3 ، معصومه اخلاقی کلهرودی4
1- کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
2- گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران ، ma.rahgozar@uswr.ac.ir
3- گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران
4- گروه بیماری های داخلی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
چکیده:   (2769 مشاهده)
مقدمه: شدت بیماری آرتریت روماتوئید متغیر پنهانی است که می ‌بایست توسط ابزاری مناسب اندازه­ گیری شود. این متغیر نقش مهمی در بررسی وضعیت بیماری افراد در یک مقطع زمانی و در طول زمان ایفا می ‌نماید. ابزارDAS28  یکی از ابزارهای رایج و مناسب در اندازه­ گیری شدت بیماری آرتریت روماتوئید است. دو مولفه اصلی این ابزار، ارگان عمومی(میزان سدیمانتاسیون خون) و ارگان مفاصل(تعداد مفاصل حساس) بیماران آرتریت روماتوئید است که از مقیاس رتبه ‌ای برخوردار می ‌باشند. هدف این پژوهش ارائه یک مدل با اثرات تصادفی حاشیه ‌ای شده توأم جهت بررسی عوامل موثر بر این مولفه‌ ها است. از این رویکرد جهت تحلیل هم ­زمان متغیرهای که دارای همبستگی بین مشاهدات است، استفاده می ‌شود.
مواد و روش ­ها: داده ­های مورد استفاده در این پژوهش اطلاعات پرونده 107 بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید است که در بازه زمانی سال ­های 1395­ تا 1397 به بیمارستان شریعتی تهران مراجعه کرده‌ اند. متغیرهای پاسخ، میزان سدیمانتاسیون خون­ و مفاصل حساس بیماران بوده که به‌ صورت رتبه ­ای، دسته­ بندی شده‌ اند. دو مدل، اثرات تصادفی حاشیه­ ای شده تک متغیره و مدل اثرات تصادفی حاشیه ­ای شده توأم برای مدل بندی استفاده و انتخاب بهترین مدل بر اساس حداقل بودن مقدار آکائیک انجام شد. به‌ منظور تجزیه‌ و تحلیل داده­ ها از نرم ‌افزار SAS نسخه­ 4/9 استفاده و نتایج در سطح معنی ­داری 05/0 گزارش گردید.
یافته ­های پژوهش: در مدل اثرات تصادفی حاشیه­ ای شده توأم، اثر زمان روی متغیر میزان سدیمانتاسیون خون(93/1-27/1CI: 95 درصد، 56/1OR=) معنی ‌دار بود. هم چنین اثر زمان(21/2-55/1CI: 95 درصد، 85/1OR=)، مصرف سیگار(82/0-12/0CI: 95 درصد، 31/0OR=)، سطح ویتامین د خون(02/1-00/1CI: 95 درصد، 01/1OR=) روی متغیر مفاصل حساس بیمار ارتباط آماری معنی ­داری داشت. فواصل اطمینان، خطای معیار و هم چنین مقدار آکائیک در مدل اثرات تصادفی حاشیه­ ای شده توأم کمتر از مدل تک متغیره بود.
بحث و نتیجه ­گیری: نتایج نشان داد که مدل اثرات تصادفی حاشیه­ ای شده توأم می­ تواند میانگین حاشیه­ ای را در کل جامعه بیماران آرتریت روماتوئید و نیز همبستگی بین مشاهدات را لحاظ نماید. هم چنین نتیجه این مطالعه نشان داد که عوامل موثر بر شدت بیماری در نمونه مورد مطالعه با استفاده از مدل JMRE، عبارت از زمان، مصرف سیگار و سطح ویتامین د خون است.
 
واژه‌های کلیدی: شدت بیماری آرتریت روماتوئید، رویکرد حاشیه ای شده، مدل توأم، اثرات تصادفی، مطالعه طولی
متن کامل [PDF 909 kb]   (1522 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آمار زیستی
دریافت: 1398/6/17 | پذیرش: 1398/8/19 | انتشار: 1399/6/10
فهرست منابع
1. Firestein GS. Etiology and pathogenesis of rheumatoid arthritis.2 th ed. Sunders Publication. 2001;P. 921-66.
2. Koopman WJ. Moreland LW. Arthritis and allied conditions a textbook of rheumatology. 1 th ed. Lip Williams Wilkins Publication.2005;P.213-26.
3. Davatchi F. Pattern of rheumatic diseases in Asia pacific and the tropics. Ann Sci Meet Am Coll Rheumatol2005;2;201-9. doi.10.4103/0019-5359.103160
4. Klippel J, Dieppe P, Arnett F. Rheumatology. 2th ed. London Mosby Publication.1998;P.311-29.
5. Isenberg DA. Oxford textbook of rheumatology.1 th ed. Oxford Uni London Publication. 2004; P.172-8. doi. 10.1093/rheumatology/kem108
6. Imboden JB, Hellmann DB, Stone JH. Current rheumatology diagnosis and treatment. Curr Rheumatol Diagnos Treat 2007;3: 123-9.
7. West SG. Rheumatology secrets.1th ed. Else Health Sci Publication.2002:
8. Anderson D. Harrisons principles of internal medicine. Neurology2005;64: 1488-9.
9. Hastings DE, Evans JA. Rheumatoid wrist deformities and their relation to ulnar drift. J Bone Join SurgAm 1975;57: 930-4.
10. Akbariean M, Salehiabri E.Rheumatoid disease. 1th ed. Tehran Uni Publication. 2005;1:81-9.
11. Prevoo M. Modified disease activity scores that include twenty eight‐joint counts development and validation in a prospective longitudinal study of patients with rheumatoid arthritis. Arth Rheum Off J Am Coll Rheumatol1995;38: 44-8.doi.10.1002/art.1780380107
12. Felson DT. The American college of rheumatology preliminary core set of disease activity measures for rheumatoid arthritis clinical trials. Arth Rheum Off J Am1993;36:729-40. doi.10.1002/art. 1780360601
13. Agresti A. A model for repeated measurements of a multivariate binary response. J Am Sta As1997;92: 315-21.doi. 10.1080/01621459.1997.10473629
14. Conaghan PG. Persistently moderate DAS-28 is not benign: loss of function occurs in early RA despite step-up DMARD therapy. Rheumatology 2010;49: 1894-9. doi.10.1093/rheumatology/keq178
15. Heagerty PJ. Marginally specified logistic normal models for longitudinal binary data. Biometrics 1999; 55: 688-98. doi.10.1111/j.0006-341x.1999.00688.x
16. Heagerty PJ, Zeger SL. Marginalized multilevel models and likelihood inference with comments and a rejoinder by the authors. Sta Sc 2000; 15: 1-26.
17. 17 YacoubY, Amine B, Laatiris A, Hajjajhassouni N. Health related quality of life in Moroccan patients with rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol2012; 31: 1471-7. doi.10.1007/s10067-012-2037-x
18. Paco MJ, Welsingrobert B, Landewe M, Piet LCM, Riel V. The relationship between disease activity and radiologic progression in patients with rheumatoid arthritis a longitudinal analysis. Arth Rheum Offi J Am Coll Rheumatol2004; 50: 2082-93. doi.10.1002/art.20350
19. Praevoo M. Modified disease activity scores that include twenty eight joint counts. Arth Rheum 1995;38: 44-8. doi.10.1002/art.1780380107.
20. Saddamhussain MS, Tripathi V. Smoking under hypoxic conditions a potent environmental risk factor for inflammatory and autoimmune diseases. Militar Med Res 2018. 5: 1-14. doi.10.1186/s40779-018-0158-5
21. Uhlig T, Hagen K, Kvien T. Current tobacco smoking formal education and the risk of rheumatoid arthritis. J Rheumatol1999; 26: 47-54.doi.10.1136/ard. 59.8.631
22. Cranney ANN, Horsley T, Odonnell S, Weiler H, Puil L, Ooi D, et al. Effectiveness and safety of vitamin D in relation to bone health. Evid Rep Technol As2007; 1:22-7.
23. Mawer EB, Davies M. Vitamin D nutrition and bone disease in adults. Rev Endocr Metab Dis2001;2: 153-64.doi.10.1023/A:1010002710485
24. Esalatmanesh. [The relationship between serum vitamin d level and patient activity in patients with rheumatoid arthritis]. Feyz J Kashan Uni Med Sci 2011;14: 414-9. (Persian) doi.10.7860/JCDR/ 2017/24014. 9486
25. Turhanoglu AD. The relationship between vitamin D and disease activity and functional health status in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int2011;31: 911-4. doi.10.1007/s00296-010-1393-6
26. Craig SM. Vitamin D status and its associations with disease activity and severity in African Americans with recent onset rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2010. 37: 275-81.doi.10.3899/jrheum.090705
27. Oelzner P. Relationship between disease activity and serum levels of vitamin D metabolites and PTH in rheumatoid arthritis. Calcif Tis Int1998. 62: 193-8. doi.310.1007/s002239900416
28. Wolfe F, Hawley D. The longterm outcomes of rheumatoid arthritis. Work. J Rheumatol 1998; 25: 2107-8. doi.10.1136/ard.2003.011395
29. Moghimi N. [Relationship between platelet indices and severity of rheumatoid arthritis according to DAS28 criteria]. Sci J Kurdistan Uni Med Sci 2014;19: 1-8. (Persian)
30. Mobedi Z. [The effect of oral royal jelly on clinical disease activity index and morning stiffness in patients with rheumatoid arthritis a randomized double blind placebo controlled trial]. J Isfahan Med Sch 2013; 31: 1428-34. (Persian)

Ethics code: IR.USWR.REC.1397.045XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 28، شماره 3 - ( 5-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها