:: دوره 23، شماره 7 - ( 11-1394 ) ::
جلد 23 شماره 7 صفحات 77-69 برگشت به فهرست نسخه ها
هنجاریابی مقیاس حمایت اجتماعی(MOS) افراد بزرگسال مبتلا به بیماری های مزمن در شهر ایلام، سال 1393
جهانشاه محمدزاده* 1، کوروش سایه میری2 ، بهروز محمودی3
1- دانشگاه ایلام ، Jahanshah252@gmail.com
2- دانشگاه علوم پزشکی ایلام
3- دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
چکیده:   (7534 مشاهده)

مقدمه: یکی از عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت که به اهمیت بعد اجتماعی انسان اشاره دارد و در سال های اخیر توجه فزاینده ‌ای به آن شده، حمایت اجتماعی می‌ باشد. با وجود شواهدی مبنی بر تاثیرات مثبت حمایت اجتماعی بر جنبه ‌های مختلف روانی، جسمانی، شناختی و اجتماعی افراد و تاثیر آن بر حیطه های مختلف شغلی و آموزشی و در نهایت نقش حمایت اجتماعی در بهبود برخی از بیماری‌ های روانی و جسمی، در این پژوهش، این مقیاس بر روی افراد بزرگسال مبتلا به بیماری‌ های مزمن در شهر ایلام هنجاریابی شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی با هدف سنجش پایایی و روایی مقیاس حمایت اجتماعی Mos است.

      مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی از نوع هنجاریابی است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس حمایت اجتماعی است که دارای 19 گویه بوده و هر گویه آن دارای پنج گزینه می ‌باشد که به آن نمره‌ ای از یک تا پنج تعلق می ‌گیرد. حجم نمونه به تعداد 384 نفر برآورد شده و برای افزایش دقت به 400 نفر افزایش یافته است. جهت سنجش پایایی آزمون از ضریب آلفای کرونباخ، روایی هم زمان و تحلیل عاملی استفاده گردید. روش ‌های آمار توصیفی و استنباطی جهت محاسبه مورد استفاده قرار گرفت و داده‌ ها با نرم افزار SPSS vol.20 تحلیل شدند.

       یافته های پژوهش: ضریب آلفای کرونباخ مقیاس حمایت اجتماعی 96/0 بوده که بیانگر دقت و حساسیت مقیاس در سنجش این کیفیت‌ ها می ‌باشد. نمرات مقیاس حمایت اجتماعی و سلامت روان از نظر عوامل تشکیل دهنده بر هم همپوشانی داشته و توانایی سنجش سازه و مفاهیم را دارند. بین گویه ‌های مختلف مقیاس حمایت اجتماعی با نمره کل رابطه معناداری وجود دارد. این ضرایب بیانگر وجود رابطه قوی بین سوال ها و نمره کل است که نشان دهنده همسانی درونی و هم چنین روایی همگرا است. نتایج مربوط به تحلیل عامل نشان دهنده تایید دو عامل از پنج عامل مقیاس حمایت اجتماعی است که عامل اول تحت عنوان حمایت هیجانی، مهربانی با تعامل اجتماعی و عامل دوم تحت عنوان حمایت ملموس با اطلاع رسانی نامگذاری شده است.

      بحث و نتیجه گیری: مقیاس حمایت اجتماعی(MOS) ابزاری مفید به منظور استفاده در زمینه‌ یابی پیامدهای پزشکی است.

واژه‌های کلیدی: حمایت اجتماعی، هنجاریابی، افراد بزرگسال، بیماری ‌های مزمن
متن کامل [PDF 622 kb]   (4671 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1393/11/14 | پذیرش: 1394/2/30 | انتشار: 1394/11/27


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 23، شماره 7 - ( 11-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها