:: دوره 23، شماره 1 - ( 1-1394 ) ::
جلد 23 شماره 1 صفحات 62-56 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط وضعیت اقتصادی – اجتماعی با سلامت عمومی در زنان سرپرست خانوار
نسرین شهبازی1 ، یوسف ویسانی2 ، علی دل پیشه2 ، کورش سایه میری2 ، زهرا نادری3 ، علی سهراب نژاد2 ، شهرام مامی* 4
1- واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی
2- دانشگاه علوم پزشکی ایلام
3- سازمان بهزیستی استان ایلام
4- واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی ، yousefveisani@yahoo.com
چکیده:   (9633 مشاهده)
مقدمه: زنان سرپرست خانوار هم از حیث مادی و هم از حیث روانی و عاطفی دارای مشکل بوده و استرس و اضطراب بیشتری را نسبت به مردانی که سرپرست خانوار هستند تجربه می کنند. اطلاعات بسیار کمی در ارتباط با وضعیت سلامت عمومی زنان سرپرست خانوار در سراسر کشور وجود دارد. بنا بر این مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت سلامت عمومی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی استان ایلام انجام گرفته است.
مواد و روش ها: مطالعه از نوع مقطعی-تحلیلی و جامعه پژوهش شامل کلیه زنان تحت پوشش سازمان بهزیستی استان ایلام و حجم نمونه 750 نفر از آنان بود. ابزار جمع آوری داده در این مطالعه شامل پرسش نامه های اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سلامت عمومی(GHQ–28) بود. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS vol.16 و با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و تحلیلی مانند میانگین، انحراف معیار و آنالیز رگرسیون لجستیک انجام شد. معنی داری در این مطالعه P<0.05 در نظر گرفته شد.
 یافته های پژوهش: نمونه شامل 750 نفر می باشد که در نهایت 708 نفر با میزان پاسخ دهی 4/94 درصد پرسش نامه ها را تکمیل نمودند. میانگین و انحراف معیار سنی افراد شرکت کننده 88/19±3/53 بود. بر اساس نتایج مطالعه حاضر 8/79 درصد از زنان شرکت کننده در مطالعه از سلامت عمومی برخوردار نبودند. سن(P=0.004)، افزایش زمان تحت پوشش بودن(P=0.001) و وجود بیماری تشخیص داده شده(P=0.001) در آنالیز رگرسیون لجستیک مهم ترین متغیرهای پیش بینی کننده سلامت عمومی در زنان سرپرست خانوار بود.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج مهم ترین دلایل تاثیرگذار بر سلامت عمومی در زنان سرپرست خانوار کمی سواد، وضعیت اقتصادی نامطلوب و داشتن بیماری های مزمن بود. لذا لزوم توجه بیشتر به این قشر جامعه که از نظر سلامت عمومی در سطح پایین تری از سایر اقشار جامعه هستند نیاز به برنامه ریزی و تلاش همگانی دارد. .
واژه‌های کلیدی: زنان سرپرست خانوار، سلامت عمومی، ایلام
متن کامل [PDF 538 kb]   (3187 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اپیدمیولوژی
دریافت: 1393/4/2 | پذیرش: 1393/7/5 | انتشار: 1394/2/20


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 23، شماره 1 - ( 1-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها