:: دوره 22، شماره 7 - ( 12-1393 ) ::
جلد 22 شماره 7 صفحات 55-47 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین شهروندان شهرکرد
محمود کیوان ارا1 ، منصور حقیقتیان2 ، معصومه علی بابایی شهرکی* 3
1- علوم پزشکی اصفهان
2- دانشگاه ازاد دهاقان
3- آزاد دهاقان ، parisa.alibabaiy@yahoo.com
چکیده:   (11140 مشاهده)
مقدمه: عوامل متعدد فردی و زمینه های مختلف اجتماعی هرکدام به نوعی در تعیین سلامت روانی افراد موثرند. یکی از عواملی که شناخت آن می‌ تواند در ارتقاء کیفیت سلامت روانی شهروندان نقش داشته باشد و امروزه به عنوان حلقه مفقوده سلامت روانی شناخته شده است‌، سرمایه اجتماعی است‌. هدف این تحقیق بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین شهروندان 15 تا 65 ساله شهرکرد در سال 1391 بود. بدین منظور ارتباط شاخص های سرمایه اجتماعی(اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و تعلق اجتماعی) با سلامت روان در بین شهروندان شهرکرد بررسی گردید. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه، شهروندان بالای 15سال شهرکرد که طبق برآورد جمعیت در سال 1390، 119512 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران 383 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. داده ها از طریق پرسش نامه خود ساخته برای سرمایه اجتماعی و از پرسش نامه استاندارد SCL-90 برای سلامت روان به دست آمد. برای سنجش اعتبار پرسش نامه ها از اعتبار محتوایی استفاده شد و پایایی گویه های پرسش نامه توسط آلفای کرونباخ بررسی گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه سرمایه اجتماعی 86/0 و برای سلامت روان 95/0 حاصل شد. داده ها با استفاده از نمونه گیری سهمیه ای چند مرحله ای جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان می ‌دهد که سرمایه اجتماعی رابطه معنادار با سلامت روان شهروندان شهرکرد دارد و در بین مؤلفه های گوناگون سرمایه اجتماعی؛ مشارکت اجتماعی و هنجارهای اجتماعی رابطه مستقیم و متوسط و اعتماد اجتماعی رابطه مستقیم و ضعیفی با سلامت روان دارد. در این میان رابطه ای بین تعلق اجتماعی با سلامت روان مشاهده نشد و هم چنین تأثیر متغیرهای جنسیت، سن و وضعیت تأهل بر سلامت روان تأیید شد. بحث و نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که هر اندازه افراد از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردار باشند؛ از سلامت روانی مطلوب تری نیز برخوردار هستند و از طرفی افراد دارای سلامت روانی بهتر واجد شرایط پذیرش مسئولیت و نقش های اجتماعی در جامعه هستند که این مسئله نشان از رابطه دو طرفه سلامت روان و سرمایه اجتماعی دارد. از این رو ارتقاء هر یک از این مقوله ها می ‌تواند بر دیگری تأثیرگذار باشد‌.
واژه‌های کلیدی: سرمایه اجتماعی‌، سلامت روان‌، شهروندان
متن کامل [PDF 532 kb]   (4219 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی اجتماعی
دریافت: 1392/10/8 | پذیرش: 1393/4/30 | انتشار: 1393/12/9


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 22، شماره 7 - ( 12-1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها