[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: درباره نشريه :: صفحه اصلي :: آخرين شماره :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
نمایه ها::
برای نویسندگان::
هزینه چاپ::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
سیاست های نشریه ::
بیانیه اخلاقی::
ثبت شکایت::
::
Citation Indices from GS

Citation Indices from GS

AllSince 2019
Citations65593826
h-index2721
i10-index19588
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
ثبت شده در

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
:: دوره 30، شماره 1 - ( 1-1401 ) ::
جلد 30 شماره 1 صفحات 84-74 برگشت به فهرست نسخه ها
وضعیت جو ایمنی پرستاران شاغل در بخش‌های داخلی-جراحی بیمارستان‌های آموزشی
مریم واعظی1 ، کورش امینی* 2، زینب قهرمانی3
1- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
2- گروه روان ‌پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران ، korosh@zums.ac.ir
3- گروه روان ‌پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
چکیده:   (2403 مشاهده)
مقدمه: جو ایمنی یکی از عوامل رضایت پرستاران و درنتیجه، کیفیت مراقبت از بیماران است. این پژوهش با هدف تعیین جو ایمنی بخش‌های داخلی-جراحی بیمارستان‌های آموزشی استان زنجان انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه به‌صورت مقطعی، روی 247 نفر از پرستاران شاغل در پنج بیمارستان آموزشی زنجان در سال 1399 صورت گرفت. برای نمونه‌گیری، از روش نمونه‌گیری زمانی پواسون استفاده شد. اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامۀ جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامۀ استاندارد جو ایمنی پرستاران (سرسنگی 1393) جمع‌آوری گردید. مقیاس جو ایمنی ادراک پرستاران را در ابعاد آموزش پرستاری، ارتباط با پزشکان، ارتباط با پرستاران، نگرش سوپروایزرها، گزارش‌دهی خطاها و اشتباهات و فرسودگی شغلی می‌سنجد. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS vol.18 و آمارهای توصیفی و آزمون تی مستقل و انالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون پیرسون تجزیه‌وتحلیل گردید.
یافته‌ها: میانگین کلی جو ایمنی پرستاران 53/0±12/3 از 5 بود. بیشترین میانگین جو ایمنی پرستار مربوط به ارتباط میان پرستاران (83/0±61/3) و سپس مربوط به بعد گزارش‌دهی (69/0±53/3) و کمترین میانگین به بعد فرسودگی (90/0±32/2) از نمرۀ کل 5 مربوط بود. نمرۀ کل جو ایمنی بر اساس پست سازمانی و شهر محل خدمت شرکت‌کننده، از لحاظ آماری متفاوت و معنادار بود، درحالی‌که ارتباط معناداری میان جنسیت، تأهل، تحصیلات، استخدام، نوع بخش، گروه سنی و سابقۀ کار با کل جو ایمنی پرستاران وجود نداشت.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد، جو ایمنی پرستاران شاغل در استان زنجان در سطح متوسط قرار دارد. فرسودگی تجمعی یکی از مؤلفه‌های جو ایمنی بود که در قیاس با سایر ابعاد، کمترین میانگین را داشت؛ این بدان معنا است که فرسودگی در میان پرستاران بررسی‌شده، شیوع یا شدت بالایی دارد؛ بنابراین لازم است اقداماتی برای بهبود جو ایمنی پرستاران به‌ویژه در زمینۀ فرسودگی تجمعی صورت گیرد.
 
واژه‌های کلیدی: بیمارستان‌های آموزشی، بخش‌های داخلی-جراحی، پرستاران، جو ایمنی زنجان
متن کامل [PDF 1187 kb]   (799 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری داخلی وجراحی
دریافت: 1400/3/21 | پذیرش: 1400/7/24 | انتشار: 1401/12/15
فهرست منابع
1. Zohar D. Safety climate in industrial organizations theoretical and applied implications. J Appl Psychol 1980;65:96. doi:10.1037/0021-9010.65.1.96
2. Coyle IR, Sleeman SD, Adams N. Safety climate. J Saf Res 1995;26:247-54. doi:10.1016/0022-4375(95)00020-Q
3. Potter RE, Dollard MF, Owen MS, Keeffe V, Bailey T, Leka S. Assessing a national work health and safety policy intervention using the psychosocial safety climate framework. Saf Sci2017;100:91-102. doi:10.1016/j.ssci.2017.05.011
4. Shahabinejad M, Ghiasi A, Ghaffari M, Barkhordar A, Soltanipoor S.[ Identify occupational hazards of each of the occupational groups in a military hospital]. J Nurse Phys With War 2017;15:31-7. (Persian)
5. Loeppke R, Boldrighini J, Bowe J, Braun B, Eggins E, Eisenberg BS, et al.[ Interaction of health care worker health and safety and patient health and safety in the US health care system recommendations from the 2016 summit]. J Occup Environ Med2017;59:803-13. doi:10.1097/jom.0000000000001100
6. Almost JM, VandenKerkhof EG, Strahlendorf P, Tett LC, Noonan J, Hayes T, et al. A study of leading indicators for occupational health and safety management systems in healthcare. BMC Health Serv Res 2018;18:296. doi:10.1186/s12913-018-3103-0
7. Aghakhani N, Baghaei R, Alinejad V, Cheraghi R.[ Prevalence and factors of occupational accidents in nurses of educational and treatment centers of Urmia University of medical sciences]. Nurs Mid 2017;15:270-80 .(Persian)
8. Doroodi H, Amini K, Hashemi M. [Relationship of job injuries mediated by the perception of work climate and job satisfaction, stress and turnover in staff of educational hospitals at Zanjan University of medical siencs]. Preve Care Nurs Mid J2016; 6:71-81. (Persian)
9. Khaleghinejad A, Ziaaldini M. [Relationship between employees safety climate and safety performance with respect to mediating effect of safety knowledge and safety motivation in Sarcheshmeh copper complex]. Health Saf Work 2015;5:69-86 .(Persian)
10. Cook JM, Slade MD, Cantley LF, Sakr CJ. Evaluation of safety climate and employee injury rates in healthcare]. Occup Environ Med 2016;73:595-9. doi:10.1136/oemed-2015- 03218
11. Ghasemi F , Akbari H, Adibzadeh A. [Designing and validating a questionnaire for assessing the safety climate among nurses]. J Mil Med 2018; 20 :488-99. (Persian)
12. Sarsangi V, Khalevandi A, Zarei E, Aboueemehrizi E, Salimabadi M, Honarjoo F. [ Attitude of the nurses of Kashan educational hospitals toward workplace safety climate in 2014]. Com Health J2017;8:18-27 .(Persian)
13. Mostafaei D, Aryankhesal A, Dastoorpoor M, Rahimikhalifekandi Z, Estebsari F. [Patient safety culture assessment of clinical and paraclinical staff perspective in selected University of medical sciences hospitals in Tehran]. Iranian J Health Edu Health Prom 2018;6:293-301. (Persian)
14. Sarsangi V, Khajevandi A, Motallebikashani M. [Development and psychometrics of nurses safety climate assessment questionnaire]. Sabzevar Uni Med Sci 2015; 22: 151-9. (Persian)
15. Bronkhorst B, Vermeeren B. Safety climate worker health and organizational health performanc. Int J Work Health Manage2016;9:270-89. doi:10.1108/IJWHM-12-2015-0081
16. Mohr DC, Eaton JL, McPhaul KM, Hodgson MJ. Does employee safety matter for patients too? Employee safety climate and patient safety culture in health care. J Patient Saf 2018;14:181-5. doi:10.1097/PTS.0000000000000186
17. Liang HY, Tang FI, Wang TF, Lin KC, Yu SHU. Nurse characteristics leadershipsafety climate, emotional labour and intention to stay for nurses a structural equation modelling approach. J Adv Nurs 2016;72:3068-80. doi:10.1111/jan.13072
18. Dorigan GH, Brito E. Nursing practice environment satisfaction and safety climate: the nurses perception. Acta Paul Enferm 2017;30:129. dio.org/10.1590/1982
19. Mclinton SS, Dollard MF, Tuckey MR. New perspectives on psychosocial safety climate in healthcare: A mixed methods approach. Safe Sci 2018;109:236-45. doi:10.1016/j.ssci.2018.06.005
20. Melnyk BM, Orsolini L, Tan A, Arslanian C, Melkus GDE, Dunbar J, et al. A national study links nurses physical and mental health to medical errors and perceived worksite wellness. J Occup Environ Med 2018;60:126-31. doi:10.1097/jom.0000000000001198
21. Zarei E, Khakzad N, Reniers G, Akbari R. On the relationship between safety climate and occupational burnout in healthcare organizations. Safe Sci 2016;89:1-10. doi:10.1016/j.ssci.2016.05.011
22. Yarmohammadi H, Mehr AJ, Sohrabi Y, Salimi H, Mohammadi A, Mohammadi E, et al. [The attitude of nurses in hospitals of Kermanshah towards safety climate]. OHHP 2020; 3: 309-18. (Persian) doi: 10.18502/ohhp.v3i4.2455
23. Boamah SA, Read EA, Spence Laschinger HKJJoan. Factors influencing new graduate nurse burnout development job satisfaction and patient care quality a time lagged study. J Adv Nurs 2017;73:1182-95. doi:10.1111/jan.13215
24. Wang QQ, Lv WJ, Qian RL, Zhang Y. Job burnout and quality of working life among Chinese nurses a cross sectional study. J Nurs Manag 2019;27:1835-44. doi:10.1111/jonm.12884
25. Zhang Y, Wu X, Wan X, Hayter M, Wu J, Li S, et al. Relationship between burnout and intention to leave amongst clinical nurses the role of spiritual climate. J Nurs Manag 2019;27:1285-93. doi:10.1111/jonm.12810
26. Poursadeqiyan M, Arefi MF, Khaleghi S, Moghaddam AS, Mazloumi E, Raei M, et al. Investigation of the relationship between the safety climate and occupational fatigue among the nurses of educational hospitals in Zabol. J Edu Health Prom 2020;9:238. doi:10.4103/jehp.jehp_309_20
27. Pousette A, Larsman P, Eklof M, Torner M. The relationship between patient safety climate and occupational safety climate in healthcare a multi level investigation. J Saf Res 2017;61:187-98. doi:10.1016/j.jsr.2017.02.020
28. Yıldız T. Learning culture and social interactio. Edu Res 2020;24 :231-6. doi:10.1016/j.lcsi.2019.100377
29. Hajaghazadeh M, Farrokhi F, Marvimilan H, Orujlu S. [Survey of safety climate from the viewpoints of nurses working in one of the hospitals in Urmia city Iran in 2014]. J Health Saf Work 2016;6: 69-78. (Persian)
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.ZUMS.REC.1399-202XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Vaezi M, Amini K, Ghahremani Z. Investigation of the Safety Climate of Nurses' Working in Medical-Surgical Units of Teaching Hospitals. J. Ilam Uni. Med. Sci. 2022; 30 (1) :74-84
URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-7132-fa.html

واعظی مریم، امینی کورش، قهرمانی زینب. وضعیت جو ایمنی پرستاران شاغل در بخش‌های داخلی-جراحی بیمارستان‌های آموزشی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 1401; 30 (1) :74-84

URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-7132-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 30، شماره 1 - ( 1-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام Journal of Ilam University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.18 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4657