[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 29، شماره 3 - ( 6-1400 ) ::
جلد 29 شماره 3 صفحات 11-1 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان دانش و رعایت استانداردهای احتیاطی و عوامل پیشگویی‌کنندۀ آن در کارکنان بهداشتی درمانی شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر ایلام
زینب سارایی1 ، آ رمان آزادی* 2
1- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
2- گروه پرستاری، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران ، arman7azadi@yahoo.com
چکیده:   (448 مشاهده)
 مقدمه: به‌کارگیری استانداردهای احتیاطی می‌تواند در کنترل عفونت‌های بیمارستانی و نیز سلامت بیماران و کارکنان مراقبت سلامت نقش مهمی را ایفا کند؛ بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین میزان دانش و رعایت استانداردهای احتیاطی در کارکنان بهداشتی درمانی شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر ایلام در سال 1398 انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه، توصیفی از نوع مقطعی است. محیط پژوهش شامل مراکز آموزشی درمانی شهر ایلام بود. نمونۀ پژوهش شامل ۲۰۰ نفر از کارکنان مراقبت سلامت شامل پرستار، بهیار، ماما، کاردان و کارشناسان اتاق عمل، آزمایشگاه و هوشبری بودند که با روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامۀ اطلاعات فردی و حرفه‌ای و نیز پرسش‌نامۀ دانش و میزان رعایت با استانداردهای احتیاطی بود. پرسش‌های دانش دربارۀ استانداردهای احتیاطی شامل 20 پرسش است و دامنۀ امتیازات این پرسش‌نامه از 0 تا 20 را شامل می‌شود و امتیاز بیشتر نشان‌دهندۀ میزان دانش بالاتر دربارۀ استانداردهای احتیاطی است. پرسش‌نامۀ میزان رعایت استانداردهای احتیاطی نیز شامل 20 پرسش است و دامنۀ امتیازات این پرسش‌نامه از 0 تا 80 را شامل می‌شود و امتیاز بیشتر نشان‌دهندۀ میزان بالاتر رعایت استانداردهای احتیاطی است. پس از اخذ رضایت آگاهانه، پرسش‌نامه‌ها از سوی نمونه‌ها تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS vol.22 آنالیز شدند.
یافته‌های پژوهش: داده‌های به‌دست‌آمده از 180 نفر از مشارکت‌کنندگان جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل گردید. بر اساس نتایج مطالعه، میانگین (انحراف معیار) نمرۀ دانش و رعایت استانداردهای احتیاطی به ترتیب 88/15 (07/3) و 64/69 (89/9) بود. اختلاف معنا‌داری میان نمرۀ دانش نمونه‌های پژوهش با جنسیت و نیز نوع بخش آنان وجود داشت (P<0.05). مهم‌ترین متغیرهای پیش‌بینیکنندۀ رعایت استانداردهای احتیاطی به ترتیب شامل دانش دربارۀ استانداردهای احتیاطی، سابقۀ جراحت با ابزار برنده در شش ماه اخیر و سابقۀ کار بودند (P<0.05).
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، میزان دانش و رعایت استانداردهای احتیاطی کارکنان مراقبت سلامت استانداردهای احتیاطی در حد متوسط تا خوب بود. برگزاری دوره‌های منظم آموزش کنترل عفونت، فراهم کردن تجهیزات کافی و نظارت مداوم برای بهبود دانش و رعایت استانداردهای احتیاطی از سوی کارکنان مراقبت سلامتی توصیه می‌شود.
واژه‌های کلیدی: احتیاطات استاندارد|آگاهی|انطباق|کارکنان مراقبت سلامت|مراکز آموزشی درمانی ،
متن کامل [PDF 416 kb]   (192 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش پرستاری
دریافت: 1399/3/29 | پذیرش: 1400/2/5 | انتشار: 1400/6/10
فهرست منابع
1. Khodaveisi M, Eskandarlou T, Amini R, Tapak L. The correlation between knowledge of standard precautions control infection and “health belief model’s” construct with performance standard precautions control infection in nursing students of hamadan university of medical sciences. J Health Prom Manage 2019;8:45-52. doi.10.21859/jhpm-08016
2. Sreedharan J, Muttappillymyalil J, Venkatramana M. Knowledge about standard precautions among university hospital nurses in the United Arab Emirates. East Mediter Health J2011; 4:331-4.
3. Safaeian A, Tavakolifard N, Zand S. Risk factors assessment of needle-stick injury among the healthcare workers of Alzahra hospital Isfahan Iran. J Isfahan Med Sch2019;36:1463-71. . doi.10.22122/jims.v36i506.10752.
4. Safaeian A, Rouzbahani R, Tavakolifard N, Mzannar S, Fatemi S, Abbasi F. Assessment of Job stress among the employees of alzahra hospital; the largest healthcare center in Isfahan province Iran. J Isfahan Med Sch2019;37:857-63. doi.10.22122/jims.v37i536.10708.
5. Mirzaei T, Ravari A, Mirzaei S, Loripoor M. Standard precautions compliance to precautions or precautions as a barrier: a qualitative study. J Qual Res Health Sci2014;3:230-8.
6. Javadzadeh H, Badrian S, Reisi M, Askari N, Meshkati M, Badrian M. [A study of the frequency of occupational injuries and knowledge of standard precautions among laboratory staff and nurses]. Health Sys Res 2016;11:671-6. (Persian)
7. Ahmadi HN, Khazaei T. Assessing the performance and knowledge of the medical staff of Imam Reza & Vali-asr hospitals in Birjand on the injuries resulting from needle stick. Modern Care J2008;14:36-43.
8. Rahimianfar A, Frouzannia K, Dehghani H, Khavari Z, Sareban M. Assessment of knowledge and practice in needle stick injury among health care staff. J Shahid Sadoughi Uni Sci2013;20:743-51.
9. Madhavan A, Asokan A, Vasudevan A, Maniyappan J, Veena K. Comparison of knowledge attitude, and practices regarding needle stick injury among health care providers. J Fam Med Prim Care2019;8:840-5. doi.10.4103/jfmpc.jfmpc_103_19
10. Luo Y, He GP, Zhou JW, Luo Y. Factors impacting compliance with standard precautions in nursing China. Int J Infect Dis2010;14:1106-14. doi.10.1016/j.ijid.2009.03.037
11. Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L. Guideline for isolation precautions: preventing transmission of infectious agents in health care settings. Am J Inf Cont2007;35(10 Suppl 2):S65-164. doi:10.1016/j.ajic.2007.10.007
12. Potter PA, Perry AGE, Hall AE, Stockert PA. Fundamentals of nursing: Elsevier Mosby; 2009.
13. Sardesai RV, Gaurkar SP, Sardesai VR, Sardesai VV. Awareness of needle stick injuries among health care workers in a tertiary health care center. Indian J Sex Trans AIDS 2018;39:107-10. doi: 10.4103/ijstd.IJSTD_30_18
14. Nofal M, Subih M, Alkalaldeh M. Factors influencing compliance to the infection control precautions among nurses and physicians in Jordan a cross sectional study. J Inf Preve2017;18:182-8. doi.10.1177/1757177417693676
15. Tajabadi A, Parsaeimehr Z, Kashani E. Evaluation of compliance with standard precautions by ICU nurses of Sabzevar hospitals. Sci J Nurs2018;4:79-91.
16. Nikkhah T, Khosravi A, Ebrahimi H. Investigating the effective factors on the needle stick injuries and personnels approach in Bahar medical education center in Shahroud During 2009-18. Int J Health Stud2020;6:1-4. doi.10.22100/ijhs.v6i3.759
17. Masoumi-Asl H, Rahbar M, Soltani A, Pezeshki Z, Khanaliha K, Kolifarhood G. Epidemiology of needlestick injuries among healthcare workers in Tehran Iran a cross sectional study. 2017;12:37605. doi.10.5812/archcid.37605
18. Khodaveisi M, Mohamadkhani M, Amini R, Karami M. Factors predicting the standard precautions for infection control among pre hospital emergency staff of Hamadan based on the health belief model. J Educ Commun Health2017;4:12-08. doi.10.21859/jech.4.3.12
19. Beyamo A, Dodicho T, Facha W. Compliance with standard precaution practices and associated factors among health care workers in Dawuro zone South West Ethiopia cross sectional study. BMC Health Serv Res2019;19:381-7. doi.10.1186/s12913-019-4172-4
20. Kalantarzadeh M, Mohammadnejad E, Ehsani SR, Tamizi Z. Knowledge and practice of nurses about the control and prevention of nosocomial infections in emergency departments. Arch Clin Inf Dis 2014;9: 18278. doi.10.5812/archcid.18278
21. Allahbakhshian A, Moghaddasian S, Zamanzadeh V, Parvan K, Allah-Bakhshian M. Knowledge, attitude, and practice of ICU nurses about nosocomial infections control in teaching hospitals of Tabriz. Iran J Nurs2010;23:17-28.
22. Dasgupta S, Das S, Chawan NS, Hazra A. Nosocomial infections in the intensive care unit: Incidence, risk factors, outcome and associated pathogens in a public tertiary teaching hospital of Eastern India. Indian J Crit Care Med 2015;19:14-20. doi: 10.4103/0972-5229.148633
23. Akbari M, AzimPour A, Nejadrahim R, Ghahremanlu H, Bernousi I. [A survey of nosocomial infections in intensive care units in an Imam Reza hospital to provide appropriate preventive guides based on international standards]. J Urmia Uni Med Sci2013;23:591-6. (Persian)
24. Gulilat K, Tiruneh G. Assessment of knowledge attitude and practice of health care workers on infection prevention in health institution bahir dar city administration. Sci J Publ Health2014;2:384-93. doi.10.11648/j.sjph.20140205.13
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.MEDILAM.REC.1397.184


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Saraei Z, Azadi A. Knowledge and Compliance with Standard Precautions and its Predictors among Health Care Workers in Teaching Hospitals, Ilam, Iran. sjimu. 2021; 29 (3) :1-11
URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-6627-fa.html

سارایی زینب، آزادی آ رمان. بررسی میزان دانش و رعایت استانداردهای احتیاطی و عوامل پیشگویی‌کنندۀ آن در کارکنان بهداشتی درمانی شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر ایلام. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 1400; 29 (3) :11-1

URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-6627-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 29، شماره 3 - ( 6-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام Journal of Ilam University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.16 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4372