[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: درباره نشريه :: صفحه اصلي :: آخرين شماره :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
نمایه ها::
برای نویسندگان::
چاپ سریع::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
سیاست های نشریه ::
بیانیه اخلاقی::
ثبت شکایت::
::
Citation Indices from GS

Citation Indices from GS

AllSince 2019
Citations61793505
h-index2619
i10-index18276
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
ثبت شده در

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
:: دوره 31، شماره 4 - ( 7-1402 ) ::
جلد 31 شماره 4 صفحات 8-1 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس باورهای فراشناخت و طرح‌واره‌های هیجانی در مردان مصرف‌کنندۀ مواد مخدر شهر ایلام در سال 1401
سجاد سهراب نژاد* 1، گلستان نظری2
1- گروه مشاوره، دانشکده علوم رفتاری،دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران ، sohrabnejad1989@gmail.com
2- گروه مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، ایلام، ایران
چکیده:   (819 مشاهده)
مقدمه: باورها و افکار خودکشی یکی از مشکلات اساسی در سلامت روان مردان مصرف‌‌کنندۀ مواد مخدر است. توجه به باورهای فراشناخت و طرح‌واره‌هایی که امکان پیش‌بینی افکار خودکشی را فراهم کند، می‌‌تواند امری بسیار حیاتی در مشاوره و روان‌درمانی تلقی شود. هدف از انجام این مطالعه پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس باورهای فراشناخت و طرح‌واره‌های هیجانی در مردان مصرف‌کنندۀ مواد مخدر شهر ایلام بود.
مواد و روش­ها: این مطالعه به روش توصیفی_تحلیلی به بررسی رابطۀ میان افکار خودکشی و باورهای فراشناخت و طرح‌واره‌های هیجانی در مردان مصرف‌کنندۀ مواد شهر ایلام، در سال 1401-1400 پرداخته است. نمونه‌گیری به روش در دسترس صورت گرفت و تعداد 170 مرد مصرف‌کنندۀ مواد به‌عنوان تشکیل‌دهندۀ گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات شامل پرسش‌نامۀ مشخصات دموگرافیک، پرسش‌نامه‌های افکار خودکشی بک (BSSI)، پرسش‌نامۀ باورهای فراشناختی ولز (MCQ30) و پرسش‌نامۀ طرح‌واره‌های هیجانی لیهی (ESS-P) بود. از آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه برای تجزیه‌وتحلیل آماری با نرم‌افزار SPSS vol.21 استفاده گردید.
یافته­ های پژوهش: نتایج نشان داد که بین طرح‌وارۀ مثبت با تمایل به افکار خودکشی، رابطۀ منفی معنادار (P=0.001؛ r=-0.430) و  نیز طرح‌وارۀ منفی با تمایل به افکار خودکشی، رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد (P=0.001؛ r=0.621)؛ همچنین بین متغیرهای باور نگرانی (r=0.329)، باور منفی (r=0.432)، شناخت پایین (r=0.376)، فراشناخت منفی (r=0.329) و خودآگاهی پایین (r=0.334) نیز با تمایل به افکار خودکشی، رابطۀ مثبت معناداری (P=0.001) وجود داشت.
بحث و نتیجه‌گیری: باورهای فراشناخت و طرح‌واره‌های هیجانی می‌تواند پیش‌بینی‌کنندۀ مفیدی در افکار خودکشی مصرف‌کنندگان مواد باشد. توجه به این عوامل می‌تواند در کاهش و پیشگیری از افکار خودکشی و ایجاد الگویی برای ارتقای دستگاه آموزشی و درمان پدیدۀ خودکشی در مردان مصرف‌کنندۀ مواد مؤثر واقع شود.

 تازه های تحقیق:
سجاد سهراب نژاد: Pubmed ,Google Scholar
واژه‌های کلیدی: افکار خودکشی، باورهای فراشناختی، طرحواره های هیجانی
متن کامل [PDF 667 kb]   (288 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی
دریافت: 1401/12/16 | پذیرش: 1402/3/24 | انتشار: 1402/7/15
فهرست منابع
1. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry: Wolters Kluwer Health. 2014; P.218.
2. SH S. Drug abuse prevalence between male students of differentuniversities in Rasht in 2005. ZJRMS 2007; 4:279-85. (Persian)
3. Parvizy S, Ahmadi F. A qualitative study on adolescence, health and family. Ment Health Fam Med 2009; 6:163-72.
4. A Abbasi, SA Taziki, A Moradi. The prototype of drug mis. abused of opioids in the self-introduced addicts in Gorgan (North-East of Iran). J Gorgan Univ Med Sci 2006; 8:22-7. (Persian)
5. Erdal G, Erdal H, Esengun K, Karakas G. Cigarette consumption habits and related factors among college students in Turkey: a logit model analysis. J Pak Med Assoc 2015; 65:136-41.
6. Singer M. Drugs and development: the global impact of drug use and trafficking on social and economic development. Int J Drug Policy 2008; 19:467-78. doi: 10.1016/j.drugpo.2006.12.007.
7. Moneta GB. Metacognition, emotion, and alcohol dependence in college students: A moderated mediation model. Addict Behav 2011; 36:781-4. doi: 10.1016/j.addbeh.2011.02.010.
8. Wells A. Panic disorder in association with relaxation induced anxiety: An attentional training approach to treatment. Behav Ther 1990;21: 273-80.doi.org/10.1016/S0005-7894(05)80330-2.
9. Wells A. Emotional Disorders and Metacognition: Innovative Cognitive Therapy. Wiley. 2000; P. 32.
10. Smith JM, Alloy LB, Abramson LY. Cognitive vulnerability to depression, rumination, hopelessness, and suicidal ideation: Multiple pathways to self-injurious thinking. Suicide Life Threat Behav 2006; 36:443-54. doi: 10.1521/suli.2006.36.4.443.
11. Wells A. Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy. John Wiley & Sons. 2002; P.106.
12. Law KC, Khazem LR, Anestis MD. The role of emotion dysregulation in suicide as considered through the ideation to action framework. Curr Opin Psychol 2015; 3:30-5. doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.01.014.
13. Bidari F, Haji Alizadeh K. Effectiveness of Schema Therapy on Cognitive Strategies of Emotion, Distress Bearing and Alexithymia in the Patients Suffering from Borderline Personality Disorder. Psychol Stud 2018; 15:165-80. doi: 10.22051/psy.2019.19858.1626.
14. Anestis MD, Bagge CL, Tull MT, Joiner TE. Clarifying the role of emotion dysregulation in the interpersonal-psychological theory of suicidal behavior in an undergraduate sample. J Psychiatr Res 2011; 45:603-11. doi: 10.1016/j.jpsychires.2010.10.013.
15. Aadahl V, Wells A, Hallard R, Pratt D. Metacognitive beliefs and suicidal ideation: an experience sampling study. Int J Environ Res Public Health 2021; 18:12336. doi: 10.3390/ijerph182312336.
16. Yazıhan NT, Çınar O, Canbaz H, Ak M. Metacognitive beliefs and coping strategies of suicide attempters. Sciences 2019; 9:34-40. doi.org/10.5455/PBS.20181027113257.
17. Khaleghi M, Leahy RL, Akbari E, Nasab NS, Bastami M. Emotional schemas contribute to suicide behavior and self-harm: toward finding suicidal emotional schemas (SESs). Int J Cogn Ther 2021; 14:485-96. doi.org/10.1007/s41811-021-00115-9.
18. Pilkington P, Younan R, Bishop A. Early maladaptive schemas, suicidal ideation, and self-harm: A meta-analytic review. J Affect Disord 2021; 3:100051. doi.org/10.1016/j.jadr.2020.100051.
19. Younesi SJ, Khanjani MS, Abdi K, Maradni-Hamooleh M, Sohrabnejad S. Captivity in the dead-end of life; the lived experiences of male drug users who have attempted suicide. ijsu 2022;1-7. doi.org/10.1080/14659891.2022.2155592.
20. Leahy RL, Wupperman P, Edwards E, Shivaji S, Molina N. Metacognition and emotional schemas: Effects on depression and anxiety. Int J Cogn Ther 2019; 25:12-37. doi.org/10.1007/s41811-018-0035-8.
21. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961; 4:561-71. doi: 10.1001/archpsyc.1961.01710120031004.
22. Shirinzadeh Dastgiri S, Godarzi M, Ghanizadeh A, Taghavi M. Comparison of met cognition beliefs and responsibility in patients with generalized anxiety disorder, obsessive-compulsive disorder& control group. IJPCP 2009;14: 6.doi.org/ 10.29252/nirp.ijpcp.23.2.164.
23. Naderi Y, Moradi A, Ramezanzade F, Vaghefinezhad M. Emotional Schemas (ESs), Depression and Anxiety in Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) Patient: As a Risk Factor in PTSD. Clin Psychol Stud 2016; 6:1-22. doi.org/10.22054/jcps.2016.3888.
24. Bailey R, Wells A. Development and initial validation of a measure of metacognitive beliefs in health anxiety: The MCQ-HA. Psychiatry Res 2015; 230:871-7. doi: 10.1016/j.psychres.2015.11.035.
25. Cankaya H, Cakmak S, Tamam L, Namli Z, Demirkol ME, Karaytug MO. The Relationship Between Suicidal Behavior and Metacognitive Characteristics in Male Patients with Antisocial Personality Disorder. P B Sci 2022; 12:188-96. doi: 10.5455/PBS.20220625091308.
26. Emmelkamp PM, Spada MM. Depression and suicide: What an evidence‐based clinician should know. Clin Psychol Psychother 2022; 29:1491-93. doi: 10.1002/cpp.2787.
27. Ak M, Yazihan NT, Sütçigil L, Haciömeroglu B. Intihar Girisimi Olan Majör Depresyon Hastalarinda Üstbilis Süreçleri/Metacognitive Beliefs of Major Depression Patients with Suicidal Behaviour. Noro-Psikyatri Arsivi 2013; 50:95. doi:10.4274/npa. y6133.
28. Hallard RI, Wells A, Aadahl V, Emsley R, Pratt D. Metacognition, rumination and suicidal ideation: An experience sampling test of the self-regulatory executive function model. Psychiatry Res 2021; 303:114083. doi: 10.1016/j.psychres.2021.114083.
29. Tarrier N, Gooding P, Gregg L, Johnson J, Drake R, Group ST. Suicide schema in schizophrenia: The effect of emotional reactivity, negative symptoms and schema elaboration. Behav Res Ther 2007; 45:2090-7. doi: 10.1016/j.brat.2007.03.007.
30. Axelrod SR, Perepletchikova F, Holtzman K, Sinha R. Emotion regulation and substance use frequency in women with substance dependence and borderline personality disorder receiving dialectical behavior therapy. Am J Drug Alcohol Abuse 2011;37: 37-42.doi: 10.3109/00952990.2010.535582.
31. Leahy RL. A model of emotional schemas. Cogn Behav Pract 2002; 9:177-90. doi:10.1016/S1077-7229(02)80048-7.
32. Leahy R. Metacognition, emotional schemas and personality disorders. European Association of Cognitive Behavioral Psychotherapy, Czechia, PR 2003; P. 135-55.
33. Leahy RL. Emotional schemas in treatment-resistant anxiety. Treatment resistant anxiety disorders: Resolving impasses to symptom remission. 2010; P.135-60
34. Pratt D, Gooding P, Johnson J, Taylor P, Tarrier N. Suicide schemas in non-affective psychosis: An empirical investigation. Behav Res Ther 2010; 48:1211-20. doi: 10.1016/j.brat.2010.08.005.
35. Westphal M, Leahy RL, Pala AN, Wupperman P. Self-compassion and emotional invalidation mediate the effects of parental indifference on psychopathology. Psychiatry Res 2016; 242:186-91. doi: 10.1016/j.psychres.2016.05.040.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.USWR.REC.1400.070


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sohrabnejad S, Nazari G. Investigating the prediction of suicidal thoughts based on metacognitive beliefs and emotional schemas in male substance users in Ilam city in 2022. J. Ilam Uni. Med. Sci. 2023; 31 (4) :1-8
URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-7912-fa.html

سهراب نژاد سجاد، نظری گلستان. بررسی پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس باورهای فراشناخت و طرح‌واره‌های هیجانی در مردان مصرف‌کنندۀ مواد مخدر شهر ایلام در سال 1401. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 1402; 31 (4) :1-8

URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-7912-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 4 - ( 7-1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام Journal of Ilam University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.17 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4643