مجله علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام یک مجله علمی پژوهشی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که در حال حاضر به بصورت دو ماهنامه منتشر می شود. این مجله همه مقالات را در یک پروسه منظم در هیئت تحریریه و علمی بررسی کرده و بعد از تصمیم گیری هر مقاله را به 3 داور علمی مرتبط با موضوع مقاله ارسال می کند. بعد از انجام داوری، مقاله برای انجام اصلاحات داوری به نویسنده مسئول ارسال می شود و در یک فاصله زمانی مشخص اصلاحات صورت گرفته توسط نویسندگان مقاله مجدداٌ مورد بررسی قرار می گیرد. مبنای تصمیم گیری نهائی توسط هیئت تحریریه و علمی و با توجه به برآورده شدن نظریات داوران خواهد بود. نتیجه نهائی در مورد پذیرفته شدن و یا پذیرفته نشدن مقاله به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.

  ارسال مقالات به این مجله بدان معناست که مقاله یا قسمتی از آن به هیچ عنوان در جای دیگر چاپ نشده و یا همزمان تحت بررسی توسط نشریه دیگری نیست. بدیهی است که این مورد شامل ارائه آن بصورت خلاصه مقاله در کنگره های علمی نمی باشد. مسئولیت این قضیه بعهده نویسنده مسئول مقاله است. مطالب مقاله باید در برگیرنده مطالب جدید و حائز اهمیت علمی باشد. مطالب تکراری و فاقد اهمیت علمی پذیرفته نخواهند شد. مطالب مقالات باید فاقد سرقت ادبی و کپی برداری باشند. در هر صورت مسئولیت این موارد بعهده نویسنده مسئول مقاله است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام:
http://sjimu.medilam.ac.ir/find.php?item=1.39.18.fa
برگشت به اصل مطلب