:: دوره 28، شماره 3 - ( 6-1399 ) ::
جلد 28 شماره 3 صفحات 11-20 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط بین شاخص های ریوی با کیفیت زندگی و سلامت روان کارگران و نقش فعالیت بدنی بر آن ها(مطالعه موردی: کارخانه سیمان و کاشی یزد، 1398)
محمد حسن دشتی خویدکی 1، فریده السادات سجادی پور2، امیر عباس مینایی فر3، جواد رمضانی2
1- گروه علوم تربیتی و روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ، dashty54@gmail.com
2- گروه علوم تربیتی و روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
3- گروه زیست ‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده:   (338 مشاهده)
مقدمه: سیستم تنفسی یکی از مهم ترین دستگاه­ های بدن است که می تواند تحت تاثیر پیامدهای نامطلوب استنشاق ذرات معلق قرار گرفته و باعث به وجود آمدن اختلالات روانی، جسمی و شغلی گردد. با توجه به تاثیرات مثبت فعالیت بدنی بر سلامت جسم و روان، هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین شاخص های ریوی با کیفیت زندگی و سلامت روان کارگران و نقش فعالیت بدنی بر آن ها می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع  مورد-شاهدی می باشد، 153 نفر از کارگران که شرایط حضور در مطالعه را داشتند، بر اساس روش نمونه ­گیری در دسترس در محل طب کار انتخاب شدند. از این تعداد، بر اساس پرسش نامه بک تعداد 93 نفر درگروه غیرفعال و 60 نفر در گروه فعال قرار گرفتند. برای تعیین ظرفیت ­های ریوی کارگران، آزمون عملکرد ریوی از دستگاه اسپیرومتری استفاده و از پرسش نامه سلامت عمومی و کیفیت زندگی ویر و شربورن استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS vol.23 استفاده شد.
یافته های پژوهش: بر اساس نتایج به دست آمده، بین شاخص های ریوی با کیفیت زندگی در کارگران فعال ارتباط مستقیم(P=0.000) و با سلامت روان ارتباط معکوس وجود دارد(P=0.000). در کارگران غیرفعال بین شاخص های ریوی با کیفیت زندگی ارتباط مستقیم(به ترتیب P=0.0, 0.005, 0.000, 0.0007) و با سلامت روان به جزء VC ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد(به ترتیب P=0.0, 0.019, 0.037, 0.003).
بحث و نتیجه ­گیری: به نظر می رسد افزایش حجم ریه ها، باعث بهبود کیفیت زندگی و سلامت روان می شود و نکته قابل تامل این که در کارگران فعال نسبت به کارگران غیر فعال این ارتباط قوی تر است.
واژه‌های کلیدی: کارگران|فعال و غیر فعال|سلامت روان|کیفیت زندگی|شاخص ریوی ،
متن کامل [PDF 685 kb]   (120 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: 1399/1/24 | پذیرش: 1399/3/18 | انتشار: 1399/6/10

Ethics code: IR.PNU.REC.1398.116XML   English Abstract   Printدوره 28، شماره 3 - ( 6-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها