:: دوره 28، شماره 4 - ( 8-1399 ) ::
جلد 28 شماره 4 صفحات 12-24 برگشت به فهرست نسخه ها
L-گلوتامین با کاهش سیتوکین های پیش التهابی، اکسید نیتریک و بیان CD40، اندوتوکسمی را مهار می کند
یاسر جعفری خطایو 1، سمیه احمدی افشار2
1- گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دام پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ، y.jafari@tabrizu.ac.ir
2- گروه میکروبیولوژی، دانشکده دام پزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده:   (474 مشاهده)
مقدمه: پژوهشگران در سال های اخیر در حال بررسی پاتوژنز اصلی درگیر در شوک سپتیک ناشی از لیپوپلی ساکارید بوده اند و استفاده از داروهای مناسب در جهت مداخله با پاتوزنز، دغدغه اصلی آن ها بوده است. بنا بر ابن هدف از این مطالعه، بررسی اثر ال گلوتامین به عنوان القاء کننده HSP 70 در کاهش سیتوکاین های پیش التهابی و واسطه های موثر در شوک سپتیک از جمله تولید نیتریک اکساید و بیان CD 40 در موش های تحت تجویز با LPS می باشد.
مواد و روش ها: 25 سر موش نر نژاد swiss albino به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند ، شامل گروه A (n=5) یا گروه کنترل، گروه B (n=10) دریافت کننده LPS با دوز 75/0 میلی گرم به ازای هر حیوان به صورت داخل صفاقی و گروه C (n=10) دریافت کننده ال گلوتامین با دوز 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن حیوان(3 دز هر 24 ساعت 30 دقیقه بعد تزریق  LPS) به صورت داخل صفاقی  می باشد. سپس یک روز بعد از تجویز دارو به بررسی سایتوکاین های TNF-α،IFN-γ ،IL-4 ، IL-10، HSP70، CD40 و نیتریک اکساید پرداخته شد.
یافته های پژوهش: تجزیه و تحلیل داده ها با روش آنالیز واریانس یک طرفه Scheffe test توسط نرم افزارSPSS vol.19  نشان داد ال گلوتامین می تواند باعث کاهش معنی دار سطح سرمی سایتوکاین پیش التهابی، نیتریک اکساید و بیان CD 40 در گروه تحت درمان با دارو(گروه C) نسبت به گروه تحت تجویز LPS (گروه B) شود(P<0.05).
بحث و نتیجه گیری: ال گلوتامین به واسطه کاهش سطح واسطه های التهابی می تواند گزینه ای مناسب برای درمان باشد.
 
واژه‌های کلیدی: پروتئین شوک حرارتی|ال-گلوتامین|لیپو پلی ساکارید|نیتریک اکساید ،
متن کامل [PDF 1058 kb]   (187 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ایمونولوژی
دریافت: 1398/9/27 | پذیرش: 1399/3/6 | انتشار: 1399/8/10

Ethics code: IR.TABRIZU.REC.1398.003XML   English Abstract   Printدوره 28، شماره 4 - ( 8-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها