:: دوره 20، شماره 1 - ( بهار 1391 ) ::
جلد 20 شماره 1 صفحات 35-41 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان آمادگی دانشگاه ها و مدارس شهر ایلام برای مقابله با پاندمی آنفلوانزا
معصومه جواهری، کورش هلاکویی نائینی1، علی دل پیشه، کورش سایه میری، یونس محمدی
1- ، holakoin@tums.ac.ir, holakoik@hotmail.com
چکیده:   (11824 مشاهده)
مقدمه: پاندمی آنفلوانزا همواره یکی از معضلات بزرگ جوامع انسانی بوده وبرای آمادگی مقابله با این بحران عظیم اقتصادی و اجتماعی که تمام جهان را همزمان درگیر می نماید نیازمند آمادگی همه جانبه خواهیم بود. این مطالعه با هدف بررسی آمادگی مدارس و دانشگاه های شهر ایلام در مقابل آنفلوانزای پاندمیک انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه مقطعی است که به منظور تعیین آمادگی مدارس و دانشگاه ها در راستای مقابله با آنفلوانزای H1N1 طراحی و تدوین گردیده است در این مطالعه مستندات برنامه های مقابله با آنفلوانزایH1N1 با استفاده از چک لیست تعدیل یافته CDC و WHO مورد بررسی قرار گرفت و داده ها با استفاده از آنالیز واریانس دوطرفه تحلیل گردید. یافته های پژوهش: میانگین نمره آمادگی مدارس بر اساس چک لیست های CDC ,WHO به ترتیب 9/78 با انحراف معیار 9/11 و 4/73 با انحراف معیار 6/9 و در دانشگاه ها نیز به ترتیب 42/67 با انحراف معیار 9/13و 44/49 با انحراف معیار 1/16 بود که در مجموع آمادگی مدارس «خوب» و دانشگاه ها «ضعیف» ارزیابی گردید. هم چنین در آزمون آنالیز واریانس بین آمادگی مدارس ابتدایی با راهنمایی و دبیرستان تفاوت معنی داری مشاهده شد(p=./04) و نیز تفاوت معنی داری بین آمادگی مدارسی که مراقب بهداشت داشتند با مدارسی که مراقب بهداشت نداشتند مشاهده نشد.(73/0p=) بحث و نتیجه گیری:علی رغم آمادگی «خوب» مدارس، دانشگاه های شهر ایلام از آمادگی «ضعیفی» بر خوردار بودندکه مشکل عمده در بخش های آموزش و برنامه ریزی برای مقابله با پاندمی آنفلوانزا بود و مداخله در این زمینه نیاز است.
واژه‌های کلیدی: آمادگی، آنفلوانزای پاندمیکH1N1، مدارس، دانشگاه ها
متن کامل [PDF 394 kb]   (2473 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1391/3/6 | انتشار: 1391/1/27


XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 1 - ( بهار 1391 ) برگشت به فهرست نسخه ها