:: دوره 28، شماره 1 - ( 1-1399 ) ::
جلد 28 شماره 1 صفحات 78-88 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن فیبرونکتین III-دامنه 5 و CTRP15 درموش های صحرایی نر
الهام وسدی 1، حامد برزگر2
1- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران ، e.vosadi@yahoo.com
2- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (642 مشاهده)
مقدمه: ﺗاثیر فعالیت ورزشی مناسب بر عوامل مشتق شده از عضلات اسکلتی و اثرشان در تنظیم متابولیسم بدن به تازگی مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی بر بیان ژن فیبرونکتین III -دامنه 5 و پروتئین پانزدهم مرتبط با C1q/TNF عضلانی در موش های صحرایی نر بالغ است.
مواد و روش ها: در این پژوهش تجربی، 16 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار(با سن 8 هفته­ و میانگین وزن 15±213 گرم)، در دو گروه 8 تایی کنترل و تمرین تقسیم بندی شدند. موش های صحرایی گروه تمرین، 4 هفته و در هر هفته 5 جلسه تمرین استقامتی که شامل دویدن بر روی نوارگردان مخصوص جوندگان بود را به مدت 45 دقیقه در راس ساعت مشخصی در طول روز انجام دادند و در همین زمان، گروه کنترل هیچ گونه تمرینی نداشت. ابتدا عضله نعلی هموژن شده و میزان بیان ژن فیبرونکتین III -دامنه 5 و CTRP15  با روش Real- time PCR سنجیده شد. سپس از نمونه ‌های خونی جمع ‌آوری شده، سطوح سرمی آیریزین و انسولین به روش الایزا و سطوح گلوکز به روش گلوکز اکسیداز اندازه ‌گیری شدند. داده ­ها با استفاده از روش آماریt  مستقل با P<0.05 تحلیل شدند.
یافته ­های پژوهش: نتایج پژوهش حاضر نشان داد، مقادیر بیان ژن فیبرونکتین III -دامنه 5 و CTRP15 عضلانی پس از تمرین استقامتی، در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی ­داری داشت(P=0.048, P=0.034). همین طور، سطوح آیریزین در گروه تمرین، در مقایسه با گروه کنترل به شکل معنی داری بیشتر بود(P=0.029). در حالی که، مقاومت به انسولین پس از 4 هفته تمرین استقامتی، تفاوت 25 درصدی را به همراه داشت اما این تفاوت معنی­ دار نبود(P=0.500).
بحث و نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج مطــالعه حاضر به نظر می ­رسد تمرین استقامتی میان مدت می تواند از طریق افزایش سطوح برخی مایوکاین ها موجب بهبود متابولیسم بدن شود.
 
 
واژه‌های کلیدی: فیبرونکتین III - دامنه 5|CTRP15|تمرین استقامتی|رت|مقاومت به انسولین ،
متن کامل [PDF 980 kb]   (221 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تربیت بدنی
دریافت: 1398/8/5 | پذیرش: 1398/10/22 | انتشار: 1399/1/10XML   English Abstract   Printدوره 28، شماره 1 - ( 1-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها