:: دوره 28، شماره 3 - ( 6-1399 ) ::
جلد 28 شماره 3 صفحات 1-10 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش گیرنده ‎های گرلینی ناحیه سپتوم میانی در اثرات مورفین بر تثبیت حافظه در یادگیری اجتنابی غیرفعال
سودابه دستجانی فراهانی1 ، نیلوفر دربندی 2، فرزانه نظری سرنجه3
1- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران
2- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران ، N-Darbandi@araku.ac.ir
3- گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده:   (277 مشاهده)
مقدمه: شواهد نشان می دهد مورفین باعث تخریب حافظه می شود. هم چنین هورمون گرلین در ارتباط با حافظه و یادگیری دخالت دارد و اثرات پاداشی مواد مخدر را میانجی‎ گری می ‎کند. در مطالعه حاضر نقش گیرنده‎ های گرلینی ناحیه سپتوم میانی در اثرات مورفین بر تثبیت حافظه در یادگیری اجتنابی غیرفعال بررسی شد.
 مواد و روش‏ ها: در این مطالعه تجربی، 91 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 13 گروه(7=n) شامل گروه‎ های­ سالین(ml/kg1)، مورفین(mg/kg5/7-5/0) و  گرلین(lµnmol/1-0) به همراه مورفین(mg/kg5/7) یا سالین(ml/kg1) تقسیم شدند. در گروه‎ های دریافت کننده گرلین، بلافاصله پس از آموزش گرلین به درون ناحیه سپتوم میانی تزریق و پس از پنج دقیقه سالین و یا مورفین به صورت زیرجلدی تزریق شد. مرحله آزمون 24 ساعت بعد از آموزش انجام شد. داده­ ها با استفاده از آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.
 یافته ‏های پژوهش: تزریق پس از آموزش مورفین، مدت زمان ورود به ناحیه تاریک را در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی ‏داری کاهش و مدت زمان ماندن در اتاق تاریک را افزایش می ­دهد(P<0.001). تزریق گرلین به داخل ناحیه MS فراموشی ناشی از مورفین(5/7 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) را مهار نمود(P<0.001). تزریق گرلین به تنهایی تاثیر معنی ‏داری بر به ‏خاطر‏آوری حافظه نداشت(P>0.05).
بحث و نتیجه‏ گیری: گرلین قادر است از اثرات تخریبی مورفین بر حافظه و یادگیری در مدل اجتنابی مهاری جلوگیری کرده و احتمالاً ناحیه سپتوم میانی در بروز این اثر دخالت دارد.
واژه‌های کلیدی: گرلین|یادگیری اجتنابی غیر فعال|سپتوم میانی|مورفین.|موش صحرایی نر ،
متن کامل [PDF 985 kb]   (134 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1398/8/5 | پذیرش: 1398/11/19 | انتشار: 1399/6/10

Ethics code: (IR.ARAKMU.REC.1397.215)


XML   English Abstract   Printدوره 28، شماره 3 - ( 6-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها