:: دوره 28، شماره 4 - ( 8-1399 ) ::
جلد 28 شماره 4 صفحات 66-78 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وضعیت بیان و متیلاسیون پروموتر ژن ELF5 در بیماران مبتلا به سرطان پستان
آذر حیدری زادی1 ، مهدیه سلیمی 2، حسین مزدارانی3
1- گروه ژنتیک، واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
2- گروه ژنتیک پزشکی، پژوهشکده زیست فناوری پزشکی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران ، salimi@nigeb.ac.ir
3- گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده:   (365 مشاهده)
مقدمه: سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در زنان ایرانی است. ژنELF5  به عنوان یک  فاکتور رونویسی از خانوادهETS  می تواند نقش کلیدی در بدخیمی سرطان پستان خصوصاً در زیر گروهbasal-like  و فرم های مقاوم آندوکرینی ایفا نماید. تغییرات متیلاسیون پروموتر ژن، هدف مناسبی جهت اســــتراتژی های درمــانی  محسوب می شود. در مطالعه حاضر فراوانی این پدیده اپیژنتیک و بیان ژن ELF5 و نیز ارتباط آن ها با ویژگی های پاتولوژیکی و بالینی بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر به منظور بررسی متیلاسیون پروموتر ژن ELF5، 134 نمونه بافـــتی با استــــفاده از روش  Methylation Specific PCR و جهت بررسی بیان ژن، 164 نمونه بافتی توموری و 10 نمونه بافت نرمال پستانی مستخرج از جراحی زیبایی کاهش حجم پستان با استفاده از روش Real-Time RT-PCR مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته های پژوهش: داده های حاصل از این پژوهش مبین این امر است که حدود 70 درصد از نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان در ناحیه پروموتر ژن ELF5 واجد متیلاسیون می باشند. هم چنین کاهش بیان ژن ELF5 با افزایش استیج یا مرحله بیماری، سه گانه منفی بودن و تهاجم ارتباط معناداری را نشان می دهد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج حاضر مبین این است که افزایش فراوانی متیلاسیون پروموتر این ژن در بیماران نسبت به بافت های کنترل و ارتباط آن با عوامل موید پروگنوز ضعیف بیماری می تواند به عنوان یک کاندید احتمالی جهت مطالعات بیشتر در جهت تایید نقش زیست نشانگر پیش اگهی ضعیف در سرطان پستان معرفی گردد.
 
واژه‌های کلیدی: متیلاسون|سرطان پستان|بیان ژن|اپی ژنتیک|ELF5 ،
متن کامل [PDF 734 kb]   (110 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژنتیک
دریافت: 1398/6/24 | پذیرش: 1399/1/26 | انتشار: 1399/8/10

Ethics code: 52d/4922, 6.10.2016XML   English Abstract   Printدوره 28، شماره 4 - ( 8-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها