:: دوره 27، شماره 1 - ( 1-1398 ) ::
جلد 27 شماره 1 صفحات 192-202 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا(HIIT) بر نسبت آدیپونکتین به لپتین و پروتئین واکنش‌گر-C در موش ‎های صحرایی پس از القاء دیابت استرپتوزوتوسین-نیکوتین‌آمید
محمد پرستش 1، عباس صارمی2
1- گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران ، mohamad.parastesh@gmail.com
2- گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
چکیده:   (192 مشاهده)
مقدمه: تغییرات در آدپیوکین‏ های پلاسما و پارامترهای التهابی در دیابت نوع 2، به علت چاقی و به طور مستقیم با وضعیت دیابت ارتباط دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تمرین تناوبی با شدت بالا(HIIT) بر نسبت آدیپونکتین به لپتین و پروتئین واکنش ‏گر-C (CRP) در موش‏ های دیابتی نوع 2 بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 42 سر موش صحرایی از نژاد ویستار در محدوده وزنی 54±205 به سه گروه(کنترل سالم، کنترل دیابتی و دیابتی همراه تمرین تناوبی با شدت بالا(HIIT)) به طور تصادفی تقسیم شدند. گروه دیابتی تمرین تناوبی با شدت بالا(HIIT) یک هفته بعد از القاء دیابت، به مدت 10 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا(HIIT) را به وسیله تردمیل انجام دادند. 24 ساعت بعد از آخرین جلسه سرم خون موش ‎های صحرایی جهت بررسی متغیرهای خونی جمع‏ آوری شد. داده‎ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ واریﺎﻧﺲ یﮏ ﻃﺮﻓﻪ(one-wayANOVA) و آزمون تعقیبی توکی در سطح P0.05 بررسی شدند.  
یافته‏ های پژوهش: القاء دیابت توسط استرپتوزوتوسین-نیکوتین آمید منجر به کاهش معنادار آدیپونکتین(P=0.000) و لپتین(P=0.000) و افزایش معنادار پروتئین واکنش ‏گر-C (P=0.000) در گروه کنترل دیابتی نسبت به گروه کنترل سالم شد. 10هفته تمرین HIIT موجب کاهش معنادار در قندخون ناشتا(P=0.010)، پروتئین واکنش ‏گر-C (P=0.024) و افزایش معنادار سطوح سرمی لپتین(P=0.001) و آدیپونکتین(P=0.042) در گروه تمرین HIIT نسبت به گروه کنترل دیابتی شد.
بحث و نتیجه‌ گیری: به نظر می رسد تمرین HIIT از طریق تغییر در سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتیـــن موجب بهبود التهاب(پروتئین واکنش‏ گر-C) در موش های صحرایی دیابتی نوع 2 می شود. در تحقیق حاضر 10 هفته تمرین HIIT موجب افزایش نسبت آدیپونکتین به لپتین و متعاقب آن کاهش پروتئین واکنش ‏گر-C شد.
 
واژه‌های کلیدی: دیابت نوع 2، نسبت آدیپونکتین به لپتین‌، پروتئین واکنش ‌گر-C، تمرین تناوبی با شدت بالا(HIIT)
متن کامل [PDF 1011 kb]   (73 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۷/۱/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۶/۲۰XML   English Abstract   Printدوره 27، شماره 1 - ( 1-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها