:: دوره 26، شماره 1 - ( 2-1397 ) ::
جلد 26 شماره 1 صفحات 62-72 برگشت به فهرست نسخه ها
مولفه های موثر برترجیح در انتخاب مراکز درمانی توسط بیماران بر اساس عوامل هفتگانه آمیخته بازاریابی در بیمارستان های ایران
آزیتا معیری1، قهرمان محمودی 2، فاطمه دباغی1
1- گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ساری، ایران
2- گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ساری، ایران ، ghahraman48@yahoo.com
چکیده:   (1478 مشاهده)
  
  
مقدمه: پاسخگویی به تقاضای روزافزون و جلب رضایت بیماران از خدمات بیمارستان ها، از مهم ترین عامل در تداوم بقای  موسسات خدمات بهداشتی و درمانی به شمار می رود. هدف از پژوهش حاضر شناسایی مولفه های موثر بر ترجیح در انتخاب مراکز درمانی توسط بیماران بر اساس عوامل هفتگانه آمیخته بازاریابی در بیمارستان‌ های ایران می باشد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی با هدف کاربردی می باشد که به صورت مقطعی در سال 1395 اجرا گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه سلطانی و همکاران استفاده شد که اعتبار آن توسط افراد صاحب نظر تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت(%r=85). جامعه آماری محدود به بیماران بستری و ترخیصی در بیمارستان ‌های آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه‌ های علوم پزشکی ایران است که به صورت خوشه ای از پنج حوزه کشوری شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز ایران و به صورت تصادفی از هر منطقه دو بیمارستان انتخاب شده است. تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول حجم نمونه برای برآورد یک نسبت 400 نفر تعیین شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون کروسکال والیس در نرم افزار ‏ SPSS vol.19تجزیه و تحلیل گردید. ‏
یافته های پژوهش: از بین ابعاد هفتگانه بازاریابی در انتخاب مراکز درمانی بیشترین مقدار شاخص مربوط به قیمت(با میانگین 2/60) و کمترین مربوط به تبلیغات(با میانگین 7/17) می باشد. نوع بیمه در شاخص قیمت و توصیه پزشک معالج در شاخص تبلیغات رتبه اول را کسب نمودند. یافته ها نشان داد بین مولفه های موثر بر ترجیح بیماران در انتخاب بیمارستان رابطه مثبت معنی داری(r=0.278, P=0.00) وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد مهم ترین عامل جذب بیماران، پایین بودن هزینه های بیمارستان می باشد؛ راه افزایش استقبال مردم از بیمارستان ها پذیرش همه نوع بیمه می باشد تا سهم پرداختی بیمار کمتر شده و برخی از خدمات به بیماران به صورت رایگان ارایه گردد.
 
واژه‌های کلیدی: ترجیح بیمار، آمیخته بازاریابی، بیمارستان
متن کامل [PDF 727 kb]   (664 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۳XML   English Abstract   Printدوره 26، شماره 1 - ( 2-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها