:: دوره 26، شماره 1 - ( 2-1397 ) ::
جلد 26 شماره 1 صفحات 73-84 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر عصاره آبی زنجبیل(Zingiber Officinale) بر میزان آنزیم های کبدی، پارامترهای بیوشیمیایی و تغییرات بافتی در موش صحرایی نر نژاد ویستار به دنبال دریافت استرپتوزوتوسین
طهمورث شهریور1 ، مختار مختاری 2، ولی علیپور3
1- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، کازرون،
2- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، کازرون، ، M.mokhtari246@yahoo.com
3- گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان، هرمزگان، ایران
چکیده:   (1154 مشاهده)
مقدمه :دیابت باعث افزایش میزان آنزیم های کبدی در پلاسما و نشت این آنزیم ها از سیتوزول کبد به درون گردش خون می گردد. در این تحقیق، تاثیر عصاره آبی زنجبیل(Zingiber Officinale) بر میزان آنزیم های کبدی، پارامتــرهای بیوشیـــمیایی و تغیـــیرات بافتی در موش های صحرایی نر به دنبال القای استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: حیوانات مورد آزمایش 42 موش صحرایی بود که به 6 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل که هیچ تیمار دارویی دریافت نکرد، گروه شاهد دیابتی که حیوانات این گروه  mg/kg70 استرپتوزوتوسین یک بار به صورت درون صفاقی در ابتدای دوره 2 ماهه آزمایش دریافت کردند، گروه تجربی 1 و 2 که حیوانات این گروه به ترتیب 500 و  mg/kg250 عصاره آبی زنجبیل روزانه به طور دهانی طی 2 ماه دریافت کردند، گروه تجربی 3 و 4  که حیوانات این گروه ابتدا  mg/kg 70 استرپتوزوتوسین دریافت نموده و سپس طی یک دوره دو ماهه روزانه به ترتیب 500 و mg/kg 250 عصاره آبی زنجبیل دریافت کردند. 48 ساعت پس از آخرین تزریق، نمونه های خونی تهیه و برای اندازه گیری سطح سرمی آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز(AST)، آلانین آمینو ترانسفراز(ALT)، آلکالین فسفاتاز(ALP) و سطوح سرمی آلبومین، پروتئین توتال تست شدند. مطالعات بافتی کبد با استفاده رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین انجام شد.
یافته های پژوهش: میزان آنزیم های AST، ALT و ALK در گروه شاهد دیابتی(دریافت کننده mg/kg 70 استرپتوزوتوسین) و آنزیم AST در گروه تجربی 2 (دریافت کننده mg/kg 500 عصاره آبی زنجبیل به تنهایی) نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار در سطح P<0.05 نشان داد. برخلاف آن، میزان آنزیم های ALT و ALP در گروه تجربی 1 (دریافت کننده mg/kg 250 عصاره آبی زنجبیل به تنهایی) نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار در سطح  P<0.05نشان داد. غلظت سرمی پروتئین توتال و آلبومین در گروه تجربی 2(دریافت کننده mg/kg 500 عصاره آبی زنجبیل) در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی دار در سطح P<0.05 نشان داد. نتایج آماری نشان می دهد.  میزان آنزیم های AST،ALT  و ALP در گروه های تجربی 3 و 4(دریافت کننده 250 و mg/kg 500 عصاره آبی زنجبیل و استرپتوزوتوسین) نسبت به گروه شاهد دیابتی کاهش معنی دار در سطح P<0.05 نشان داد. هم چنین غلظت پروتئین توتال در گروه تجربی 3 (دریافت کننده   mg/kg 250 عصاره آبی زنجبیل و استرپتوزوتوسین) نسبت به گروه شاهد دیابتی نیز در سطح P<0.05 افزایش معنی دار نشان داد. از نظر بافت شناسی، در گروه دریافت کننده استرپتوزوتوسین نکروز سلولی، التهاب سلولی، تجمع واکوئل چربی، از هم پاشیدگی در فضای پورتال و تشکیل فضاهای زیاد بین سلول ها نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. در حالی که در گروه های دریافت کننده استرپتوزوتوسین هـــمراه با مقـــدار  mg/kg 500 عصاره نسبت به گروه دریافت کننده استرپتوزوتوسین، علائم کاهش یافت.
بحث و نتیجه گیری: عصاره آبی زنجبیل به دلیل وجود ترکیباتی از قبیل جینجرول، شوآگل و آنتوسیانین ها احتمالاً در کاهش سمیت ناشی از استرپتوزوتوسین و بهبود سطوح آنزیم های کبدی نقش دارند
واژه‌های کلیدی: زنجبیل، استرپتوزوتوسین، AST، ALT، ALP، پارامترهای بیوشیمیایی، رت
متن کامل [PDF 923 kb]   (481 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی جانوری
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۳XML   English Abstract   Printدوره 26، شماره 1 - ( 2-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها