:: دوره 26، شماره 6 - ( 12-1397 ) ::
جلد 26 شماره 6 صفحات 46-57 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر تمرین مقاومتی بر بیان ژن GLUT4 در بافت عضله اسکتی، سطوح گلوکز و مقاومت انسولین در موش ‌های صحرایی دیابتی نوع II
عبدالعلی بنائی فر 1، سارا ابراهیم پور2، حمید طباطبائی3، مهرزاد عبادی قهرمانی4
1- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، alibanaeifar@yahoo.com
2- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3- گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
4- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد ورامین پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (1764 مشاهده)
مقدمه: یکی از مهم ترین انتقال دهنده های گلوکز، ناقل 4 گلوکز(GLUT4) است که در بافت های حساس به انسولین از جمله بافت عضلانی، بیان می شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر تمرین مقاومتی بر بیان ژن ناقل 4 گلوکز(GLUT4) در بافت عضله اسکلتی و تغییرات انسولین، گلوکز و مقاومت انسولین در موش های صحرایی نر مبتلا به دیابت بود.
مواد و روش ها: بیست و هفت سر موش صحرایی نژاد ویستار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. موش ها به مدت 6 هفته در معرض رژیم غذائی پر چرب قرار گرفتند و سپس به طور تصادفی در سه گروه: دیابتی با تمرین مقاومتی(10=n)، کنترل دیابتی(10=n) و کنترل چاق(7=n) تقسیم شدند. شیوه القای دیابت نوع 2 به صورت تزریق یک دوز پایین استرپتوزوتوسین(STZ)(30 میلی گرم بر کیلوگرم) انجام گرفت. برنامه تمرینی مقاومتی به مدت 6 هفته و هر هفته 5 جلسه تمرین اجرا شد. غلظت گلوکز به روش آنزیمی رنگ سنجی با فن آوری گلوکز اکسیداز، انسولین سرم به روش الیزا و جهت بررسی بیان ژنGLUT4  از روش RT-Real time PCR استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها، از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده گردید. سطح معنی داری(α≤0.05) در نظر گرفته شد.
یافته های پژوهش: نتایج نشان داد، القای دیابت سبب کاهش بیان نسبی ژن GLUT4 در بافت عضله دوقلوی موش های کنترل دیابتی گردید(P=0.001). هم چنین میزان بیان ژن GLUT4 در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل دیابتی افزایش نشان داد(P=0.038). علاوه بر این نتایج نشان داد شش هفته تمرین مقاومتی سبب کاهش معنی دار گلوکز خون و مقاومت انسولین در موش های چاق دیابتی گردید(P=0.001).
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، می توان اظهار کرد که بیان ژن GLUT4 در بافت عضله دوقلو موش صحرایی در وضعیت دیابتیک کاهش می یابد. هم چنین تمرینات مقاومتی توانست منجر به افزایش بیان ژن GLUT4 و بهبود سطح گلوکز و مقاومت انسولین در موش های دیابتی نوع 2 گردد که این امر می تواند ناشی از بهبود عملکرد ناقل گلوکز در اثر تمرین مقاومتی باشد.
 
واژه‌های کلیدی: تمرین مقاومتی، موش های صحرایی نر، بیان ژن ناقل غشائی 4 گلوکز، مقاومت انسولین
متن کامل [PDF 1042 kb]   (461 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1396/6/1 | پذیرش: 1396/10/17 | انتشار: 1397/12/24XML   English Abstract   Printدوره 26، شماره 6 - ( 12-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها