:: دوره 26، شماره 6 - ( 12-1397 ) ::
جلد 26 شماره 6 صفحات 194-204 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی پیامدهای بی ‌نزاکتی محل کار: ارائه یک الگو در محیط بیمارستان
اردشیر شیری1 ، علی یاسینی 2، نسیم ساعتی1
1- گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
2- گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران ، a.yasini@ilam.ac.ir
چکیده:   (1515 مشاهده)
مقدمه: در سالیان اخیر پژوهش ­ها در حوزه سوء­ رفتار افزایش یافته است. در این میان، یکی از مفاهیمی که توجه صاحب ‌نظران سازمانی را به خود جلب نموده است بی ­نزاکتی محل کار است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تاثیر ارتکاب بی نزاکتی بر رفتارهای غیر­­­مولد شغلی کارکنان بیمارستان اجرا گردید.
 مواد و روش ها: پژوهش حاضر به جهت ماهیت، توصیفی­-همبستگی و شیوه گردآوری داده ­ها به روش میدانی می ­باشد. جامعه پژوهش شامل 3224 نفر از کارکنان بیمارستان های شهرستان خرم آباد در سال 1395 می ­باشد که از میان آنان 344 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل مقیاس ارتکاب بی نزاکتی، پرسش نامه­ های خودپایشی، کانون کنترل، رفتار شهروندی اجباری، رفتار ضد شهروندی و رفتارهای غیر­مولد بودند که پایایی و روایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ و روایی محتوا تایید شد. داده­ ها با استفاده از نرم ­افزار PLS پردازش شده و آزمون آن ها از روش معادلات ساختاری(SEM) در دو بخش تحلیل عاملی تاییدی و بررسی فرضیه­ ها انجام گرفت.
یافته ­های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می­ دهد که ارتکاب بی ­نزاکتی، رفتارهای غیر­مولد کارکنان را به ­طور مثبت و معنادار(t>1.96) تحت تاثیر قرار می ­دهد و در این میان رفتار شهروندی اجباری و رفتار ضد شهروندی(t>1.96) نقش میانجی ­گری را بر عهده دارند. هم چنین نقش تعدیلگری کانون کنترل و خودپایشی به صورت معکوس(0> ضریب مسیر) و معنادار(t>1.96) تایید شد.
بحث و نتیجه ­گیری: با توجه به آثار مخرب بی نزاکتی بر سازمان، لازم است تدابیر مدیریتی شفاف و دقیق، بهبود شرایط محیط کاری و آموزش ­های لازم در حیطه رفتار در میان کارکنان بیمارستان اندیشیده شود.
 
واژه‌های کلیدی: بی ‌نزاکتی محل کار، رفتارهای غیر‌مولد، رفتار شهروندی اجباری، کانون کنترل
متن کامل [PDF 769 kb]   (573 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1396/4/19 | پذیرش: 1397/3/5 | انتشار: 1397/12/24XML   English Abstract   Printدوره 26، شماره 6 - ( 12-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها